KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 51. Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників


Написання -нн- і -н- у прикметниках.
Прочитайте. Виділені слова випишіть, розберіть за будовою. Обґрунтуйте написання цих слів. Передайте їх звукописом.
1. Ранок видався туманний. (В. Кава). 2. Осінній день такий журливий вдався! (Є. Гуцало). 3. Сонне село тремтіло в тихому місячному сяйві. (М. Стельмах).

Пишемо -нн- у прикметниках: 

• із суфіксом -н-, утворених від іменників з коренем на -н-: лимон — лимонний; день — денний;
• з наголошеними суфіксами -енн-, -анн- (-янн-), що означають збільшену міру ознаки або неможливість дії: страшенний, здоровенний, незліченний, невблаганний.
У прикметниках, утворених від іменників з допомогою суфіксів -н-, -ан- (-ян-), -ин- (-їн-), пишемо -н-: мрійний, гречаний, качиний, зміїний.

Утворіть і запишіть прикметники від іменників. Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».
Закон, кордон, телефон, забобони, сіни, глина, вогонь, чайка, скло.

Перепишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, літеру н.
1. Люби життя у боротьбі щоден.лй. (Л. Забашпга). 2. Дала Вкраїна крила соколин..і. (М. Кондратенко). 3. Не марнуй хвилин безцін..их! (/. Жиленко). 4. Пташин..им дзвоном повниться земля. (К. Бальоха). 5. Відійшла журавлин..а пора, відлетіли з озеречка остан.л качки. (М. Стельмах). 6. Пригадуєте коропин..ий став у Сосонці? (М. Рильський). 7. Загула невпин..а пісня. (М. Вороний). 8. Старовин..у пісню мати вишиває голоском. (Б. Гірський). 9. Неба Вкраїни бездон..ая чаша. (Л. Забашта).
♦    Виділені слова розберіть за будовою.
♦    Позначте в словах вивчені орфограми.
Прочитайте. Назвіть прикметники, які вказують на збільшену ознаку або неможливість дії. Прочитайте ці слова, правильно їх наголошуючи. Визначте у них суфікси.
1. Неоціненним внеском в утвердження української класичної музики є творчість Миколи Лисенка. (З журналу). 2. Це був князь палкий, відважний, незрівнянний у бою. (Олександр Олесь). 3. Дивна й несказанна ніч у Воронежі. (77. Куліш). 4. За вікнами ніч, нескінченна зимова ніч. (М. Стельмах). 5. Я вірю в народ, що живе на Дніпрі, у сили його нездоланні. (М. Луків).

Прочитайте. Порівняйте вимову та написання виділених слів. Поясніть їхнє значення.

І зірок незліченні отари   

миготіли мені у саду.

В. Симоненко.

Диких орд незлічені отари

розтрощили пращури мої.
 В. Симоненко.
Дивлюсь і дивуюсь красі  природи.

Яка незбагненна її сила! 

О. Довгий.

Маленький сірий птах,
маліший від сльозини!
Ти вічно прилітай з
незбагнених верхів!
За Б. Олійником.

 Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова. Перепишіть речення, поставте в цих словах знак наголосу.
1. Слова несказані і несказанні вливаються у душу. (П. Осадчук). 2. Кладе мороз на шибку візерунки з моїх чекань, нездійснених надій. (В. Крищенко). 3. Хай іншим їх незрівняні діла... А з мене досить вміти вкласти в слово хоч би одну краплиночку тепла. (За Д. Фаль-ківським). 4. Той скромний кущ зробився невпізнанним. (Б. Остапенко). 5. Кругом шуміли дерева про невловленне. (Л. Храплива).
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.

 Від поданих прикметників утворіть і запишіть прикметники із значенням збільшеної ознаки. Суфікс -енн- виділіть.
Високий, глибокий, страшний, товстий.
♦    Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».

Перепишіть, уставте, де потрібно, пропущені літери.
1. Краса несказан..а була та цариця. (Дніпрова Чайка). 2. Краса душі — скарби нетлін..і, що їх плекати ми повин.Л. (С. Брант). 3. У житті кожної людини рано чи пізно настає зорян..ий час. (В. Захарченко). 4. Сонце радісно вставало, сон..у землю цілувало. (А Казка). 5. Мелодію прядуть бджолин.л хори на цвіті. (Є. Гуцало). 6. А невблаганний час минав. (М. Луків). 7. І ось уже всі квіти і травини видаються височен..им та густим лісом. (С. Васильченко).
♦    Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».
♦    Розкрийте значення фразеологізмів: сонне царство; рання пташка; пташиного молока бракує; осине гніздо; будувати повітряні замки. Визначте у фразеологізмах прикметники, поясніть їхній правопис. Усно складіть із фразеологізмами речення.


