KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 20. Внутрішня будова листка

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Біологія: Внутрішня будова листка


Пригадайте Які основні функції листка? Що таке жилки, яка їхня будова та функції?

Якщо зробити зріз через листкову пластинку, під мікроскопом можна побачити, з яких тканин вона складається. На такому мікро-
препараті видно і покриви листка, і його внутрішню частину, що складається з основної тканини і жилок.
Що собою становлять покриви листка? Погляньте на малюнок 71. Ви побачите, що зверху та знизу листок укритий клітинами покривної тканини - шкірки. її клітини щільно прилягають одна до одної, захищаючи внутрішні частини від висихання, механічних ушкоджень тощо. Шкірка переважно одношарова і складається з живих клітин. Хлоропластів у більшості клітин шкірки немає. Тож ці клітини безбарвні й прозорі, завдяки чому сонячні промені легко проникають крізь них у товщу листка. У більшості видів рослин шкірка вкрита тоненькою плівкою з жироподібних речовин - кутикулою. Воски, що входять до складу кутикули, майже не пропускають воду. Це захищає рослини від пересихання. Тому кутикула розвинена насамперед у рослин, які зростають у посушливих умовах. Наприклад, у деяких пальм товщина кутикули може сягати 5 мм. Деякі клітини шкірки мають поверхневі утвори різної будови - волоски, шипики (мал. 71). Вони захищають листок від надмірного випаровування води, перегріву та ушкоджень.

Внутрішня будова листка фото
Мал. 71. Внутрішня будова листка


Поміж безбарвних клітин шкірки можна легко помітити клітини, що містять хлоропласти. Ці клітини розташовані попарно й входять до складу особливих утворів - продихів (мал. 72). Такі зелені клітини називають замикаючими. Вони переважно бобоподібної форми з нерівномірно потовщеними стінками. Між замикаючими клітинами
можна помітити мікроскопічний щілиноподібний отвір. Крізь проди-хи здійснюється зв'язок між довкіллям і внутрішньою частиною листка. Завдяки хлорофілу у замикаючих клітинах продихів на світлі здійснюється фотосинтез. Тому внутрішньоклітинний тиск у них зростає, замикаючі клітини змінюють свою форму, внаслідок чого розмір продихової щілини збільшується. А вночі, коли фотосинтез не відбувається, внутрішньоклітинний тиск у замикаючих клітинах зменшується і продихова щілина закривається. У такий спосіб проди-хи регулюють інтенсивність газообміну та випаровування води. Коли продихи закриті, газообмін та випаровування води значно зменшуються, а коли відкриті - різко зростають.

Продихи у шкірці листка фото
Мал. 72. Продихи у шкірці листка (1). Закритий (2) і відкритий (3) продих


У переважної більшості рослин продихи містяться на нижньому боці листка, тому сонячні промені на них не потрапляють, що сприяє збереженню води в рослині. Але якщо листки обирають вертикальне положення (півники) чи належать рослинам, поширеним в умовах високої зволоженості (капуста), то продихи у них розташовуються з обох боків листкової пластинки. Плаваючі листки водяних рослин (латаття) мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки, а повністю занурені у воду листки продихів взагалі не мають (наприклад, в елодеї). Кількість продихів може сягати кількох сотень на 1 мм2 поверхні листка.
Яка будова внутрішньої частини листка? Між верхньою та нижньою шкіркою листка розташовані клітини основної фотосинтезуючої тканини. Погляньте на малюнок 71. Ви побачите, що існують два види цих клітин. Ближче до верхньої поверхні листка в один чи кілька рядів розміщені видовжені клітини, які нагадують стовпчики. Ці стовпчасті клітини щільно прилягають одна до одної, майже без міжклітинників. Під ними розташовані овальні клітини, між якими є великі міжклітинники. Це губчаста основна тканина листка.
Найінтенсивніше фотосинтез відбувається у стовпчастих клітинах, які містять більше хлоропластів. Кількість хлоропластів у клітинах губчастої тканини менша, тому фотосинтез здійснюється не так активно. У цих клітинах запасаються різні речовини, наприклад крохмаль. Міжклітинники займають до 25 % об'єму листка. Вони сполучені з продихами і забезпечують газообмін у листку.
Як ви пам'ятаєте, пластинка листка пронизана щільною сіткою жилок - судинно-волокнистих пучків. Отже, функції жилок -провідна та опорна. Основу жилок складають ситоподібні трубки і судини. По ситоподібних трубках з листка до всіх інших органів відтікають органічні речовини, утворені під час фотосинтезу. А судини забезпечують постачання клітин листка водою та неорганічними сполуками. Волокна механічної тканини з потовщеними оболонками слугують скелетом листка.

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
продихи, основна фотосинтезуюча тканина

Підсумки
Листок зверху та знизу вкритий покривною тканиною - шкіркою. В ній містяться продихи, які здатні регулювати інтенсивність газообміну та випаровування води. Під шкіркою розміщена основна фотосинтезуюча тканина. Крізь неї проходять жилки, що забезпечують проведення у листок води та неорганічних сполук, виведення з нього утворених органічних речовин, а також надають йому міцності.

Запитання для контролю
1. Що таке шкірка? Яка її будова та які функції?
2. Яку роль у житті рослин відіграють кутикула та волоски?
3. Які будова та функції продихів?
4. Які особливості будови та функцій стовпчастої та губчастої фотосинтезуючої тканини?
5. Які функції у листках виконують жилки?

Поміркуйте
Як розташування продихів пов'язане з умовами місцезростання рослин?ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Тема: Внутрішня будова листка у зв'язку з його функціями*.
Мета: ознайомитися з внутрішньою будовою листка; навчитися пояснювати особливості його будови у зв'язку з виконуваними функціями.
Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: живі листки рослин (традесканції, пеларгонії тощо), постійний мікропре-парат «Листок камелії», мікроскопи, предметні і накривні скельця, препарувальний набір, піпетки, фільтрувальний папір, вода, таблиці.
Хід роботи:
1. Виготовте тимчасовий мікропрепарат шкірки листка рослини, яку запропонував учитель.
2. Розгляньте препарат під мікроскопом. Знайдіть безбарвні клітини шкірки та зелені продихові клітини. Зверніть увагу на деталі їхньої будови.
3. Замалюйте ділянку шкірки листка і на малюнку підпишіть деталі її будови.
4. Роздивіться постійний мікропрепарат поперечного зрізу через листок. Знайдіть верхню та нижню шкірку, клітини основної фото-синтезуючої тканини, міжклітинники, судинно-волокнистий пучок.
5. Замалюйте поперечний зріз через листок і на малюнку підпишіть деталі його будови.
6. Запишіть у зошит висновки, сформульовані на підставі виконаних досліджень.М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Біологія онлайн, конспекти з біології за 7 клас, допомога школяру

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.