KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 31. Загальна характеристика водоростей

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Загальна характеристика водоростей
Пригадайте Що таке хлоропласти? Які середовища життя рослин? Що таке паразитизм? Що таке вищі рослини?

Вам уже відомо, що царство Рослини налічує понад 400 000 видів. Розібратись у різноманітності рослин допомагає наука систематика. Рослини надзвичайно різноманітні: до них належать різні відділи водоростей, а також відділи вищих рослин - мохоподібних, папоротеподібних, хвощеподібних, плауноподібних, голонасінних і покритонасінних. Вищі рослини відрізняються від водоростей тим, що в них із клітин формуються різні типи тканин та органів.
Які ознаки притаманні водоростям? Водорості - найдавніші представники царства Рослини, які з'явилися на нашій планеті майже 800 млн років тому. Відомо близько 50 000 видів цих організмів. Водорості надзвичайно різноманітні: серед них відомі одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні види. Розміри одноклітинних видів мікроскопічні, розміри окремих багатоклітинних видів (наприклад, бурої водорості макроцистиса) можуть сягати десятків метрів. Проте і в таких надзвичайно великих видів тіло не поділене на органи. Його називають сланню. Будова слані дуже різноманітна. Водоростям властиві різні способи розмноження: нестатеве, вегетативне та статеве.
Спільна ознака різних представників водоростей - наявність у їхніх клітинах хлоропластів із хлорофілом. Форма та особливості будови хлоропластів у водоростей можуть бути надзвичайно різноманітні. Отже, ці рослини, так само як і вищі, здатні до фотосинтезу.
Крім хлорофілу, хлоропласти водоростей часто можуть містити й інші пігменти. Це надає їм червоного, бурого або жовто-зеленого забарвлення.
Водорості не мають коренів та провідних тканин. Тому поживні речовини вони поглинають крізь оболонки окремих клітин. Так само окремі клітини здійснюють і газообмін.
Де поширені водорості? Назва цих рослин свідчить про те, що вони мешкають у водному середовищі, проте їх можна знайти і на суходолі (мал. 129).
Водорості поширені як у прісних, так і в солоних водоймах. Одні з них плавають на поверхні води, інші поширені у її товщі або прикріплені до дна. Є види водоростей, якими обростають різноманітні предмети, розташовані у воді: підводні частини скель, гідротехнічних споруд, дно кораблів тощо. Але водорості можуть жити лише у верхніх шарах води, куди надходить світло: інакше фотосинтез не відбувається. Тому зі збільшенням глибини різноманітність водоростей зменшується.
На суходолі водорості здатні оселятися на корі дерев, на скелях, у верхніх шарах ґрунту (мал. 129). Проте водорості можуть жити лише у зволожених ділянках суходолу. Деякі водорості пристосувались до співжиття з іншими організмами, зокрема з тваринами, грибами. Всі можливі варіанти співжиття організмів різних видів називають симбіозом. В одних випадках таке співжиття приносить користь обом організмам. Наприклад, існують водорості, які оселяються у клітинах морських тварин - коралових поліпів. Без цих водоростей корали не змогли б утворювати свій потужний скелет. Клітини водоростей, у свою чергу, знаходять у клітинах коралів захист від несприятливих впливів довкілля й отримують від тварин деякі необхідні сполуки. Такий тип симбіозу, коли кожен із організмів отримує певну користь, називають мутпуалістичним. Ще одним різновидом симбіозу є паразитизм. Як вам уже відомо, оселення паразита завдає організму хазяїна певної шкоди. Тому організм хазяїна у той чи інший спосіб намагається позбутися паразита. Наприклад, у клітинах водоростей можуть паразитувати певні види бактерій та грибів.
Водорості мешкають у воді (1), проте вони оселяються і на суходолі (2). фото
Мал. 129. Водорості мешкають у воді (1), проте вони оселяються і на суходолі (2)

Водорості об'єднують у різні відділи. Ми розглянемо представників відділів Зелені, Діатомові, Бурі та Червоні водорості.Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
слань, симбіоз, мутуалізм

Підсумки
Серед водоростей є як одноклітинні, так і багатоклітинні види. Проте тіло багатоклітинних водоростей - слань - не утворює органів. У хлоропластах клітин водоростей наявний хлорофіл, завдяки чому вони здатні до фотосинтезу. Водорості поширені переважно у прісних і солоних водоймах, деякі види - у ґрунті та інших зволожених місцях суходолу.

Запитання для контролю
1. Яка загальна характеристика водоростей?
2. Які середовища життя водоростей вам відомі?
3. Яких розмірів бувають водорості?
4. Що таке симбіоз?
5. Як називають взаємовигідне співжиття організмів різних видів?

Поміркуйте
Чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м?М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуДопомога школяру 7 класу, підручники онлайн, підручник з біології


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.