KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 10. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченніЧлени речення.
Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченніПопрацюйте разом!
1. Доповніть речення словами за змістом і питаннями.
1. Учні вчаться (де?) ... . 2. Учні (що роблять?) ... у школі. 3. У школі вчаться (хто?) ... . 4. Учні вчаться в школі (як?) ... .
 
Слова в реченні, що відповідають на певне питання, називаються членами речення.
Прочитайте речення. Про кого або про що в них говориться?
Продзвенів шкільний дзвінок. Ми зайшли до спортивного залу. Розпочинається урок. Іван Петрович — учитель фізичної культури. Цей предмет у нас — улюблений.


Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Підмет відповідає на питання хто? абощо?


Відшукайте члени речення, які вказують, що саме говориться про підмет. Ставте питання від підмета: дзвнок (що зроби в?) продзвенів; ми (що зробили?) зайшли; урок (що робить?) розпочинається; Іван Петрович (хто він такий?) учитель фізичної культури; предмет (є який?) улюблений. Виділені слова вказують на те, що в реченні сказано про підмет.


Член речення, який вказує, що говориться про Г підмет, називається  присудком.  Присудок відповідає на різні питання: що робить? що зробить? що робив? що робили?  яким є підмет? хто він такий? та ін. Підмет і присудок — це головні члени речення, його основа.
Усі інші члени речення є другорядними.

Попрацюйте разом!
Прочитайте текст. Визначте в реченнях головні члени. Ставте питання від підмета до присудка.
Високо над Дніпром здійнявся обеліск Слави. Біля його підніжжя палахкотить Вічний вогонь. Щодня кияни приносять сюди живі квіти. Обеліск — пам'ять про загиблих героїв. А пам'ять — вічна.
Спиши речення. Підкресли в ньому основу — підмет і присудок.
З гір повіває холодний вітер.

Зверни увагу! Так зв'язуються між собою головні і другорядні члени речення:

повіває - звідки? - з гір
 
повіває - що робить? що? - вітер
вітер - який? - холодний
 

За поданою схемою самостійно покажи зв'язки між членами іншого речення.
Пожовкле листя злітає на землю.
що робить?
щ о?
 
яке?
 
куди?

 

Візьми до уваги! Питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка і навпаки — від присудка до підмета: листя (що р о б и т ь?) злітає; злітає (щ о?) листя.

Прочитай текст.
Восени їжак стягує у затишну місцину сухе листя і траву. Згорнувшись у клубок, він спить усю зиму. Температура тіла в нього знижується іноді до шести градусів тепла.
Визнач у реченнях основу. Одне речення (на вибір) спиши. Підкресли в ньому підмет і присудок.
 
Спиши. Визнач головні члени в кожному реченні. Підкресли їх.
1. Легкий туман підвівся. Погасла далина. (Леонід Первомайський) 2. Пішов шелест по діброві. Шепчуть густі лози. (Тарас Шевченко) 3. Лягло сонце за горою. Зірки засіяли... (Тарас Шевченко) 4. Вже вечір із повної жмені зірки розсипає зелені. (Валентин Бичко)


Постав усно питання від головних до другорядних членів речення.
У виділених реченнях усно встанови зв'язки між усіма членами за допомогою питань.
Прочитай. У кожному реченні визнач головні члени.
У Карпати прийшла золота осінь. У гірських краях осінь прекрасна. Гори одягаються в різнобарвні шати. Вони кличуть до себе мандрівників.
Шати — багате, розкішне святкове вбрання.
З третього речення випиши слова, зв'язані між собою за змістом.
 
Склади схеми речень за зразком.
Сумує жовтень у нашому саду.  Поодцвітали мальви сніжно-білі. І журавлі полинули у вирій.
Зразок схеми першого речення:


Склади речення так, щоб підметами в них виступали слова з першого рядка, а присудками — з другого.
1.    Школярі, учителька, юннати.
2.    Готуються, навчила, друзі.


Випиши з тексту вірша виділені сполучення слів. Встанови між словами зв'язок за допомогою питань.
Гуляло море на просторі...


По морю казочка пливла;


веселку хвилечка бистренька


гулять на берег принесла...
Туман закрив веселі зорі,


за хмару місяць закотивсь.
Леонід Глібов

Виконуй так:


Гуляло (де?) на просторі.
 
Додай слова за питаннями і запиши.
 
писати (що?) ... писав (на чому?) ... пише (чим?) ...
Квітка (яка?) ...    писати (
у небі (якому?) ... писав (н на полях (яких?) ...      пише (ч
 
працював (де?) ... працювала (коли?) ... працювали (як?) ...

З одним сполученням слів (на вибір) склади і запиши речення.


Прочитай текст. Чого він вчить?
Прекрасна наша Земля. Тішать око золотисті ниви, зелені гаї, голубі ріки й озера. Цю земну красу треба берегти і примножувати.
Друже, ставай до лав юних захисників природи!
Спиши. Усно постав питання до підкреслених головних членів речення.
Знайди в тексті речення із звертанням. Яке воно за метою висловлювання? Як вимовляється?

 Добери до поданих залежні слова за питаннями.
Ходити (з ким?) ... ; відвідувати (кого?) ... ; гостювати (в кого?) ... ; слухати (що?) ... ; прислухатися (до чого?) ... ; вслухатися (в що?) ... ; думати (про що?) ... ; задуматись (над чим?)... ; обдумувати (що?) ....
Склади речення з двома сполученнями слів (на вибір).
 
Встанови зв'язок між словами за допомогою питань. Запиши за зразком.
Червона калина; чисте небо; співати пісню; зачарувалися піснею; росте в полі; перейшли місток; виписав з книги.
Зразок.
Калина (яка?) червона.

До поданих сполучень слів добери за зразком протилежні за значенням.
Виліз на дерево — зліз із дерева; забіг до лісу — ... ; доплив до берега — ... ; виїхав з дому — ....


Прочитай текст.
Дуб і берізки.
На високому узліссі стоїть самотній дуб. А берізки рости поодинці не хочуть. Все вони парами, а то й цілим гайком. І здається, що ростуть з одного кореня. Он біліють у видолинку — одна, друга, третя...
Дуб із своєї висоти стежить за ними. А берізки — як дівчатка в зелених хустках, що взялися за руки і кружляють у танці.
Широкий дуб дивиться на берізки. Спиняє всі вітри.
Борис Харчук
У перших двох реченнях визнач головні члени, усно встанови зв'язок між членами речення.
Назви звуки у виділених словах, склади їх звукові моделі.


Повтори відомості про речення і підготуйся відповісти на подані запитання. Відповідаючи, наводь приклади.
1. Чим відрізняється речення від окремих слів?
2.    Які бувають речення за метою висловлювання?
3.    У кінці яких речень ставиться крапка? А знак питання?
4.    Які речення називаються окличними? Що ставиться в кінці окличних речень?
5.    Як виділяються на письмі звертання?
6.    Що є основою речення?
7.    Як зв'язуються між собою слова в реченні?
Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1


Надіслано читачами з інтернет-сайту

Курс української мови, онлайн уроки, реферати, зібрання конспектів української мови, домашнє завдання запитання та відповіді
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.