KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 39. Папоротеподібні

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>> Папоротеподібні


Пригадайте Що таке кореневище, корені, ризоїди, статеве та нестатеве покоління?

Численною групою вищих спорових рослин є папоротеподібні. Сучасних видів налічують близько 12 тис. (в Україні - близько 50), понад 300 млн років тому ці рослини панували у тодішньому рослин ному світі. На той час серед них було багато дерев'янистих видів, як сягали заввишки до 30-40 м. Сучасні папоротеподібні - здебільшог багаторічні трав'янисті рослини. Лише у тропіках трапляютьс, дерев'янисті види (наприклад, диксонія, яка сягає заввишки до 25 м (мал. 145). Папороті поширені від пустель до боліт, багато видів мешканці прісних водойм.
Деревоподібна папороть. фото
Мал. 145. Деревоподібна папороть

Чим характеризуються представники відділу Папоротеподібні? Усі види папоротей, які трапляються на території нашої країни, - виключно трав'янисті рослини (мал. 146). На луках та лісових галявинах можна побачити орляк, у лісах також зростає щитник чоловічий. А у прісних водоймах мешкає сальвінія плаваюча. За сприятливих умов ця рослина може вкривати значну частину поверхні озера або ставка. Ознайомимося з будовою папоротей на прикладі щитника чоловічого.
Цей вид існує на нашій планеті вжке близько 100 млн років! Погляньте на малюнок 147, на якому зображено життєвий цикл цієї рослини. У папоротеподібних, як і у мохів, у життєвому циклі чергуються статеве та нестатеве покоління. Проте, на відміну від мохів, переважають особини нестатевого покоління. Те, що ми звикли називати папороттю, і є особина, яка розмножується нестатево. Ця рослина має підземний пагін - кореневище. Від нього відходять додаткові корені. Над поверхнею ґрунту розташовані лише великі листки, які у щитника
можуть сягати до 1,5 м заввишки. Листки ці ростуть повільно своєю верхівкою. Зачатковий листок скручений равликоподібно, і лише на третій рік свого життя він розкручується.
Різноманітні папоротеподібні: листовик (1), ключ-трава (2), марсилія (3), страусове перо звичайне (4), сальвінія (5), вудсія альпійська (6). фото
Мал. 146. Різноманітні папоротеподібні: листовик (1), ключ-трава (2), марсилія (3), страусове перо звичайне (4), сальвінія (5), вудсія альпійська (6)

На нижній поверхні листка можна побачити невеличкі коричневі горбки. Це групи спорангіїв, укриті спільним покривальцем. Коли спори дозрівають, покривальця руйнуються і спори висипаються. За сприятливих умов зі спори розвивається особина статевого покоління, яку називають заростком. Вона зовсім не схожа на особину нестатевого покоління. Заросток має вигляд невеличкої серцеподібної пластинки діаметром 1-1,5 см. Від його нижньої частини відходять ризоїди. Там само розташовані й чоловічі та жіночі статеві органи. Але яйцеклітини та сперматозоїди в однієї особини дозрівають неодночасно, тому самозапліднення не відбувається. Як і в мохоподібних, у папоротеподібних запліднення можливе лише за наявності води.
Після запліднення із зиготи розвивається особина нестатевого покоління. Спочатку вона отримує поживні речовини від заростка, а коли той відмирає, починає живитися самостійно.
Яке значення папоротеподібних у природі та житті людини? Усі ви знаєте кам'яне вугілля, яке людина використовує як паливо. Застосовують його й у хімічній промисловості для виробництва лаків, фарб, асфальту. А чи знаєте ви, що утворилося кам'яне вугілля з решток викопних папоротеподібних? Це відбувалося протягом лише одного періоду історії нашої планети, який так і назвали кам'яновугільним (мал. 148). Клімат у ті часи був не такий, як нині. Він був теплим і вологим, а суходіл вкривали неглибокі заплави та численні болота. Після відмирання стовбури дерев'янистих папоротей та інших вищих спорових рослин (хвощів та плаунів) потрапляли у воду. Там їх поступово заносило піском та мулом. За умов нестачі кисню поступово сформувалися потужні поклади кам'яного вугілля. В Україні їх багато на сході країни, зокрема в Донецькому кам'яновугільному басейні. Саме там розвинена і вуглевидобувна промисловість. Отже, спалюючи кам'яне вугілля, ми фактично використовуємо енергію Сонця, яку завдяки фотосинтезу запасали давні папоротеподібні.
Життєвий цикл щитника чоловічого. фото
Мал. 147. Життєвий цикл щитника чоловічого