Написання складних прикметників через дефіс або разом.

Прочитайте речення. Визначте складні прикметники.Які з них утворені від словосполук (поєднання незалежних слів)? Які — від словосполучень (головного і залежного слів)? Зверніть увагу на написання складних прикметників разом та через дефіс.
 
У зв'язку з наявністю змішаних говорів встановити межі українсько-білоруських
(українських і білоруських) етнічних земель досить важко.
З підручника.
Гросмейстер — найвище шахово-спортивне (шахове і спортивне) звання.
Зі словника.
Весняні сільськогосподарські (сільське господарство) роботи розпочалися вчасно.
З газети
Народнопісенні (народна пісня) мотиви покладені в основу багатьох творів М. Рильського.
З підручника.
 
Через дефіс пишемо складні прикметники, які:
- утворені поєднанням незалежних слів (між ними можна вставити сполучник і: українсько-білоруський (український і білоруський), мовно-літературний (мовний і літературний);
- означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів: кисло-солодкий, синьо-жовтий, світло-зелений.
Зверніть увагу: слова жовтогарячий, чевоногарячий пишемо разом, бо вони означають колір, а не поєднання кольорів.
Разом пишемо складні прикметники:
- утворені від головного і залежного слова словосполучення (між ними не можна вставити сполучник і): народнопісенний (народна пісня), західноєвропейський (Західна Європа), білозубий (білі зуби).
- першою частиною яких є числівник: триповерховий, шестизначний.
 
Прочитайте. Поясніть написання складних прикметників разом або через дефіс.
Українсько-французький, навчально-виховний, північно-західний, паровозобудівний, залізоплавильний, темно-зелений, триколірний, ясно-червоний, чорно-білий, семиповерховий, кароокий, ясно-голубий.

Від кожної пари слів утворіть складні прикметники, запишіть їх.
Зразок. Політика й економіка — політико економічний.
Сиве волосся; південь і захід; пливти водою; п'ять днів; фізика і математика; білий і рожевий; легкі крила.
♦    Позначте у словах орфограму «написання складних слів через дефіс або разом».

Перепишіть. Обґрунтуйте написання складних прикметників.
1. У синьо-жовтих прапорах встає Богданова держава. (Д. Павлич-ко). 2. Вітер буйногривий волю чує. (Л. Тендюк). 3. Краю мій коханий, небо твоє ніжно-голубе. (П. Перебийніс). 4. Кремезні зеленочубі дуби стояли супроти вітру. (М. Сингаївськии). 5. А вітряк — немов жук шестикрилий. (О. Ведміцькиії).
♦    Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

Перепишіть, знімаючи риски.
                                            Славно/звісний ватажок
За літо/писними джерелами, Іван Сірко був людиною високо/моральною. Він був безсрібником, майже не вживав спиртного. Виняткова воєнна доблесть Сірка увійшла в легенду.
Сірко брав участь у селянсько/козацьких повстаннях XVII століття, які переросли у визвольну війну проти шляхетсько/польського панування.
Аж вісім разів обирався Сірко кошовим Запорозької Січі. Жодного разу не зазнав він поразки у походах проти турецько/татарських завойовників. Це підтверджують ново/знайдені історичні джерела.
З підручника історії.
♦    Позначте орфограми у виділених словах. Поясніть написання цих слів.

Перепишіть, від поданих у дужках слів утворюючи складні ; ЦІ, прикметники. Позначте у словах вивчені орфограми.
1. (Синій і жовтий) братчики — квіти лісові, як знамена київські в молодій траві. (Д. Павличко). 2. Братки — фіалка (жовтий, білий і синій) під соснами. (М. Доленго). 3. У Карпатах ростуть (високі гори) трави: тирлич жовтий і тирлич хрещатий. (З довідника). 4. А в долині, а в долині там дзвіночки (ясний, синій). (К. Перелісна). 5. А соняшник (золота голова) лице за сонцем поверта. (В. Сосюра).
♦    Поясніть розділові знаки у реченні з однорідними членами.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтівКонспект на допомогу вчителю та учням, календарне планування уроків, тести української мови, електронні видання безкоштовно, вивчай українську мову онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.