KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 11. Канада

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 11 клас>>Канада.


1. Становище країни після Другої світової війни
У роки Другої світової війни Канада зробила важливий внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Країна з населенням у 12 мли душ спромоглася мобілізувати до збройних сил 785 тис. осіб, або майже 15% усього самодіяльного населення.


Канадські льотчики відіграли значну роль у повітряному захисті Великої Британії. Канадські війська брали активну участь у висадженні союзницьких сил у Франції 1944 р., у бойових діях на території Італії. Індії, інших країн. 42 тис. канадців загинули в роки війни.


У повоєнний час Канада розвивалася досить успішно. Оскільки воєнні дії відбувалися на великій відстані від її території, ніяких економічних збитків країна не зазнала. Навпаки — канадські бізнесмени зуміли використати сприятливу кон'юнктуру для оновлення основного капіталу, завоювання нових ринків для своїх товарів, активної інвестиційної політики.

У перші повоєнні роки Канада вийшла на трете місце у світі за обсягом промислового виробництва. Хоча після відновлення економіки європейських держав та Японії вона посунулася далі, але входить до "великої сімки" найбільш промислово розвинених країн.

У повоєнні роки зберігалася залежність Канади від Великої Британії, яка репрезентована генерал-губернатором, хоча ще в 1931 р. англійський уряд визнав за Канадою самостійність у внут-; рішнін та зовнішній політиці. Канада входить до Британської співдружності націй. Щоправда, позиції Великої Британії були послаблені після введення в 1947 р. канадського громадянства, а 1949 р. до Канади приєднався Ньюфаундленд, що був доти англійською колонією.


Позиції Сполучених Штатів у 40—50-х рр., навпаки, значно зміцніли. Якшо англійські капіталовкладення в канадську економіку становили 16%, то американські — 76%. На політичній арені Канади у повоєнний час діють дві впливові політичні партії — ліберальна і прогресивно-консервативна. Зокрема, ініціатором американсько-канадського зближення був лідер ліберальної партії Л. Сен-Лоран. У 1947 р., перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, він виступив за відмову від традиційної орієнтації на Велику Британію і за "тісну співпрацю" зі Сполученими Штатами. Ставши прем'єр-міністром, Л. Сен-Лоран зважився на подальшу канадсько-амернканську інтеграцію. Він підтримував широке залучення в економіку країни американського капіталу.

Корпорації США скупили в Канаді величезні лісові масиви, землі, багаті на природні копалини, особливо уран, рідкоземельні метали, нафту. Вони вклали кошти в будівництво найбільш сучасних підприємств провідних галузей економіки, а також у банківсько-фінансову сферу.

Посилилася й політична залежність Канади від США. У 40-х рр. канадський уряд підтримував всі основні заходи американської зовнішньої політики: доктрину Трумена, план Маршалла, створення НАТО, війну в Кореї. Поступово Канада перетворилася на молодшого партнера США.

Особливо рельєфно ця лінія проводилася урядами Канади у 50-60-х рр.


У 70-х рр. ситуація дещо змінилася.

Це знайшло конкретне втілення у скороченні участі Канади у військовому механізмі НАТО, в розширенні зв'язків з країнами Спільного ринку, СРСР, установленні 1970 р. дипломатичних відносин із КНР. У 1976 р. прем'єр-міністр Канади відвідав з офіційним візитом Кубу. Помітно пожвавилася в 70-х рр. канадсько-японська торгівля, активізувалися економічні відносини з країнами Латинської Америки. Все це свідчило про більш самостійний і незалежний зовнішньополітичний курс Канади.

2. Проблема Квебеку
У внутрішньополітичному житті най гострішою проблемою в 60-70-я рр. була національна проблема. Специфікою країни є існування трьох великих етнічних груп: англо-канадці — близько 40% населення, франко-канадці — близько 27%, інші національні меншини — близько 33% (українські канадці — одна з найчис-ленніших меншин, більше мільйона громадян). Провінція Квебек, 4/5 населення якої становлять франко-канадці, до 60-х рр. відставала від інших частин країни за рівнем економічного розвитку. Швидка індустріалізація 60-х рр. корінним чином змінила ситуацію.


