KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 34. Значення водоростей у природі та житті людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Значення водоростей у природі та житті людини


Пригадайте Яке значення фотосинтезу? Чи використовуєте ви водорості у своєму житті?

Не буде перебільшенням сказати, що саме від водоростей значною мірою залежить існування життя на нашій планеті (мал. 140).
Яка роль водоростей у природі? Якщо на суходолі провідна роль у створенні органічної речовини належить вищим рослинам, то у морях цю функцію здійснюють здебільшого водорості. У Світовому океані їхню біомасу оцінюють приблизно 2 х 1011 тонн, або близько 10 % маси всіх зелених рослин. Щорічно у Світовому океані водорості створюють понад 550 млрд тонн органічної речовини - 1/4 частину всієї про-
дукції нашої планети. Водорості є основою живлення багатьох водяних тварин - від одноклітинних до ракоподібних, молюсків, риб, ссавців та ін. Мешканці водойм, як і мешканці суходолу, дихають киснем. Саме водорості у процесі фотосинтезу виділяють кисень, насичуючи ним товщу води та повітря над водоймами.
Пригадайте будову діатомових водоростей. їхні панцири після відмирання клітин осідають на дно. Впродовж десятків мільйонів років з решток цих організмів утворилися осадові породи - діатоміти, що складаються з двооксиду Силіцію. У клітинних стінках деяких водоростей (наприклад, червоної водорості кораліни) відкладається карбонат кальцію. З решток таких водоростей створюються інші осадові породи, зокрема вапняк.
Зелені одноклітинні водорості можуть бути складовими лишайників, про які йтиметься далі. Ми вже згадували, що клітини водоростей можуть взаємовигідно співіснувати з певними представниками тварин (наприклад, з губками, гідрами, кораловими поліпами, деякими війчастими червами).
Ви вже знаєте, що життєдіяльність наземних рослин залежить від родючості ґрунту. А родючість ґрунту, в свою чергу, залежить від діяльності різноманітних організмів, які у ньому мешкають. Як вам відомо, у ґрунті мешкають і різні представники водоростей. Вони виділяють в довкілля особливі речовини, які сприяють діяльності інших організмів (бактерій, грибів, різних тварин). Водорості виділяють у товщу ґрунту кисень, з їхніх відмерлих решток утворюється органічна речовина ґрунту, що підвищує його родючість. Тому масове розмноження ґрунтових водоростей - «цвітіння ґрунту», яке спостерігають найчастіше навесні або восени, вважають прикметою доброго врожаю.
Деякі водорості, як-от хламідомонада, що здатні поглинати розчини органічних сполук, разом з іншими організмами забезпечують процеси самоочищення водойм. Цю властивість водоростей людина використовує для очищення забруднених вод. Досліджуючи видовий склад водоростей тієї чи іншої водойми, людина може зробити висновок про те, наскільки вона забруднена. Це пов'язано з тим, що одні види водоростей можуть мешкати лише у чистих водоймах, а інші надають перевагу водоймам зі значним вмістом органіки. Цей метод оцінювання стану навколишнього середовища дістав назву біоіндикація.
Яке значення водоростей у житті людини? Мабуть, усі або ж принаймні більшість із вас споживали в їжу ламінарію, яку ще називають морською капустою. Цей вид, так само як й інші бурі водорості, містить багато поживних та корисних речовин, наприклад сполуки йоду, необхідного для забезпечення нормального обміну речовин в організмі людини. У водоростях містяться також різноманітні вітаміни. Тому водорості слугують сировиною і для медичної промисловості. Людина споживає в їжу не лише бурі водорості. Наприклад, їстівною водорістю є червона водорість порфіра, яку в народі ще називають червоним морським салатом. Цю водорість людина вирощує штучно, зокрема в Чорному морі. Страви з порфіри вважають делікатесними. Загалом люди щорічно вживають в їжу кілька мільйонів тонн водоростей, переважно бурих. Водорості слугують кормом худобі, їх також застосовують як цінне органічне добриво.
Значення водоростей у природі та господарській діяльності людини. фото
Мал. 140. Значення водоростей у природі та господарській діяльності людини

Усім відомі такі ласощі, як пастила чи мармелад. їх готують на основі агару - драглистої речовини, яку добувають з різних червоних водоростей, зокрема з поширеної в Чорному та Азовському морях філофори. Проте найбільше агару потребує мікробіологічна промисловість: з нього виготовляють штучні поживні середовища для вирощування корисних бактерій і грибів. З водоростей, переважно бурих та червоних, добувають різні органічні кислоти, барвники, клейкі речовини тощо. З бурих водоростей виготовляють захисні плівки, якими вкривають різні предмети.
Ми вже згадували, що водорості використовують у біологічному методі очищення забруднених вод. Він полягає в тому, що стічні води підприємств, каналізацій тощо відстоюють у послідовно сполучених між собою водоймах. У кожній з них певні організми, серед яких різні види водоростей та бактерій, вилучають із води шкідливі речовини. Відмерлі водорості опускаються на дно водойм, де утворюють органічний мул. Потім його застосовують як добриво.
Чи можуть водорості завдавати шкоди людині? Водорості можуть мати і певне негативне значення. Наприклад, водорості разом з іншими організмами можуть оселятись на підводних частинах суден, гідротехнічних споруд (наприклад, шлюзах). Тим самим вони заважають їхній нормальній роботі.

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
біоіндикація

Підсумки
Водорості виробляють величезну масу органічної речовини, збагачують воду та повітря киснем, слугують основою живлення багатьох водяних тварин. Вони беруть участь в утворенні осадових порід та ґрунтоутворенні. Водорості людина вживає в їжу, використовує як корм для худоби, органічне добриво та сировину для вироблення різних хімічних сполук та лікарських препаратів.

Запитання для контролю
1. Яке значення водоростей у природі?
2. Які осадові породи утворюють рештки водоростей?
3. У чому цінність водоростей як їжі для людини? Які види водоростей людина споживає в їжу?
4. Що таке агар?
5. У чому полягає роль водоростей у ґрунтоутворенні?
6. Що таке біоіндикація?

Поміркуйте
За яких умов водорості можуть існувати у ґрунті?


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали та завдання з біології, допомога школяру, готуємось до школи онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.