KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Маркетинг у підприємницькій діяльності

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас>>Економіка: Маркетинг у підприємницькій діяльності

Маркетинг


Маркетинг та його цілі. Основні об'єкти маркетингу. Стимулювання реалізації товарів і послуг. Маркетингове середовище фірми. Ціна товару.


Маркетинг та його цілі
Підприємницька діяльність, як вам уже відомо, спрямована на задоволення потреб споживача в товарах чи послугах. За це він платить гроші, заохочуючи таким чином прагнення підприємця забезпечувати попит. Пошуки ефективних способів досягнення цієї мети спричинили виникнення такого специфічного явища, як маркетинг.
Маркетинг — це наука про особливості руху товарів та послуг від виробника до споживача з метою оптимальної їх реалізації.


У ширшому розумінні маркетинг — це система управління виробничою і реалізаційною діяльністю підприємств, яка спрямована на виявлення потреб споживачів та на організацію виробництва товарів і послуг відповідно до цих потреб, на забезпечення просування товарів до споживачів й одержання на цій основі прибутку. Слово «маркетинг» походить від англ. тагкеС — ринок, але сфера маркетингу набагато ширша і виходить далеко за межі просто продажу чи збуту продукції або послуг.


Виробництво продукту при простому збуті щоразу регулюється наявністю попиту та ресурсів для виробництва. Реалізація і споживання не справляють прямого впливу на виробництво, отже, виробник не має повного уявлення про потреби споживачів. За таких умов успіх у бізнесі не може бути стабільним. У свою чергу, маркетинг є незамінним у конкурентному середовищі, тому що акцентує увагу на аналізі й задоволенні потреб споживачів, орієнтуючи підприємство на виготовлення тих товарів чи послуг, які відповідають запитам і смакам потенційних споживачів.


Підприємницький успіх у процесі маркетингової діяльності забезпечується шляхом чіткої постановки та досягнення поставлених цілей.

МАРКЕТИНГ:
Оцінка запитів споживачів
Інтегровані маркетингові умови
Виробництво товарів (послуг)
Задоволення і   потреб споживачів
Досягнення мети організації

ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ
Вивчення потреб у товарах, послугах
Створення у споживачів найкращого іміджу виробника товарів, послуг
Визначення конкурентних переваг і фокусування на них уваги споживачів
Реалізація
Отримання прибутку


Створення образу. Організація маркетингу покликана дбати про те, щоб сформувати в уяві споживача позитивний образ підприємства, його діяльності, торгової марки, окремих товарів або послуг, а отже, мотивувати потребу повторної покупки чи користування послугою. Тому досить часто при створенні фірми або розширенні виробництва основні зусилля маркетологів (організаторів маркетингу) спрямовуються саме на це.


Визначення конкурентної переваги.
Ця маркетингова діяльність націлена на те, щоб покупці надавали перевагу саме цій продукції, а не продукції конкурентів. Відчутність переваги досягається шляхом зосередження на ній уваги споживачів, створення образу, обґрунтування новизни продукції або її параметрів, якості товарів, їх доступності, низьких цін тощо. Створення конкурентних переваг — багаторічна маркетингова політика у великих компаніях.


Реалізація товарів і послуг є метою кожного підприємства. Деякі з них прагнуть швидко викликати увагу до своєї торгової марки, щоб витіснити конкурентів. Для цього вдаються до розширення масовості виробництва, що зумовлює зниження цін, а також до запровадження нових видів товарів, просування їх на нові ринки тощо.


Основні об'єкти маркетингу
До об'єктів, на які спрямована маркетингова політика, належать: продукція (товари і послуги), стимулювання реалізації товарів і послуг, а також ціна.

Для маркетингу об'єктом діяльності, товаром є все, що здатне задовольнити попит споживачів і може бути запропоноване на ринку з метою реалізації: фізичні об'єкти, території, організації (фірми, підприємства, установи), ідеї, послуги тощо. Найбільш масові серед товарів називаються товарами широкого вжитку. За купівельною специфікою часто вживані товари класифікують на певні групи.

ТОВАРИ ШИРОКОГО ВЖИТКУ
Повсякденного попиту
Попереднього  вибору
Особливого попиту 
Пасивного  попиту

Товари повсякденного попиту споживач купує часто, і майже не порівнює між собою (продукти харчування, дрібні побутові речі, засоби повсякденної гігієни).


