KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Повторення вивченого про прикметник


ПРИКМЕТНИК
§ 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

Яку роль відіграють прикметники в мовленні?

190. 1. Прочитай і відгадай загадки.
1. Взимку чорний, навесні і влітку зелений, а во­сени жовтий. 2. Стоять у лузі сестрички, золотенькі очі, а білії вії. 3. Стоять красуні на воді, вінки в них білі й золоті. 4. По голубому морю золота тарілка плаває. 5. Скатертина біла увесь світ накрила. 6. Біла латка, чорна латка по березі скаче.
2. Які слова в загадках допомогли знайти відгадки? До якої частини мови належать ці слова?
191. Попрацюйте разом!
1. Пригадайте, яка частина мови називає ознаки предметів. Чому прикметник має таку назву? На які питання він відповідає? 
2. Прочитайте вірш. Яку основну роль прикметника в мові розкрила поетеса?
Прикметник.
Прикметник — це частина мови,
без неї нам не обійтись.
Ти вслухайсь в слово пречудове,
йому, як другові, всміхнись.
Земля — ласкава, люба, рідна,
а сонце — щире, золоте,
а небо — лагідне й погідне,
життя — прекрасне, дороге.
А очі в мами — добрі, ніжні,
а голос — чистий і дзвінкий,
а руки — теплі і надійні,
а погляд — сонячний, ясний.

Усі ознаки називає прикметник як частина мови,


і жодної не обминають
слова ці, справді, пречудові.
Лариса Лужецька3. Виберіть з вірша одну строфу, багату на прикметники, і запишіть її. Прикметники підкресліть хвилястою лінією. Усно поставте до них питання.
192.1. Прочитай два описи і порівняй їх. Який з описів більш виразний? Завдяки чому?
1. Неначе в повені затонув світ. І скрізь розілля­лось біливо туману — завмерло і не зворухнеться в полях. Усе вкрив іній...
А потім, коли в небо викотиться місяць, то сніг знову грає сяйвом, знову молоком розливається дов­круг. І тоді іній знову оживає.
Зацвів іній на всьому, замерехтів, засвітився. Але тепер його цвітіння інше, ніж удень. Ніч, небо, тем­ряву подекуди пронизали погляди зірок. А тут, на землі, відчувається свято розквітлого інею.
За Євгеном Гуцалом
2. Неначе в молочній повені затонув ранковий світ. І скрізь розіллялось густе біливо туману — зав­мерло і не зворухнеться в зимових полях. Усе вкрив іній...
А потім, коли в небо викотиться повний місяць, то сніг знову грає білим сяйвом, знову холодним молоком розливається довкруг. І тоді іній знову оживає.
Зацвів іній на всьому, замерехтів, засвітився. Але тепер його цвітіння інше, ніж удень. Тиху ніч, без­донне небо, чорно-голубу темряву подекуди прони­зали погляди блідих зірок. А тут, на землі, відчувається свято розквітлого інею.
Євген Гуцало
2. Зроби висновок про роль прикметників у мовленні.193. 1. Прочитай текст. Яка його тема? А яка мета?
На яблуневу гілку сіла весела синичка і зацвірін­чала. Вона мала пір'ячко синього кольору із зелен­куватим відтінком, маленьку голівку з білими щічками і блискучі, як намистинки, очі.
Побачивши годівничку з дрібненькими шма­точками сала, синичка підлетіла ближче. Спочатку вона політала навколо, потім врешті наважилась і, сівши на дощечку, почала дзьобати поживу.
Дмитрик спостерігав за синичкою у вікно. Він знав, що з кожних десяти синичок до весни доживає лише одна. Усі інші гинуть від холоду й голоду. Хлоп­чик з радістю подумав, що тепер пташка не загине.

2. До прикметників весела, маленька усно добери синоніми й антоніми.
3. Знайди в тексті опис синички. За допомогою яких прикметників зображено пташку? Спиши опис, прикметники підкресли.