У 60-ті рр. Квебек рівнем економічного розвитку і соціальної структури вже не поступався Онтаріо й північному сходу США. Але це "вирівнювання- не супроводжувалося зміною основних показників, які характеризують становище трудящих мас. Квебек залишався провінцією найвищого безробіття, нижчого рівня життя, ніж сусідня провінція Онтаріо. Подальше підпорядкування господарського життя Квебеку американським і англо-канадсь-ким монополіям не тільки загострило соціальні проблеми, а й супроводжувалося зростанням національної асиміляції. На підприємствах, у конторах переважала англійська мова, без знання якої неможливо було одержати роботу.


Середня платня франко-канадців була на 40% нижчою, ніж в англо-канадців. Застаріла система освіти, яка до того ж знаходилася в руках церковників, великою мірою спричинила усунення франко-канадцїв від участі в науково-технічному прогресі. Загострення національного питання поставило під загрозу існування Канадської Федерації.

Франко-канадці почали претендувати на збільшення своєї частки в політичному та економічному житті Канади. У провінції з'явилися сепаратистські організації, які виступали за відокремлення Квебеку від Канади. Деякі з сепаратистських організацій діяли терористичними методами. Найяскравішим проявом сепаратистських настроїв населення Квебеку став бойкот візиту британської королеви Єлизавети II у 1964 р.


Частково проблему Квебеку намагався вирішити лідер ліберальної партії франко-канадець П. Трюдо, якого 1968 р. було обрано прем'єр-міністром Канади. З його ініціативи 1969 р. парламент ухвалив закон про надання французькій мові статусу другої державної мови на федеральному рівні. Значно більше франко-канадців ставали державними службовцями. На потреби розвитку провінції почали виділятися додаткові кошти. Але остаточне вирішення проблеми Квебеку було здійснено у 80-х рр.


3. Конституційна реформа 1982 р.
На початку 1982 р. британський парламент ухвалив останній закон, який має стосунок до Канади. Цей закон дістав назву Акта про Канаду 1982 р. На основі цього закону канадський парламент 17 квітня 1982 р. ухвалив Акт про конституцію 1982 р. Нова конституція містила повний текст старої конституції та доповнень до неї, прийнятих британським парламентом до 1975 р., а також новий розділ про основні права і свободи (Хартія прав).

Конституція надала велику самостійність провінціям у вирішенні їхніх внутрішніх справ. Законодавчу владу в провінціях, які формально очолюються лейтенант-губернаторами, здійснюють законодавчі асамблеї, виконавчу — кабінети міністрів на чолі з прем'єрами.

У конституції не знайшла визнання рівноправність франко-канадської нації. Як і перше, Квебек розглядався як одна з провінцій Канади, хоч він і мав мовно-культурну специфіку. У день, коли в Оттаві в присутності королеви Єлизавети II святкували прийняття конституції, у Монреалі відбулася багатотисячна демонстрація протесту; у Квебеку за вказівкою провінційного уряду було приспущено прапори. Квебек приєднався до законодавчої реформи лише 1987 р.

Невдоволення положеннями конституції висловлювали й національні меншини, корінні жителі Канади — індіанці, ескімоси, метиси, які вважають, що їхні права не гарантовано.

Хартія прав далеко не повністю проголошувала права й свободи, що містяться в документах міжнародних організацій та ООН. Наприклад, звернено увагу на відсутність таких фундаментальних прав, як право на працю, на житло тощо. До того ж не фіксувалися гарантії записаних у конституції прав і свобод.


Отже, через 115 років після прийняття британським парламентом Акта про Британську Північну Америку 1867 р. канадці нарешті отримали власну конституцію.