Товари попереднього вибору покупець купує, завчасно оцінивши їхні особливості і порівнявши з іншими товарами їхню якість, оформлення (меблі, одяг, побутова електроніка), компактність, комплексність товарів тривалого використання, які полегшують і водночас прикрашають життя людини, є ознакою певного її іміджу тощо.
Товари особливого попиту — це товари з унікальними властивостями, для придбання яких споживач готовий докласти додаткових зусиль і неабияких коштів. До них належать високопрестижні товари та предмети розкоші (дорогоцінні прикраси, шикарні автомобілі, колекційні товари, супермодні речі).


Товари пасивного попиту — товари, про які покупець або не знає, або не задумується про їх покупку. Стимулювати їх придбання може зазвичай реклама, яка повідомляє про існування таких товарів (страхові послуги, новинки техніки, електронні прилади).


Отже головним завданням маркетингу є сприяння якнайшвидшій реалізації товарів і послуг через задоволення відповідних потреб споживачів.

Стимулювання реалізації товарів і послуг
Стимулюванням реалізації товарів і послуг називають використання різноманітних засобів впливу задля прискорення й підсилення позитивної реакції ринку на реалізацію товарів і послуг.

Стимулювання:

1. Споживачів
Система знижок.
Безкоштовне розповсюдження зразків та реклама.

Лотереї при купівлі й інші своєрідні знижки ціни товарів.


2. Сфери торгівлі

Рекламні кампанії.

Спеціалізовані виставки зі спеціальними стендами для демонстрацій.
Знижки дилерам.
Комісійні виплати та інші матеріальні заохочення продавцям.


3. Персоналу фірми

Премії. Конкурси на кращу пропозицію з метою активізації продажу.

Конференції спеціалістів з реалізації й розповсюдження товарів фірми.

Маркетингове середовище фірми

На ринку кожне підприємство є відносно відкритою системою, яка розвивається під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, що становлять відповідне середовище підприємства.


Маркетингове середовище — це сукупність усіх тих умов, які впливають на діяльність І можливості фірми підтримувати з цільовими клієнтами успішне співробітництво. Маркетингове середовище поділяють на внутрішнє і зовнішнє.


Внутрішнє середовище охоплює всі фактори на фірмі, що безпосередньо впливають на її можливості обслуговування постачальників, маркетингових посередників, клієнтів і перемоги конкурентів. Внутрішнє середовище фірми в цілому контролюється керівництвом фірми, яке розробляє загальну стратегію її діяльності. Підпорядковані керівництву підрозділи, в тому числі служба маркетингу, забезпечують втілення цієї стратегії в життя.


Зовнішнє середовище представлене силами ширшого соціального плану. Це демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, соціально-культурні та інші фактори.


Демографічні фактори (пов'язані з населенням) впливають на всі сфери життя, оскільки людина є головною дійовою особою в економіці. Зростання чисельності населення сприяє, з одного боку, розширенню ринків, а з іншого — зростанню сумарних потреб, які важко задовольнити наявними ресурсами, але саме це обіцяє підвищення прибутку.


Економічні фактори. На добробут підприємства великою мірою впливає загальний рівень купівельної спроможності населення, який залежить від економічної ситуації в державі. Тому підприємство мусить враховувати середньостатистичний рівень доходів людей, а також окремих груп населення.


Природні фактори. Діяльність фірми може стимулюватися або обмежуватися природними факторами: дефіцитом деяких видів сировини, забрудненням навколишнього середовища, стихійними лихами тощо. Наприклад, при забрудненні підземних вод фірма, яка випускає напої, залучатиме додаткові кошти на очищення води, а виробники фільтрів для води отримають від цього прибутки.


Науково-технічні фактори. Нові науково-технічні розробки сприяють появі на ринку нових товарів і послуг. Володіння відповідною інформацією створює фірмі переваги на ринку. Наприклад, мобільний зв'язок та Інтернет зумовили виникнення потужної мережі нових підприємств, які займаються наданням цих послуг.
Політичні фактори. Насамперед це законодавство, яке регулює підприємницьку діяльність. На функціонування підприємств можуть також впливати політичний лад країни, її стабільність і участь у міжнародних організаціях, економічне ембарго (заборона) щодо країн-партнерів, природоохоронне законодавство, політична ізоляція, стан війни, передвиборна кампанія тощо.


Соціально-культурні фактори. Суспільні, демографічні та релігійні традиції, особливості національної культури, мода сприяють або перешкоджають попитові на різні товари чи послуги. Захоплення модними течіями у музиці, одязі, нетрадиційними релігіями формують відповідний попит на аудіопродукцію та аксесуари до неї, нове вбрання, предмети культу.

Ціна товару

Одним з об'єктів маркетингу є ціна товару. Вона, як відомо, формується під впливом багатьох факторів, визначальним серед яких є собівартість товару.