194. 1. Прочитай прислів'я і спиши, вставляючи замість крапок антоніми до виділених слів. Поясни, коли так говорять.
1. Маленька праця краща за ... безділля. 2. Пра­ця чоловіка годує, а ... марнує. 3. Ранні пташки росу п'ють, а ... сльози ллють. 4. Руки білі, а сум­ління ... . 5. Ластівка день починає, а соловей ... .

2. Яку роль відіграють антоніми в прислів'ях? До яких час­тин мови належать ужиті тут антоніми?

195. 1. До кожного прикметника, поданого в словосполученні, добери і запиши відповідний антонім. При потребі скори­стайся довідкою.
1. Легкий мішок; легке завдання. 2. Гаряча вода; гаряча вдача. 3. Порожня голова; порожня бочка. 4. М'який хліб; м'який характер.

Слова для довідки. 1. Складне, важкий. 2. Спокійна, холодна. 3. Повна, розумна. 4. Черст­вий, твердий.
2. У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких — у переносному?

196. Попрацюйте парами!
1. Прочитайте словосполучення. З яких частин мови вони складаються?
Подвір'я школи, листя клена, полиця для кни­жок, вітер з півдня, допомога товариша, портфель із шкіри, хвіст лиса, щебетання пташок, робота в класі, потік води, грива коня, ділянка для дослі­дів, фартух для роботи, ящик з фанери.

2. Замініть за зразком подані словосполучення сполучення­ми прикметників з іменниками. Користуйтеся такою заміною у власних висловлюваннях.

197. 1. Подані словосполучення введи в речення.
Гострі зуби, гострий біль, гострий зір, гострий соус, гострий на язик.
2. Зроби висновок про значення прикметника гострий у кож­ному словосполученні.

198.1. Прочитай текст, добираючи з довідки пропущені слова.
Підморозило, і ... льодок вкрив невеличкі озерця калюж.
Звечора ... хмари потемніли і ... брилами нависли над землею. Ось-ось повалить сніг.
І справді, присмерком починають спускатися на землю перші ... сніжинки. Спочатку їх небагато, а потім усе більше й більше літає їх у ... повітрі. Сніжинки безшумно сідають на ... мохи, почорніле листя,... гілки ялин. ... ковдра стелиться по землі.
За Валентиною Пархоменко

Слова для довідки: густі, сірі; тонень­кий, прозорий; мохнаті; морозному; важкими; куд­латі; зелені; пухнаста.

2. Спиши текст, вставляючи пропущені прикметники.
3. Серед прикметників, поданих у довідці, знайди синоніми.

199. 1. Прочитай тексти і порівняй їх: що в них спільного і чим вони відрізняються. Яка мета кожного тексту?
1. Ніч — це частина доби від заходу до сходу сон­ця, від вечора до ранку. Тривалість ночі залежить від пори року і від розташування місцевості на земній кулі: чим далі вона на північ, тим довша ніч узимку і тим коротша влітку.
2. Стояла темна осіння ніч над сонною землею. Місяць примеркав і вже ген к світу показував свої золоті роги, зорі сумно лупали в темному небі. Тихо було всюди, як у вусі. Ні собака не гавкне, ні віте­рець не війне, не зашелестить пожовклим листям. Покій і сон криють усе своїм темним пологом, усе заснуло мертвим сном півночі.
Панас Мирний
Примеркати — тьмяніти, втрачати блиск. 
Лупати — кліпати.

2. Порівняй кількість прикметників у першому і другому текстах. Який висновок можна зробити про вживання при­кметників у художніх і наукових текстах?
3. Спиши художній текст, підкресли в ньому прикметники, усно постав до них питання.200. 1. Прочитай два тексти. Подумай, який з них художній, а який — науково-популярний.
1. Зелене багатство України.
Україна вважається степовим краєм. Проте ліси займають значну частину її території. Ніколи ще в Україні вони не росли на такій великій площі, як нині.
Ліс — це передусім деревина, цінний будівель­ний і промисловий матеріал. В Україні працюють сотні заводів і цехів з переробки деревини.