4. Соціально-економічний розвиток країни наприкінці XX — на початку XXI ст.
Економіка Канади в 90-ті рр. розвивалася динамічно і стабільно. Зросли продуктивність праці, ефективність виробництва, обсяг експорту, і, що особливо, важливо, господарче пожвавлення не супроводжується зростанням інфляції: ціни вже декілька років залишаються практично стабільними.


Це привело до збільшення прибутків населення. Неухильно і значними темпами збільшується кількість робочих місць. До 1996 р. рівень безробіття вперше за багато років пощастило збити нижче 10-процентної позначки, що має чимале політичне і психологічне значення.


Слід відзначити й високу ефективність канадського сільського господарства. Тих, хто гадає, буцім Канада — переважно сільськогосподарська країна, здивує така цифра: фермерське населення разом із членами родин фермерів становить менше 4% жителів Канади — близько 1 млн душ. При цьому в країні щорічно виробляється майже 50 млн т зерна, більше половини якого надходить на експорт.


Канада впродовж останніх десятиріч посідає значне місце у світовому товаристві й провадить виважений самостійний зовнішньополітичний курс.


Після розвалу СРСР Канада з розумінням поставилася до прагнення колишніх республік СРСР здобути міжнародне визнання. Вона першою із західних держав вже на другий день після референдуму 1 грудня 1991 р. визнала суверенітет України І встановила з нею дипломатичні відносини в повному обсязі.

5. Українці в Канаді
Масове переселення українців до Канади розпочалося наприкінці XIX ст., коли канадський уряд активно стимулював великомасштабну еміграцію з Центральної, Південної та Східної Європи. Першими переселенцями з України стали Іван Пилипів і Василь Жленяк, які 7 вересня 1891 р. прибули з с. Небилів (Галичина) до Канади.

Після Другої світової війни розпочалась остання велика хвиля української еміграції. З 1947 р. по 1955 р. близько 35 тис. українців приєдналися до своїх земляків у Канаді. Більшість, як і перше, походила з Галичини і Буковини, але була також значна група зі Східної України.

У 1989 р. українська етнічна група об'єднувала 1 млн душ. Більшість осіб українського походження мешкали в провінціях Онтаріо, Альберта, Манітоба, Британська Колумбія.

Провідну роль серед канадських українців відіграє уніатська церква. Існує також українська протестантська громада.


Найважливішими організаціями культурного розвитку українців у Канаді є різноманітні фундації. Найбільша з них — Українська фундація ім. Тараса Шевченка, заснована у Вінніпезі 1936 р. Деякі українці обіймали важливі посади в урядових кабінетах, серед них — Роман Гнатишин родом із провінції Саскачеван, який став генерал-губернатором Канади, Іван Сопінко, призначений членом Верховного суду країни.

У країні видасться чимало українських газет і журналів. Серед них — "Український голос", "Новий шлях", "Життя і слово", "Батьківщина" та ін.

Взаємний обмін делегаціями відбувається між містами-побра-тимами Вінніпегом І Львовом, Ванкувером та Одесою.

Українська діаспора продовжує відігравати велику роль у суспільно-політичному й культурному житті Канади.

Перевірте себе
1. Який внесок зробила Канада в перемогу над нацизмом?
2. Назвіть основні політичні
партіїКанади.
3. У чому полягає сутність квебекської проблеми?
4. У чому полягає значення конституційної реформи 1982 р.?
5. Яка роль української діаспори в суспільно-політичному житті Канади?


Виконайте завдання
1. Складіть схему органів влади Канади.
2. Зробіть таблицю етнічного складу населення Канади.

Питання для обговорення у групі
1. Які можливі способи вирішення квебекської проблеми?
2. Чому відносини між Україною та Канадою Мають надійні перспективи?
3. За даними преси, Канада наприкінці 90-х рр. посіла перше місце у світі за рівнем життя. Які, на вашу думку, історичні, географічні, пот літичні фактори вплинули на досягнення країни?


