KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 39. Визначення відмінку прикметників.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Визначення відмінку прикметників.Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині залежить від кінцевого приголосного основи. Прикметники з основою на твердий приголосний мають у називному відмінку однини такі закінчен­ня: у чоловічому роді — ий, у жіночому — а, у серед­ньому — е: ранковий,ранкова, ранкове. Прикмет­ники з основою на м'який приголосний у називному відмінку однини мають на письмі такі закінчення: у чоловічому роді — ій, у жіночому — я, у середньо­му  — є: осінній, осіння, осіннє.
Букви і, я, є позначають м'якість попереднього приголосного звука основи.

221. 1. Провідміняй письмово прикметники могутній, дужий, щире, синя.
2. Користуючись таблицями відмінювання прикметників, склади таблицю відмінкових закінчень прикметників чоло­вічого роду в однині.
 


Прикметники Н. Р Д. З. О. М.
з основою на твердий приголосний

ий      

               
з основою на м'який приголосний   ій222. 1. Прочитай. Який це текст — розповідь чи опис?

Ліс сяє кришталем. Ще вчора поля й вигони були а сьогодні кожна ... травичка, кожна стебли­на прибрана в ... мереживо і... бісер.
Морозець приємно пощипує щоки. Ледь-ледь риплять сніжинки під ногами. Легко дихається цьо­го ... ранку.

2. Спиши. Замість крапок добери з довідки прикметники, ставлячи їх у потрібній відмінковій формі.

Слова для довідки: сухий, сріблястий, білий, сірий, одноманітний» зимовий.
3. Підкресли головні члени у перших двох реченнях другого абзацу.
Як визначити відмінок прикметника в реченні?223. 1. Прочитай виразно вірш. Яка його тема? Знайди прикметники, вжиті в переносному значенні.

У ріднім краї.
У тихому тремтінні
хмаринка проліта.
У сонячнім промінні
купаються жита.

І ниви золотисті
схилили колоски.
У небі урочистім
спів жайвора дзвінкий.
У нашім ріднім краї
над красенем Дніпром
веселка розквітає
на щастя і добро.
Володимир Мордань


2. Визнач відмінок прикметників. Поясни, як ти це зробив. Свої дії звір з правилом.
Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:
1) з'ясувати, від якого іменника він залежить;
2) визначити відмінок іменника (прикметник зав­жди стоїть у тому самому відмінку, що й іменник).224. 1. Прочитай текст і визнач його головну думку. Добери до нього заголовок.

Батьківщина — це й наші пісні, жартівливі й журливі. Пісня єднає нас, бо її гарно співати разом.
Мама співала тобі колискову пісню, коли ти був маленьким хлопчиком. Під веселі марші люблять крокувати спортсмени і туристи. З бадьорою піснею і далека дорога здається коротшою і цікавішою.
  За Георгієм Почепцовим

2. Спиши другий абзац тексту. Підкресли прикметники хвилястою лінією. Визнач їх відмінки і скорочено надпиши зверху.

3. Утвори і запиши форми прикметників за зразком: короткий — коротший, дзвінкий — ... , веселий — ... , бадьорий — ... .

4. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.225.1. Прочитай і спиши вірш. Визнач — це розповідь, опис чи міркування. Доведи свою думку.
Все — із доброго чи злого —
починається з малого.
Листя виросте з листочка,
з нитки витчеться сорочка.
Хліб — з маленької зернини,
дощ — із чистої краплини.
Проганяй мерщій дрімоту
і рукам давай роботу.
  Микола Сингаївський

2. Знайди в тексті прикметники, визнач їх відмінок, познач скорочено.
3. Знайди в тексті прикметники-антоніми.
4. Порівняй написання виділених слів та їх вимову.


226. 1. Добери і встав замість питань відповідні прикметники так, щоб вийшли загадки про добре відомі тобі предмети.
1) У (якому?) кожушку, у (якій?) сорочечці я росту собі в ліску — всім зірвати хочеться.
2) Зимою й літом маячить (яким?) цвітом.

2. У яких відмінках довелося вжити прикметники? Чому?


227. 1. Подані сполучення прикметників з іменниками запиши в місцевому відмінку з відповідними прийменниками.
Далекий шлях, волога земля, простора кімната, швидкий поїзд, гомінливе місто, безмежний простір.

2. До виділених прикметників усно добери антоніми.
3. Одне із словосполучень введи в речення. Запиши.


228. 1. Прочитай і спиши текст, ставлячи прикметники, що в дужках, у потрібному відмінку.
В (тихе) небі ще блищали зорі, а на (південний) сході почало світлішати. Згодом зовсім розвиднілось. Дерева вбрались у (казковий) (білий) шати. А коли зійшло (блідий) сонце, іній почав виблиску­вати (дивний) самоцвітами. На (чистий) снігу добре було видно сліди зайців і лисиць.

Шати — святковий одяг.

2. Над прикметниками надпиши скорочено відмінок.
3. Третє речення розбери за членами речення.


Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас

Вислано читачами з інтернет-сайтуПлани уроків української мови, конспекти, підручники онлайн, навчальна програма, реферати, безкоштовно скачати твори української мови


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.