2. Степ квітує.
Степ квітує. Звіку ніколи не ораний, високотрав-ний.
Що то за видовище! Він має у собі і морську красу, і лісову велич. Але степ, окрім того, ще несе у собі щось своє, неповторне, степове, властиве тільки йому. Оту степову ласкавість, ніжну, замріяну, дівочу...
Ковили, ковили, ковили. Осяйні, молочні, як морське шумовиння. І благословенна тиша нав­круги.
За Олесем Гончаром

Ковила — трав'яниста степова рослина з листка­ми і квітками, зібраними в пухнасті волоті. 
Шумовиння — піна.
2. У якому тексті вжито більше прикметників? Чому?
3. Спиши другий абзац опису степу. Постав питання до при­кметників.
4. До яких слів можуть бути перевірними виділені слова?

201. 1. Прочитай опис дятла.Який це опис — художній чи науковий?
У дятла міцний дзьоб з гострим кінцем, що весь час то стирається, то наростає. У чорного дятла фор­ма дзьоба нагадує долоню. Язик у дятла круглий, з ворсинками на кінчику і дуже довгий, вкритий слизом. Дятли висовують язик майже на дванадцять сантиметрів.

2. А тепер самостійно напиши розповідь про дятла. Розкажи, що тобі ще відомо про цю пташку.

202. За опорними словами та малюнком склади усно науковий ут опис клена або берези (на вибір). Запиши художній опис того самого дерева.

Опорні слова і вирази. 1. Лапате лис­тя, гострі кінці, глибокі вирізи, гладенька кора, стрункий стовбур, розкішна крона. 2. Білокорий стовбур, тонке довге гілля, серцеподібні листки; кора знизу потріскана, а зверху гладенька.

201.1. Прочитай опис дятла. Який це опис — художній чи науковий?
У дятла міцний дзьоб з гострим кінцем, що весь час то стирається, то наростає. У чорного дятла фор­ма дзьоба нагадує долоню. Язик у дятла круглий, з ворсинками на кінчику і дуже довгий, вкритий слизом. Дятли висовують язик майже на дванадцять сантиметрів.

2. А тепер самостійно напиши розповідь про дятла. Розкажи, що тобі ще відомо про цю пташку.

202. За опорними словами та малюнком склади усно науковий ут опис клена або берези (на вибір). Запиши художній опис того самого дерева.

Опорні слова і вирази. 1. Лапате лис­тя, гострі кінці, глибокі вирізи, гладенька кора, стрункий стовбур, розкішна крона. 2. Білокорий стовбур, тонке довге гілля, серцеподібні листки; кора знизу потріскана, а зверху гладенька.

205. 1. Прочитай загадку та прислів'я. Знайди в них прикметни-ки-антоніми.

1. Що це за ягоди, що в жнива гіркі, а в мороз со­лодкі? 2. З великої хмари малий дощ буває. 3. Пов­ний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться. 4. Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

2. Спиши прислів'я і поясни, коли так говорять. Запам'ятай їх і використовуй принагідно у своєму мовленні.

206. Попрацюйте парами!
1. Прочитайте текст. Спишіть, доповнюючи текст прикмет­никами, що підходять за змістом. Використовуйте слова з довідки.
... долиною між двома рядками ... гір тихо тече по Васильківщині ... річка Раставиця. Серед долини з..л..ніють .... ... та ... верби, там ніби потонуло
у вербах с.ло Вербівка. Подекуди з-поміж верб та садків виринають ... хати та чорніють покрівлі ... клунь.
За Іваном Нечуєм-Левицьким
Клуня — будівля для зберігання снопів, сіна, полови та для обмолоту врожаю.

Слова для довідки: широкою, невеличка, розкішні, високі, густі, розложистих, високих, білі.

2. Поясніть написання слів з пропущеними буквами.
3. У першому реченні підкресліть головні члени.