Робота з джерелами


Виконайте лабораторно-практичну роботу.
Прочитайте нариси про життєвий шлях і політичну діяльність двох прем'єр-міністрів Канади, що обіймали цю посаду у різні часи.

Зробіть порівняльний аналіз їхніх поглядів на проблеми внутрішньої та зовнішньої політики. Визначте, що було в них спільного, а що — відмінного.

П’єр-Елліот Трюдо народився 1919 р. в Монреалі, походженням франко-канадець. З 1968 р, лідер ліберальної партії. За освітою юрист.

У програмі П.-Е. Трюдо містилося багато обіцянок: вирішення кризи федерації, відновлення економічного зростання й піднесення рівня добробуту, ліквідація кризи міст, перегляд основних напрямів зовнішньої політики та ін. Уряди лібералів, що їх у 1968—1984 рр. очолював П.-Е. Трюдо, прагнули нормалізувати відносини з Європою, у тому числі з СРСР і країнами східного блоку, Японією, Індією, Китаєм, країнами Африки й Латинської Америки та надати їм більшої динамічності, взаємної зацікавленості й самостійності.

З ініціативи Трюдо 1969 р. канадський парламент ухвалив закон про надання французькій мові статусу другої державної мови на федеральному рівні. Проте на шляху досягнення реальної двомовності виникали, серйозні перешкоди. Трюдо, намагаючись згуртувати канадців у єдиній державі, прагнув накинути ідею існування в країні однієї нації — канадців. Проти ціохонцепції рішуче виступили представники деяких національних меншин, які намагалися зберегти свою національну ідентичність.

Жан Кретьєн народився 1934 р. у промисловому м. Шавініган, походженням франко-канадець.


Здобувши ступінь бакалавра права у найстарішому канадському університеті — Лавальському, Кретьєн декілька років мав адвокатську практику на Батьківщині. На федеральних виборах 1963 р., уперше висунувши свою кандидатуру, він переміг у впертій боротьбі та став одним із наймолодших депутатів палати громад. Через ЗО років — прем'єр-міністр Канади.


У відносинах зі США, які залишаються вирішальною, центральною складовою всісї зовнішньої політики Канади, уряд Ж. Кретьєна прагне справжньої рівноправності й подолання залежності від "великого сусіди". Базову роль у торгово-економічних відносинах Канади і США відіграє Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), і якій важливе місце належить також Мексиці.

Канада покріплює багатосторонні зв'язки з країнами "великої сімки", де вона посідає вагоме місце, та з країнами Європейського Союзу. У грудні 1994 р. Ж. Кретьєн висунув пропозицію щодо складення угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами НАФТА. Уряд лібералів намагається відігравати дедалі активнішу роль в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Запам'ятайте дати:
• 1947 р. — ухвалення закону про канадське громадянство,
• 1982 р. — конституційна реформа.


Тематичне оцінювання

Початковий рівень
1. Чи погоджуєтеся ви з твердженням?
1) Наступником Рузвельта став Кеннеді: а) так; 6)  ні.
2) Канада брала участь у другій світовій війні на боці антигітлерівської коаліції:
а)  так; 6)  ні.
3) У 60-ті рр. американські війська воювали в Афганістані: а)  так; б)  ні.

2. Позначте, яка подія відбулася раніше.
а) напад Японії на Пірл-Гарбор;
б) вбивство президента Дж. Кеннеді;
в) прийняття закону Тафта-Хартяі;
г)  "Уотергейтська справа".

3. Доповніть твердження.
1. Першим астронавтом, що стулив на Місяць, був: а)  Ніл Армстронг; б)  Дж. Маккартні; в) Мартін-Лютер Кінг.
2. Після другої світової війни США надали допомогу країнам Європи за програмою, яка називалася:
а)  план Баруха; б)  план Маршалла; в)  "мир на американський манір".
3. Конституційна реформа в Канаді відбулася у: а) 1980 р.; б) 1982 р.; в)  1985 р.

