KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Лексикологія. Етимологія

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Лексикологія. Етимологія


Прочитайте. У якій з колонок уміщено речення з ознаками наукового стилю? Яке речення складено в художньому стилі? Свою думку доведіть.

Слова — як крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не може злетіти.

З підручника.

Слово — найменша самостійна одиниця мови, що складається  із  граматично  оформленого комплексу звуків (рідше — з одного звука), з яким пов'язане певне значення і якому властива відтворюваність у процесі мовлення.
Ю. Мушкетик.

♦ Визначте лексичні значення виділених слів.
Слово має лексичне значення. Це зміст слова — те, що воно називає.
Лексичне значення мають тільки самостійні частини мови.
Сукупність слів мови, її словниковий склад називається лексикою.
Знання лексики тієї чи іншої мови уможливлює спілкування.
Розділ науки про мову, що вивчає лексику, називається лексикологією.
Розділ науки про мову, який вивчає наукові основи укладання словників, називається лексикографією.
Мовні словники є основним засобом збирання, опису й систематизації лексики.

Прочитайте. Визначте лексичні значення виділених слів.До якого словника ви звернетесь у разі виникнення труднощів?
Пригадуєш, коли тобі було три-чотири роки, тебе найбільше цікавило, що і як зветься:
—    Що це за дерево?
—    Як зветься ця тварина?
—    Що таке місто (якщо ти живеш у селі) і що таке село (якщо живеш у місті)?
Так збагачувався твій словник. З батьками, товаришами, знайомими ти говорив як рівноправний член суспільства: ти розумієш, і тебе розуміють.
Та на цьому оволодіння словниковим запасом не закінчилося.
Скажімо, ти ніколи не бачив моря,гір, пустелі, джунглів, айсбергів, крокодилів тощо. Але коли тебе спитати, що таке крокодил, ти відразу відповіси: це величезна
зубата ящірка, яка може проковтнути навіть людину. Це знання тобі принесла мова. Вона дала тобі слово і пояснила, що воно означає. Той, хто пояснював, можливо, й сам
ніколи не бачив крокодила, але знає про нього від інших. Більшість наявних у мові слів утілюють не індивідуальний, а колективний досвід, який часто переростає національні межі, відтворюючи знання  всього людства.
Ти в школі. Скільки нового пізнав і ще пізнаєш за роки навчання! І все, що стало і стане твоїм знанням, виражене в слові. Приказка «Вік живи — вік учись» поширюється й на мову. її пізнання не закінчується ніколи.
Спробуй читати словник і побачиш, що багато слів ти чув раніше, але пояснити їхнього лексичного значення не можеш. Можна, звичайно, на це махнути рукою: «Ет, колись довідаюсь!» Але краще відразу запитати або прочитати, який зміст укладений у це слово.
За В. Русанівським.
♦    Однозначними чи багатозначними є виділені в тексті слова? Поясніть.
♦   Однозначним чи багатозначним є слово словник? Які його лексичні значення вам відомі? До якого словника варто звернутися, щоб це перевірити?
♦    Розкажіть про будову тлумачного словника.

Прочитайте. Визначте лексичні значення виділених слів.
1. Багатьом людям просто слід навчитися висловлюватися. Для цього необхідно знати слова. Багато слів. Тому, коли мене питають, що робити, я відповідаю: «Учіть, хлопці, слова!» (М. Вересень). 2. Нещасна, неправедна людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. (Б. Харчук). 3. Дай, Боже, недоріці ті слова, що з недоріки зроблять Цицерона. (В. Баранов).
 Що вам відомо про Цицерона? Прочитайте про нього у довіднику «Видатні особистості», поданому в кінці підручника. Чи хотіли б ви бути схожими на римського оратора? Чим саме? У прямому чи переносному значенні слово Цицерон ужито в реченні?
♦    Визначте лексичне значення слова слово в кожному реченні. У якому реченні його вжито в прямому значенні, у яких — у переносному?
♦    Визначте граматичні значення виділених слів. Який розділ науки про мову вивчає граматичне значення слова?

Прочитайте вірш спочатку мовчки, потім уголос. Поясніть лексичні значення виділених слів. Визначте їхні граматичні значення.
У слові, сказаному влітку, наливаються жита. Навесні промовиш слово — лист на гілці вироста. Бо нічого на цім світі не буває просто так. Бо від слів холодних може на льоту замерзнуть птах.
О. Ковальова.
♦    Визначте головну думку вірша.
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні.
♦    Розкажіть, який вплив на людину здійснює слово. Доберіть і запишіть 2-3 народні прислів'я, у яких про це йдеться.
Пригадайте, чи траплялась у вашому житті або в житті ваших близьких ситуація, до якої можна було б застосувати слова: «Хай красиво й гордо на весь світ українське Слово прогримить!». Розкажіть про неї товаришам.


Усний переказ тексту
 

Прочитайте текст спочатку мовчки, потім уголос за особами. Визначте кілька багатозначних слів. Укажіть слова, вжиті в переносному значенні.
Підвела Мурашка голову й бачить: якесь звірятко сидить на стеблі й дивиться на неї.
 
—    Ти хто? — запитала Мурашка.
—    Коник, — відповіло звіря.
—    Дивно, — подумала Мурашка. — Невже коні такі малі?
Раніше вона чула, що коні дуже-дуже великі, немов гора, і страшенно сильні. А цей — зовсім маленький. Чи, може, він іще не виріс?
На ту хвилину якраз нагодилося Сонечко.
—    Ха-ха, — засміялося воно. — Коні ходять по землі, а не лазять по стеблинці.
—    Так і ти ж не сяєш, як справжне сонце, проте звешся Сонечком.   
—    Але я таке ж червоне, як і те, що світить згори.
—    А я — зелений, — гордо заявив Коник.
—    Ото ж бо й воно, що зелений. Справжні коні не бувають зеленими.
—    А справжні сонця? — не здавався Коник. — Хіба вони такі маленькі, та ще й з цяточками?
—    Та я ж не сонце, я Сонечко.
—    А я не кінь, а Коник.
Раптом полився дощ. Мурашка побігла вздовж струмочка, шукаючи в ньому броду. Струмок перерізав їй дорогу. Коник почухав лапкою за вухом, посадив Мурашку на спину, напружився і — скік через потічок — опинився на тому березі.
—    Тепер я бачу, що ти справжній Коник-Стрибунець, — гукнуло навздогін Сонечко.
За В. Моругою.
♦    До якого стилю належить текст? Визначте його тему й головну думку.
♦    Складіть і запишіть план тексту.
♦    За планом усно перекажіть текст.

Усно складіть висловлювання в художньому стилі за одним із Щь поданих початків.
•    Слухає зелена трава, зелене поле і зелений гай зелену пісеньку зеленого коника. (А. Камінчук).
•    Обрій подарував сонцю червоні крила, і воно стало сонечком. (С. Мудрик).Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


Шкільний план, відкритий урок з української мови, конспекти уроків, програма з української мови, домашня робота


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.