207.1. Прочитай вірш. Знайди в ньому прикметники.
Про найкращих.
Найкращі пташенята
в сонливої сови.
Найкращі травенята
в шумливої трави.

У вітра — найспритніші
веселі вихорці.
У сонця — найясніші
гарячі промінці.
Тамара Коломієць
2. Простеж, як утворився прикметник найкращий: гарний -» кращий -» найкращий. А як утворилися прикметни­ки найспритніший, найясніший?


  Правильно вимовляй і пиши українською:


найкращий наймолодший
найшвидше найсмачніше
найясніші найвеселіші

208. 1. Прочитай текст. Випиши з нього прикметники у сполученні з іменниками, в дужках скорочено зазнач число та рід.
Топтання рясту.
З давніх-давен існував в Україні звичай топтати ряст. Як тільки на південних схилах лісових па­горбів сходив сніг і між безлистими ліщинами роз­стелявся фіолетовий килим рясту, наші предки збиралися в ці місця для здійснення народного обря­ду. Він так і називався — «Топтання рясту». Діти й дорослі з жартами й співами топтали босоніж першоквітне зело.
Вважалося, що квітучий ряст дарує людині здоров'я, додає сили.
За Євгеном Шморгуном
Зело — зелень.

 2. Розкажи, про який цікавий народний обряд ти довідався з тексту.
209. 1. Прочитай текст. Спиши перший абзац.
Запахи міст.
Кожне місто має свій запах. Гострий дух свіжого вугілля чути в Донецьку. Присмак морської трави у вітрах Одеси. Свіжим бетоном і чорноземом пахне Харків. Широкими морськими просторами і їдкува­тим білим каменем-вапняком пахне Севастополь. І ледь чутний аромат недавньої грози стоїть над Києвом.
Може, й справді залишають ці пахощі часті грози, може, вітри приносять дух цвітіння лісів у верхів'ях Дніпра. Тільки завжди відчувається над Києвом цей п'янкий і свіжий вітер післягроззя.
За Вадимом Собком

2. Підкресли кілька сполучень прикметників з іменниками. Що вони допомагають уявити?
3. Знайди в тексті синоніми, 3 якою метою їх ужито?
Що спільного і що відмінного між прикметника­ми та іменниками?
210. 1. Прочитай вірш. До слова отчий добери синоніми.
Отчий дім.
Мій отчий дім, де всі стежки мої
веселками ясними перевиті,
де у садах співають солов'ї,
де шлях в світи проліг в високім житі.
Мій отчий дім, ти дав усе мені,
моя маленька біла рідна хата
ввійшла у серце співом голосним
і словом тим, яке дарує мати.
Мій отчий дім, не перебудь в мені
пристанищем дитинства тимчасовим,
даруй мені легенди і пісні,
і мамине, до болю рідне слово.
Іван Драч

2. Випиши з вірша по одному словосполученню з прикмет­никами чоловічого, жіночого і середнього роду. У дужках познач їх відмінок.

Візьми до уваги! В українській мові імен­ник біль — чоловічого роду. Він змінюється так: біль — болю — болем.

211. 1. Розглянь моделі прикметників. Спробуй визначити їх рід. Який висновок про закінчення прикметників можна зробити?

2. Що можна сказати про основу прикметників, судячи із закінчень?
3. Добери і запиши прикметники, що відповідають поданим моделям.

212. 1. Прочитай казку. Доповни її, вставляючи пропущені слова.
Двоє друзів, Іменник і Прикметник, вирішили погратись у гру «Сполучи слова». Для цього вони приготували свої приклади.
— Пілот,— почав Іменник, а Прикметник додав:
— Відважний, чудовий, видатний, хороший, військовий, цивільний.
— А тепер пограємось у зміну форми,— запропо­нував Іменник.— Спочатку — за числами, а потім — за відмінками.
— Пісня,— першим почав він.
— Весела, дзвінка, колискова, улюблена.
— Пісні.
— Веселі, дзвінкі, ... , ... .
— Мед,— продовжував Іменник.
— Смачний, запашний, свіжий, квітковий, гре­чаний.
— Меду,— запропонував Іменник.
― ..., ..., ..., ... .
— А тепер давай позмінюємо наші слова за рода­ми,— запропонував і собі Прикметник.
— Не розумію тебе,— відповів Іменник,— як це?

