KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 40. Неозначена форма дієслова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Неозначена форма дієслова


Неозначена форма дієслова


Поміркуйте разом!

Прочитайте текст.
Поради лікаря.
Вранці корисно робити зарядку. Двічі на день треба чистити зуби. Перед їдою слід мити руки. Шкідливо читати лежачи. Корисно перед сном умиватися і провітрювати кімнату.
Зверніть увагу на виділені дієслова. Скажіть, чи можна визначити час дії і хто саме її виконує.
Робити, чистити, мити, читати, провітрювати — це неозначена форма дієслова. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання що робити? що зробити? і мають у кінці -ти або -тися, рідше — -ть, -ться, наприклад: вчити, вчитися, вчитись, співати, співать, здогадаться, здогадатися.
 
Прочитай і поміркуй над прочитаним. Спробуй висловити власну думку про школу.
Школа.
Школа — святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ, багатства науки і мистецтва. У школі вчать жити.
У школі ти вивчаєш культуру свого народу. З того, як людина ставиться до своєї школи, можна судити про її культуру і благородство, про її здатність дорожити честю і славою своїх батьків і свого народу.
За Василем Сухомлинським
Спиши. Підкресли дієслова в неозначеній формі. Усно постав до них питання.

Прочитай текст. Про що цікаве в ньому розповідається?
Комп'ютер.
Комп'ютер хвалився, що дуже багато знає і може виконувати безліч завдань: розв'язувати задачі, грати в шахи, розважати розумними іграми малого і старого, друкувати, креслити, малювати... Перелік мудрих послуг можна було б продовжити.
Але раптом хтось помітив, що комп'ютер припустився грубої помилки. Почали перевіряти, що з ним сталося. І виявилося, що в комп'ютер потрапив вірус,— така комп'ютерна «хвороба».
Комп'ютер вимкнули, бо тепер доведеться його полікувати. Не варто було комп'ютерові так багато вихвалятися.
За Богданом Андрушківим
Випиши дієслова. У дужках познач час (теп., мин., майб.) або неозначену форму (н. ф.).
 
До слів лівого стовпчика добери слова з правого так, щоб утворилися словосполучення. Запиши.
 читати  коридор

плисти   поле

видобувати   урожай

кип'ятити   книжка

орати   море

збирати   вугілля

замітати   вода

Введи два словосполучення (на вибір) у речення і запиши їх.
 

Попрацюйте разом!
 Прочитайте.
Що робити?                                 Що  зробити?
садити                                посадити, пересадити
бігти                                                     ....
малювати
лазити
сміятися
співати
Від неозначеної форми дієслів, що відповідають на питання що робити?, утворіть за допомогою кількох з наведених префіксів дієслова, які б відповідали на питання що зробити? Запишіть їх. Позначте префікси.
Префікси: про-, по-, з-, пере-, до-, за-.

Подані дієслова постав у неозначеній формі. Запиши слова
парами за зразком. Постав наголос (при потребі користуйся орфографічним словником).
Відповідає, мовчиш, радіємо, співаємо, читаємо, гримить, зустрічаєшся, піклуєшся, кипить.

 Прочитай текст. Спиши, ставлячи до дієслів у неозначеній формі в дужках питання.
Одержати хліб — це означає (...) зорати поле, (...) розпушити зорану землю, (...) удобрити її. Потім (...) посіяти зерно, (...) вберегти його від бур'янів. А коли дозріє, дбайливо (...) зібрати врожай, старанно (...) обмолотити, (...) провіяти, (...) просушити, (...) перемолоти зерно на борошно. Потім з нього (...) замісити тісто і (...) спекти хліб.

Кожне з дієслів, ужитих в неозначеній формі, усно зміни так, щоб до нього можна було поставити питання що робити?
 
Спиши текст, добираючи з довідки потрібні за змістом дієслова в неозначеній формі.
Щоранку треба ... о 7 годині, ... кватирку, ... зарядку, ... постіль. Після цього ... обличчя, шию, вуха, ... зуби. Потім поснідати, ... приготовлений звечора портфель і ... до школи.
Слова для довідки: йти, відчинити, взяти, почистити, застелити, вимити, зробити, встати.

Правильно вимовляй і пиши:
комірець    прасувати
фартух       снідати
хустинка    застеляти
серветка    користуватися

Дай письмові відповіді на запитання. Підкресли дієслова в неозначеній формі.
1.    Чи знаєш ти, як слід поводитись за столом?
2.    Чим потрібно брати хліб?
3.    Як треба пережовувати їжу?
4.    Чому не можна розмовляти під час їди?
5.    Що обов'язково треба зробити, встаючи з-за
столу?

 
До поданих дієслів добери з довідки синоніми. Запиши. Усно постав питання до дієслів.
Дивитися, казати, бажати, просити, шуміти.
Слова для довідки: розповідати, умовляти, галасувати, спостерігати, хотіти, розглядати, благати, повідомляти.

Добери до поданих дієслів антоніми. Запиши слова парами.
Говорити, забирати, світати, відпочивати, знайти, плакати.
 
До дієслів у неозначеній формі добери і запиши за зраз-
ком спільнокореневі іменники. Виконати завдання тобі допоможе словник.
 
Читати, зустрічати, копати, доповідати, приймати, шукати.
Зразок. Читати — читач, читання, читанка.

Зі словами зустрічати і зустріч склади і запиши два речення, підкресли в них головні й другорядні члени.
Пишуть, написали, писати, будуть писати, напишуть; намалювати, малювати, намалюють, малюють, будуть малювати; купують, купувати, купили, куплять, будуть купувати.

У кожній групі слів знайди дієслова у неозначеній формі, /-л Решту дієслів розподіли за часами (теперішнім, минулим  і майбутнім). 
Виконуй усно так:
Неозначена форма дієслова — писати. У теперішньому часі — пишуть, у минулому часі — написали, у майбутньому часі — напишуть, будуть писати.

Попрацюйте разом!
Прочитайте текст. Яка його головна думка?
Наш рід.
Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок. Тут і чорнобривці, і сині волошки. Навіть у куточку маленьку качечку вишила. Це буде для мене святкова українська сорочка!
А чому українська? Бо вишиті на ній квіти, які ростуть на нашій землі. А земля наша зветься Україною!
Я — маленький українець. І мама моя — українка, і тато — українець, і дідусь та бабуся — українці. Ми українського роду і любимо нашу землю, наші квіти, нашу рідну мову.
За Андрієм М'ястківським
Випишіть виділені дієслова, поставивши їх у неозначеній формі.
Знайдіть у тексті розповідні речення з окличною інтонацією.
 
Знайдіть слова, споріднені зі словом Україна.

Прочитай вирази.
Вцілити в око; з ним каші не звариш; попасти пальцем у небо; з'їсти разом пуд солі; пасти задніх.
Пригадай або розпитай старших членів сім'ї, що означають ці вирази.
З трьома виразами (на вибір) склади і запиши речення.
Використовуй принагідно ці вирази у своєму мовленні.

Виконай усно вправу за зразком.

Неозначена    Теперішній         Минулий          Майбутній
форма                 час                     час                 час
співати               співаю                 співав         буду співати,
                                                                             співатиму
відпочивати          ..                           ..                 ..  
працювати           
допомагати           
 

Які вміння виробляє така вправа?
Запиши форми одного з дієслів (на вибір).

Прочитай прислів'я. Які поради в них висловлено?
1. Умій жартувати, та знай, коли перестати. 2. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. 3. Голова не лише для того, щоб шапку носити.
Спиши прислів'я і підкресли в них дієслова в неозначеній формі.
Використовуй принагідно ці прислів'я у спілкуванні з товаришами.

Прочитай і спиши. Підкресли дієслова в неозначеній формі.
Поради для школярів.
1.    Книжку треба тримати в чистоті.
2.    Сторінки слід перегортати за верхній ріжок.
3.    Не можна виривати з книжки аркушів.
4.    Кожен учень повинен берегти свій підручник.
За цим зразком склади поради для свого молодшого братика чи сестрички «Як треба поводитися з іграшками».

 Прочитай вірш. Випиши дієслова в неозначеній формі.
Хотіла б я піснею стати

у сюю хвилину ясну,

щоб вільно по світі літати,

щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі

полинути співом дзвінким,

упасти на хвилі прозорі,

буяти над морем хибким.
Леся Українка
Буяти — вільно носитися, літати. Хибким — тут: неспокійним, розбурханим.
До виділених дієслів допиши за зразком форми теперішнього, минулого і майбутнього часу.

Спиши текст, вставляючи замість крапок потрібні за змістом слова з довідки.
Сьогодні ти разом з мамою готуєш обід.
Пам'ятай, що жодна добра господарка не почне ... обід, ... вечерю чи сніданок з брудними руками.
На кухні тобі буде потрібна чиста ганчірка. Треба ... з плити гарячу сковорідку, ... кришку з гарячої каструлі, ... зі столу чи ... воду.
Слова для довідки: варити, готувати, взяти, зняти, змести, витерти.
Визнач форму вставлених дієслів.
 
господарка господиня рушник ганчірка
каструля сковорода тарілка друшляк

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайтуКалендарне планування уроків української мови, скачати тест безкоштовно, навчальна програма української мови, онлайн реферати, домашня робота


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.