KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 20. Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях. Ненаголошені е, и, які перевіряються наголосом

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях. Ненаголошені е, и, які перевіряються наголосом


Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

Прочитай виразно вірш. Поділи слова на склади. Визнач наголошені склади. Небо ясне, степ — як море,

трава зеленіє,

льон синіє, гречка пахне,

пшениця жовтіє. Леонід Глібов У виділених словах назви наголошений склад. Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах? Попрацюйте групами! 1. Прочитайте словосполучення. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях. рідні села       — не видно села

великі озера    — велике озеро

широкий степ — широкі степи густий дим      — легкий димок

добре жити      — щасливе життя

зелене листя   — дубовий листок Вимовляй так: с[еи]ла бз[еи]ро ст[еи]пй д[ие]мок ж[ие]ття л[ие]сток 2. Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними [еи], [ие].   3. Пригадайте правило про вимову цих ненаголошених голосних, вивчене в 2 класі. Прочитай виразно вірш. Правильно вимовляй виділені слова. з[еи]лений в[ие]шневий На зеленому горбочку,

у вишневому садочку,

притулилася хатинка,

мов маленькая дитинка

стиха вийшла виглядати,

чи не вийде її мати. Леся Українка Спиши. У виділених словах підкресли букви, що позначають ненаголошені звуки [е], [и]. Постав наголоси. Під час письма слова з ненаголошеними [е], [и] тре-ба перевіряти наголосом. Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі кореня, треба  змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним.  Наприклад: земля — землі, життя — жити. До поданих слів добери спільнокореневі так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Запиши слова парами. Корені познач. Постав наголоси. тепліє — тбпло вишневий — ... темніє — ...    кленовий — ... синіє   — ...    гречаний — ...   Зміни словосполучення так, щоб голосні у коренях виділених слів стали наголошеними. Запиши за зразком, вставляючи пропущені букви. Стиглі ж..та, орлине кр..ло, сувора з..ма, безкраї ст..пи, плакуча в..рба, тонке ст..бло.   Прочитай. Зверни увагу на те, як оформлено розмову звірів. Як називається такий текст? Наведи інші приклади   подібних текстів. Л..СИЦЯ ТА ЇЖАК Поверталася л..сиця з невдалого полювання. У ж..воті бурчить від голоду. Іде, бл..скучими оченятами поз..рає. Аж назустріч їй їжак. —    Здоров був, друже,— сказала л..сиця і підійшла бл..зенько. —    Здоровенькі й Ви будьте,— відповів їжак. —    Як здоров'ячко? —    Та спасибі, добре,— т..хенько промимрив їжачок і згорнувся в клубочок. —    Давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах поцілуємося. Згорнувся їжак ще тугіше, засопів: —    Не можу,— відповідає.— Я ще не вм..вався.  Випиши в стовпчик слова з пропущеними буквами. Добери до них перевірні і запиши за зразком. Зразок.  Тихенько — тихо. Прочитай вірш. Добери до виділених слів перевірні. Поясни написання е, и в ненаголошених складах. Тече вода з-під явор

яром на долину.

Пишається над водою

червона калина. Пишається калинонька,

явір молодіє,

а кругом їх верболози

й лози зеленіють. Тарас Шевченко Спиши друге речення. Підкресли головні й другорядні члени. Усно встанови зв'язок між ними за допомогою питань.   Розкажи своїм однокласникам, чому не можна гратися з вогнем. У розповіді використай такі слова і вирази: іскри, спалахнув, пожежа, багаття, сухе листя, полум'я, розносить вітром, велика небезпека, небезпечні ігри, нерозумна поведінка, може загинути ліс.

 Прочитай і відгадай загадку. Червоненькі нам.. стинки нан..зались на ст..блинки. Под..вись на їхні личка і впізнаєш в них ... .

Спиши, вставляючи пропущені букви. Усно добери перевірні слова.

 Прочитай слова з двома ненаголошеними голосними, добираючи до них з довідки слова для перевірки спочатку першого, а потім другого звуків. Запиши подані й дібрані слова за зразком. з..л..ніє — зелень, зелений       б..р..говий — ... в..с..литись — ...                        д..р..в'яний — ... б..р..зняк    — ...                         щ..б..тати    — ... Слова для довідки: веселка, дерева, береза, дерево, березень, берег, весело, прибережний, щебет, защебече. Зроби (усно) звуко-буквений аналіз слова дерев'яний.

Прочитай слова з ненаголошеним [и], добираючи до них перевірні. близенько — ... вишневий — ... блискучий — ... високий — ... величина — ... глибокий — ... зимовий     — ...    килимок     — ... Чи слова блискучий і блискавка спільнокореневі? Доведи. Спиши текст, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувались з іншими словами в реченні. Росла в (ліс) дика яблунька. Восени зірвав з неї вітер останнє (яблучко). Прилетіла під (яблунька) зграйка пташок. Вони склювали (смачний) яблучко. Одне зернятко впало на (земля). Там воно пролежало (ціла зима). А навесні із (зернятко) виросла молоденька яблунька.  У змінених словах познач закінчення.  

Прочитай текст. Знайди в ньому зачин і основну частину. СТРУМОК Струмок був зовсім вузенький, як ниточка. Він весло дзюрчав поза городом, п..тляв поміж вербами на л..ваді. А потім вибігав на луг і губився у траві. Тарасик знає, де починається струмок! Під холодною горою є кр..ничка, на дні якої б'є джерельце. З тієї кр..нички й витікає струмок. «А куди ж він т..че?» — замислився Тарасик. Та й побіг до дідуся. —    Всі струмки — і в..ликі, й маленькі, такі, як наш, т..чуть у річку,— сказав дідусь.— Не було б струмків, то й річки не було б. От як! Василь Чухліб Чи в усіх словах написання пропущеної букви вдається перевірити наголосом? Як же записати правильно слова, що не перевіряються наголосом? Запиши ці слова, перевіряючи їх написання за словником. Продовж діалог. —    Про що цікаве ти довідався сьогодні в школі? — запитав тато сина. —    Ми сьогодні працювали в комп'ютерному класі. Це так цікаво! Я вже навчився набирати слова і речення, виправляти допущені помилки,— захоплено відповів син. — Це прекрасно, синку! Але було б ще краще, якби ти помилок не допускав. — Татку, це я ...

 Запиши придуману тобою відповідь хлопчика на зауваження батька.

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Вся українська мова онлайн, календарне планування уроків української мови, скачати коспекти уроків безкоштовно, програма української мовиЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.