Середній рівень
1. До дати доберіть подію, поставивши відповідну літеру у віконечко на стрічці часу.


88-2.jpgа) Вбивство Мартіна-Лютера Кінга.
б) Створення НАТО. в)Підписання Паризької угоди.
г) Реііган виступи» із Стратегічною оборонною Ініціативою, г) Обрання В. Клінтона президентом США.
2. Позначте правильне.
Президенти США: а) Ніксон; б) Буш; в) Рейган; г) Маккарті; ґ)  Кеннеді; д)  Ейзенхауер; є) Кіссінджер.

3. Доберіть до імен історичних постатей їхні характеристики:
1. П. Трюдо 2. В. Клінтон   3. Дж. Кєннеді   4. Р. Рейган
а) Народився в одній з найбагатшнх і найвпливовіших родин у країні. У 1960 р. обраний президентом США. Трагічно загинув внаслідок замаху.
б) Перш ніж стати політиком, набув популярності як спортивний коментатор, знімався у кінострічках. Лише з третьої спроби, ставши лідером республіканців, здобув перемогу на виборах президента США.
в) Був дуже обдарованим юнаком; діставши диплом юриста, ста» міністром юстиції штату Арканзас, а перегодом — наймолодг шим губернатором штату в країні. Обраний президентом США.
г) Походженням — франко-канадець, з 1968 р. — лідер ліберальної партії: Прем'єр-міністр Канади, в 1968-1984 рр.


Достатній рівень
1. До історичних понять доберіть тлумачення, поставивши відповідну літеру у клітинку.
а)  Асиміляція; б)  доктрина "стримування комунізму";  в)  квебекська проблема: г)  в'єтнамізація: ґ) домініон д) С маккартизм; е)  боротьба за громадянські права; с)  "рейганоміка".


1. Економічна політика, що сприяла подоланню кризових явищ через збільшення наукоємних галузей, зростання конкурентоспроможності економіки у міжнародному масштабі.
2. Боротьба з проявами комуністичної ідеології. Масові перевірки, на "лояльність", під час яких грубо порушувалися громадянські права американців. О
3. Національна проблема Канади.
4. Доктрина, що передбачала захист усього західного світу від можливого проникнення комунізму.

1. Визначте, про кого йдеться.
1) Президент-демократ. Нагороджений медаллю ВМС і корпусу морської піхоти. У 50-ті рр. став конгресменом, а в 43-річному віці — президентом. Хотів Створити "сильну Америку". Запровадив державне регулювання економіки. Здійснював значні заходи у сфері соціальної політики.
2) Американський борець за громадянські права. В 60-ті рр. організував кампанії протесту проти сегрегації у США. В подальшому оголосив про необхідність боротьби зі злиднями. Загинув від руки найманого вбивці в 1968 р.


3. Доповніть загальні тверджений конкретними фактами.
Економічна політика Рейгана сприяла подоланню кризових явищ завдяки здійсненню стабілізаційних заходів.

Високий рівень
І. Порівняйте діяльність президентів-США за схемою:


Дж. Кеннеді
Р. Рейган
Назва курсу   
Особливості внутрішньої політики 
Основні напрямки зовнішньої політики


2. Зробіть порівняльний аналіз розвитку США в повоєнний період за схемою:


Роки 
Політична сфера Економічна сфера
Соціальна сфера
50-ті рр.
60-ті рр.
70-ті рр.
80-ті рр.
90-ті рр. 

      
3.У чому суть проблеми Квебеку?Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 11 клас

Вислано читачами з інтернет-сайтуКалендарно-тематичний план згідно шкільної програми, підручники скачати безкоштовно, домашнє завдання запитання та відповіді

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.