Виходячи з факторів, відображених у схемі, фірма послідовно аналізує свою цінову стратегію, яка складається з таких елементів.


1. Завдання ціноутворення; забезпечення діяльності фірми у конкурентному середовищі; максимізація поточних прибутків; завоювання лідерства щодо збуту або якості товару. Залежно від обраної мети формується подальша цінова стратегія.
2. Визначення попиту. Фірма виводить криву попиту, яка показує ту ймовірну кількість товару, який можна продати на ринку за певний проміжок часу.
3. Оцінка витрат. Фірма аналізує, як зміниться сума її витрат за різних умов виробництва.
4. Співвідношення цін і товарів конкурентів встановлюють для використання їх як основи формування власної ціни (за інших однакових умов).


Вибір методу ціноутворення відбувається з-поміж таких типів:
середні витрати плюс прибуток — ціна коливається залежно від розмірів витрат (собівартості товару);
аналіз беззбитковості і забезпечення цільового прибутку — фірма встановлює ціни на товар з таким розрахунком, щоб отримувати стабільний прибуток;
встановлення ціни на основі очевидного значення товару. Підприємство встановлює ціну, враховуючи готовність покупця зважитись на додаткові витрати у певних розмірах. Наприклад, ціна склянки соку у шкільній їдальні і такої самої склянки в людному кафе може відрізнятися у кілька разів;
встановлення ціни на основі закритих торгів при оголошенні конкурсів на виконання певних робіт. Фірма, прагнучи завоювати контракт, встановлює мінімальні розцінки на свою продукцію, щоб перемогти конкурентів.


Встановлення кінцевої ціни відбувається на основі зваженого аналізу попередніх пунктів.


Контрольні завдання


1 рівень
1. Чи правильне таке твердження: «Метою маркетингу є пошук шляхів кращого задоволення потреб споживачів»?
2. Чи всім  підприємствам  потрібно займатися  маркетинговою діяльністю?
3. Що таке маркетинг:
а) сукупність прийомів вигідного збуту товарів;
б) оптимальне просування товарів до споживача;
в) діяльність з приводу всебічного вивчення потреб споживачів задля найкращого їх задоволення?

2 рівень
4. Яка мета маркетингових досліджень?
5. Дайте визначення поняття «маркетинг».
6. Назвіть основні складові маркетингової діяльності.
7. Яка роль реклами в реалізації товарів та послуг?


3 рівень
8. Охарактеризуйте основні складові зовнішнього маркетингового середовища фірми.
9. Проаналізуйте на конкретних прикладах, як у сучасній економіці підприємства стимулюють реалізацію товарів і послуг. Чому і як змінюються прийоми такого стимулювання?
10. Охарактеризуйте основні елементи внутрішнього маркетингового середовища фірми.
11. Відомо, що маркетингові дослідження використовуються для створення нових товарів і послуг, нових галузей бізнесу. Наведіть власні приклади виникнення нових видів діяльності в результаті маркетингових досліджень.

4 рівень
12. Поясніть суть вислову: «Покупець завжди правий-. Чому подібний підхід особливо актуальний в умовах насиченого ринку і загострення конкуренції?
13. Проаналізуйте причини виникнення маркетингу у другій половині XX ст.
14. Виконайте вправу-гру «Наш маркетинговий відділ»:
1) розробіть товарну марку, логатип (фірмовий знак) і девіз вашого підприємства;
2) визначте, з яким сегментом ринку ви працюватимете, для кого призначена ваша продукція, хто ваші споживачі;
3) запропонуйте основні шляхи вивчення попиту на свою продукцію;
4) визначте, яка система реалізації продукції найбільше підходить для продукції вашого підприємства;
5) підготуйте зразки реклами вашої продукції.
15. Як відомо, важливим елементом успішного бізнесу є товарний знак фірми або продукції. Однією з найкрупніших організацій, яка має метою розвиток, захист і підтримку товарних знаків та об'єктів інтелектуальної власності, є Міжнародна Асоціація товарних знаків (ІМТА). Вона виникла у 1878 р. за ініціативою 12 торговців і промисловців, які зрозуміли важливість захисту прав власників товарних знаків. Нині ця організація об'єднує близько 4000 власників товарних знаків, патентних повірених, юристів з-понад 120 країн світу.
Охарактеризуйте на конкретних прикладах роль товарних марок у взаємодії виробників і споживачів. Які проблеми пов'язані з використанням товарних знаків відомих вам виробників?Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Вивчай економіку безкоштовно, вся економіка онлайн,конспекти економіки, календарно-тематичний план згідно шкільної програми


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.