2. Чому Іменник не зрозумів пропозиції Прикметника? Поясни на прикладах основну відмінність між іменником і прикметником.
213. 1. Прочитай текст. Що тобі в ньому сподобалось? Коли, де і як ти можеш ним скористатися?
Матусю!
Ви для мене — сонце ясне і небо синє, і квітка красива, і порадниця мудра, і друг надійний.
Хочу, щоб Ваші найласкавіші у світі руки вели мене в житті ще багато-багато років. Я люблю Вас, матусенько! І любитиму завжди.

2. Спиши текст. Підкресли прикметники хвилястою лінією, а зв'язані з ними іменники — прямою. Визнач число при­кметників, а в однині — і рід.

 Вчись утворювати форми прикметників: ласкаві — ласкавіші — найласкавіші; мудра — мудріша — наймудріша.


214. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, надписуючи скорочено над кожним прикметником його число і рід.

1. Тоненьке, кругленьке, серце гладеньке. Хто на його слід погляне, думку його взнає. 2. Круглий, та не місяць, зелений, та не діброва, з хвостиком, та не миша. 3. Гарний на вроду, їсть масло і п'є воду, ходить він із краю в край, ріже чорний коровай.

215. 1. Прочитай текст і визнач його тему. Випиши сполучення іменників з прикметниками, додаючи пропущені закінчення.
У тайзі тварини добре пристосувалися до сувор... умов життя. У багатьох звірів узимку виростає густ... і довг.. хутро, з'являється захисн.. забарвлен­ня. Глибок.. снігове покриття служить захистком для деяких тварин і птахів. Вони зариваються у сніг і там ночують, а в сильн.. мороз і днюють.
У зайця, рисі і росомахи взимку на лапах виро­стає довг... жорстк... шерсть. Вона допомагає їм ходи­ти по глибок... снігу і не провалюватись.
З книги «Тваринний світ»
2. Добери і запиши синоніми до прикметників суворий, сильний.
3. Знайди у тексті слова із знаком м'якшення і поясни його вживания.

216. Попрацюйте разом!
1. Складіть усну розповідь про прикметник за таким планом.
1. Яка частина мови називається прикметником? На які питання він відповідає?
2. З якою частиною мови прикметник най­частіше зв'язаний у реченні?
3. Як змінюється прикметник? Чи так само, як іменник?
4. Які закінчення мають прикметники чоловічо­го, середнього і жіночого роду в називному відмінку однини?
5. Про що можна довідатись із закінчень при­кметників?


2. Звірте свою розповідь з правилом.
Прикметник — частина мови, що називає ознаку предмета і в початковій формі відповідає на питання я к и й? я к а? яке? Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді й відмінку, що й іменник, з яким він зв'язаний. Змінюється прикметник за числами, відмінками, а в однині — і за родами. У називному відмінку однини прикметники мають закінчення -ий, -ій (чоловічий рід); -а, -я (жіночий рід); -е, -є (середній рід). За цими закінченнями можна визначити, до якого роду належить прикметник.

217. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок, який відобра­жає головну думку.

Справжній володар листяного лісу — дуб. Особ­ливо могутній, міцний і величний він на галявинах, де йому не заважають інші дерева. На величезному стовбурі розкинулися віти із зеленим жорстким лис­тям. Дуб не кланяється вітру, як верба або береза, не тремтить, як осика, а лише глухо шумить.

2. Знайди прикметники, випиши їх і розбери за зразком, ставлячи кожен у формі називного відмінка однини.
 Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас


Вислано читачами з інтернет-сайту
Українська мова обучатись онлайн, онлайн уроки, реферати української мови, домашнє завдання запитання та відповіді, навчальна програма
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8,_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8,_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
]1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.