KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична атестація - 3. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки>> Економіка: Тематична атестація - 3.Повні уроки


Содержание

Тема

  • 34. Тематична атестація - 3


Мета

План

1. Варіант №1
2. Відповіді до варіанту № 1.
3. Варіант №2
4. Відповіді до варіанту №2.


Варіант 1

1. Дати вичерпну відповідь на запитання:
А) Поняття підприємства. Його ознаки, види.
Б) Витрати виробництва та їх види.
В) Зміст, типи, види форми власності.


2. Розв’язати тести:


1. Що таке «кооператив»:
а) підприємство, яким спільно володіють його члени;
б) підприємство започатковане державою, яка організаційно та фінансово регулює його діяльність;
в) власниками фірми є численні власники акцій?


2. Що утворюється, якщо об'єднати капітали двох чи більше господарюючих суб'єктів:
а) корпорація;
б) партнерство;
в) кооператив?


3. Які ви знаєте організаційні форми підприємств:
а) приватні, кооператив, державні;
б) великі, малі;
в) одноосібні, партнерство, корпорація?


4. Які за розміром розрізняють підприємства:
а) колективні, приватні;
б) великі, середні, малі;
в) великі, малі?


5. Які недоліки має одноосібне володіння порівняно з іншими організаційними формами:
а) елемент непередбаченості;
б) технологічну обмеженість і повну економічну відповідальність;
 в) обмежені фінансові можливості і повну економічну відповідальність?


6. Яку перевагу має державне підприємство над іншими формами власності:
а) стабільність;
б) беззбитковість;
в) постійний доход?


7. Що таке «підприємство»:
а) фірма, яка випускає продукцію;
б) організація, що займається певною виробничою діяльністю;
в) завод продтоварів?


8. Кого можна вважати підприємцем:
а) це особа, яка покладає на себе ініціативу поєднання ресурсів у єдиний процес виробництва
товарів та послуг, керує підприємством, запроваджує інновації у виробництво і перебирає на
себе відповідальність за організацію справи;
б) це особа, яка володіє виробництвом з метою отримання прибутку;
в) це особа, яка вміє, застосувавши свої здібності, налагодити виробництво і отримати великий прибуток?3. Творче завдання: Якими рисами має володіти людина, щоб стати успішним підприємцем?4. Закінчити речення:
А) кооперативи – ________________.
Б) Розрізняють такі головні стилі управління: _______________________.
В) непрямі витрати – ті, _______.

Відповіді

2. Тести:
1.а
2.б
3.а
4.б
5.в
6.а
7.б
8.а

4. Закінчити речення:
А) об’єднання громадян для спільного ведення господарської або іншої діяльності.
Б) авторитарний, демократичний, ліберальний, змішаний.
В) що не залежать від обсягу виробництва (орендна плата, страхові платежі, з/п адміністрації тощо).


Варіант 2


1. Дати вичерпну відповідь на запитання:
А) Сутність підприємництва. Його суб’єкти, об’єкти та принципи.
Б) Доход підприємства. Прибуток. Види прибутку
В) Організаційні форми приватних підприємств.

2. Розв’язати тести:


1. Що передбачає така організаційна форма підприємства, як корпорація:
а) обмежена відповідальність партнерів ніколи не перевищує суми, яку вони внесли в справу;
б) відповідальність його учасників неоднакова;
в) власники фірми є численні власники акцій?


2. Які підприємства вважаються державними:
а) ті, що працюють на державу і приносять їй прибуток;
б) започатковані державою, яка організаційно та фінансово регулює їх діяльність;
в) започатковані державою, яка не регулює їх діяльність?


3. Які підприємства належать до неприбуткових:
а) профспілки, школи, клуби, спортивні товариства;
б) підприємства-банкрути;
в) зв'язку, транспортні, музеї, об'єднання промисловців?


4. Які виділяють підприємства за формою власності:
а) одноосібні, партнерські, корпорація;
б) приватні, кооператив, державні;
в) великі, середні, малі?


5. За якими особливостями розрізняють комерційні та некомерційні підприємства:
а) грошовим капіталом;
б) джерелом фінансування, метою, характером управління;
в) джерелом фінансування, характером роботи?


6. За якими чинниками визначається розмір підприємств:
а) технологічним фактором, здатністю реагувати на нововведення, мінімізацією витрат;
б) кількістю працюючих на ньому;
в) оборотним капіталом, кількістю працюючих та обладнанням?


7. Яку діяльність називають підприємництвом:
а) випуск продукції для задоволення потреб;
б) випуск товарів широкого вжитку з метою отримання прибутку;
в) самостійна, ініціативна діяльність з виробництва товарів чи надання послуг з метою одержання прибутку?


8. Що вивчає мікроекономіка:
а) розділ економіки, який вивчає життєдіяльність підприємства;
б) розділ економіки, який вивчає економічні закони економічних систем;
в) розділ економіки, який вивчає споживача та його потреби?


3. Творче завдання: Чому у світі лише близько 5% людей може стати підприємцями?

4. Закінчи речення:
А) економічні/ неявні/ приховані  -  витрати, ______________.
Б)власність  - це _______________.
В) Менеджмент - ______________________.Відповіді

2.Тести:
1.а
2.б
3.а
4.а
5.в
6.в
7.в
8.б.

4. Закінчи речення:
А) що можуть бути, якщо ви використали даний варіант виробництва, а не інший.
Б) відносини між людьми з приводу привласнення і відчуження речей, продуктів праці.
В) діяльність щодо знаходження найкращих способів досягнення цілей організації.


Список використаної літератури

1. Моя економіка: Підруч. Для уч. 10-хкл./ Л.М. Кириленко, Л. П. Крупська, І.М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2004. – 320 с.
2. Базилевич В.Д. Практикум з мікроекономіки. – Київ: Знання,2010. -491 с.
3. Інші завдання складено автором / Мазуренко М. С.
Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.
Над уроком працювали

Мазуренко М.С.

Гончар К.Б.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас