KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 41. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-


§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

236. 1. Прочитай текст. Яка його мета?

«Козацькі могили»
Є на межі Рівненської і Волинської областей, на заході України, тихий куточок, де спочиває слава запорозьких козаків. Це музей-заповідник «Ко­зацькі могили». Він розташований на острові Жура­влиха у верхів'ї річки Стир, неподалік від міста Берестечка.
Тут понад триста років тому козацькі полки прийняли нерівний бій з польськими завойовни­ками. У Берестецькій битві було захоплено в полон козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Та полки зуміли вирватися з оточення.
«Козацькі могили» — це тільки один із куточків України, що зберігає пам'ять про наших славних предків — запорозьких козаків.

2. Випиши з тексту прикметники із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-. Суфікси познач.

237. Прочитай. Від яких власних назв утворені подані прикмет­ники? Запиши слова парами за зразком, позначаючи в при­кметниках суфікси.

Запорізький, воронезький, кременчуцький, вол­зький, кавказький, чернівецький, полтавський, миколаївський, паризький, празький.

Запам'ятай! У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- зав­жди пишеться знак м'якшення: київський, бузький, лохвицький.

Візьми до уваги! Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом'якшуватись у вимові, проте ь після них не пишеться: уманський, се­лянський. Але м'якість звука [л'] перед суфіксом -ськ- позначається знаком м'якшення: сільський, польський, подільський.


238. 1. Подумай, від яких назв утворено прізвища людей. Спи­ши. Познач суфікси.

Прилуцький, Житомирський, Ніжинський, Васильківський, Київський, Задніпровський, Крим­ський, Лохвицький.

2. Які інші прізвища, утворені від назв сіл, міст, місцево­стей, ти знаєш? Запиши їх після поданих. Познач суфікси.


239. 1. Утвори за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- прикметни­ки ки від поданих іменників. При потребі звертайся до орфографічного словника.

Козак, ткач, Одеса, грузин, казах, маляр, завод, Львів, Харків, Суми, Луцьк, Ніжин, Донецьк.

2. Допиши назву свого населеного пункту і утвори від неї прикметник. За допомогою якого суфікса ти це зробив?


240. 1. Спиши, вставляючи пропущені суфікси -цьк- або -ськ-.
1. Ми народились в муках, щоб родити, синами обезсмертити свій рід, щоб квітував на диво всього світу коза..ий геніальний родовід! 2. Я для тебе горів, україн..ий народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів. 3. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий Чума, .ий твій шлях. 4. І бачиш ти із канів..ого схилу, як новий день над світом устає. (З творів Василя Симоненка)

2. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.
3. Добери антоніми до слів яскраво, новий.


Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн, безкоштовні підручники, домашнє завдання запитання та відповіді, курс української мови


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.