Поклади кам'яного вугілля цікавлять і вчених, які досліджують тваринний та рослинний світ минулих епох. У його пластах нерідко знаходять чіткі відбитки та скам'янілості різних організмів (мал. 149).
Вищі спорові рослини кам'яновугільного періоду . фото
Мал. 148. Вищі спорові рослини кам'яновугільного періоду


Відбитки рослин минулих епох . фото
Мал. 149. Відбитки рослин минулих епох


Папороть адіантум венерин волос. фото
Мал. 150. Папороть адіантум венерин волос

Проте не тільки відмерлі папоротеподібні цікавлять людину. Тривалий час із кореневища щитника чоловічого отримували ліки проти паразитичних червів, які оселяються в організмі людини і тварин. Крім того, відвари та настоянки з листків щитника чоловічого використовують як знеболювальний та протизапальний засіб для загоювання ран.
Різні види папоротей споживають тварини, а деякі види, наприклад молоді листки орляка, вживає в їжу й людина.
Багато видів папоротей мають красиві листки, тому їх вирощують як декоративні рослини (мал. 150). Людина широко застосовує різні види папоротей для озеленення парків, скверів, подвір'я, приміщень.

Підсумки
Папоротеподібні - вищі спорові рослини. Папороті в районах помірного клімату представлені трав'янистими рослинами, а в тропіках трапляються й дерев'янисті форми. Давні папоротеподібні разом з іншими вищими споровими рослинами брали участь в утворенні кам'яного вугілля.

Запитання для контролю
1. Яка будова особини нестатевого покоління папоротеподібних наших широт?
2. Яка будова заростка папоротеподібних?
3. Порівняйте життєвий цикл мохоподібних та папоротеподібних?
4. Що таке кам'яне вугілля, як і коли воно утворилось?


Поміркуйте
Існує народне повір'я, що тому, хто в ніч на Івана Купала знайде квітку папороті, пощастить у житті, зокрема він зможе знайти скарби, які охороняють злі сили. Як ви вважаєте, чи може насправді людина знайти квітку папороті?ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Тема: Будова особини нестатевого покоління щитника чоловічого.
Мета: ознайомитися із особливостями будови щитника чоловічого.
Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: живі та гербарні зразки нестатевого покоління щитника чоловічого, мікропрепа-рат спорангіїв, препарувальні голки, пінцети, лупи, мікроскопи, таблиці.
Хід роботи:
1. На живих чи гербарних зразках особин нестатевого покоління роздивіться кореневище, від якого відростають додаткові корені та
розетка наземних листків. На верхньому кінці кореневища знайдіть бруньки, молоді равликоподібно закручені та дорослі листки, виявіть зовнішні відміни в їхній будові. З нижнього боку пластинок спробуйте відшукати купки спорангіїв, кожна з яких зверху прикрита бурою пластинкою.
2. Замалюйте особину нестатевого покоління й позначте деталі її будови.
3. Під мікроскопом на постійному мікропрепараті розгляньте купки спорангіїв та вивчіть їхню будову.
4. Замалюйте купку спорангіїв і позначте деталі її будови.
5. На підставі виконаних досліджень зробіть висновки.


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Шкільна бібліотека онлайн, уроки біології для 7 класу, календарно-тематичне планування

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.