KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 52. Відмінювання прізвищ прикметникового типуТема 53. Написання російських прізвищ

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Відмінювання прізвищ прикметникового типу. Написання російських прізвищ


Написання й відмінювання прізвищ.
Прочитайте і зробіть висновок: чи відмінюються чоловічі прізвища на -енк (о), -чук, -ук? Чи відмінюються жіночі прізвища з цими  суфіксами?

Зверніться до Олега Костенка.      

Спитайте в Оксани Костенко.

Передайте Петрові Бондарчуку.   

Поясніть Олені Бондарчук.

Порадьтеся з Іваном Сидоруком.   

Домовтеся з Марією Сидорук.
♦    Чи відмінюються чоловічі прізвища з нульовим закінченням і основою на приголосний (Білаш, Шевчук)? Чи відмінюються жіночі прізвища на приголосний?
♦    Провідміняйте усно: Ніна Іщенко, Петро Іщенко, Назарій Яремчук, Світлана Яремчук, Леся Лупій, Олесь Лупій.

 Прочитайте. Доберіть і запишіть по два прізвища — чоловіка й жінки — прикметникового походження. Виділіть у прізвищах суфікси.
Прізвища прикметникової форми на -ський, -зький, -цький посідають третє (після прізвищ на -енко та -чук, -ук) місце серед українських прізвищ.
Поширеним типом родових прізвищ є найменування, утворені від назв населених пунктів з допомогою суфіксів -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий): Любомирський (від Любомирськ), Порицький (від Порицьк), Острозький (від Острог).

Російські прізвища прикметникової форми передаємо з дотриманням норм українського правопису. Російська літера е передається українською є:
•    якщо в українській мові є споріднене слово з постійним і: рос. Репин — укр. Рєпін (бо ріпа);
•    у суфіксах -єв, -єєв, якщо вони стоять після шиплячих, р або ц: рос. Бондарев — укр. Бондарєв, рос. Плещеев — укр. Плещєєв.
Російську літеру и передаємо українською и:
•    після шиплячих та ц: рос. Сажин — укр. Сажин, рос. Пущин — укр. Пущин, рос. Синицьін — укр. Синицин;
•    якщо в українській мові є споріднене слово з и: рос. Тихомиров — укр. Тихомиров (бо тихий і мир);
в У суфіксах -ик-, -иц-, -ич-, -ищ-: рос. Стариков — укр. Стариков, рос. Куницин — укр. Куницин, рос. Ганич — укр. Ганич, рос. Радищев — укр. Радищев.
Літері е в російських прізвищах в українській мові відповідають:
•    буквосполука йо (якщо е позначає [йо]): Соловков;
•    буквосполука ьо (якщо е позначає м'якість попереднього приголосного та [о]): Корольов.
Апостроф у прізвищах уживається за правилами українського правопису.

Прочитайте. Поясніть написання російських прізвищ прикметникової форми.
Лєсков, Чехов, Бєлов, Лєрмонтов, Купрін, Житков, Муравйов, Снегірьов, Ільїн, Аляб'єв, Ананьєв, Чонкін, Гур'їн, Григор'єв.
Запишіть прізвища за алфавітом, уставляючи на місці крапок пропущені літери або апостроф.
Ш..шк..н, Бун..н, Блох..н, Турчан..нов, Тат..щев, Ф..л..пов, Н..К..ТІН, Гол..ц..н, Вав..лов, Шаляп..н, Бабк..н, Мечн..ков, Яковл..в, Єрм..лов, Тург..н..в, Леонт..єв, Н..красов, Медв..д..в, Лапт..в, Андр..в, Ш..ряєв, Селезн..ов, Ал..охін, Анан.лн, Ареф..єв, Мар.лн, Лук..янов, Трет..яков.
Прізвища прикметникової форми на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ін (-їн) відмінюються як іменники другої відміни, за винятком орудного відмінка: Виноградовим, Гаршиним, Ільїним.

Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте відмінки прізвищ.
1. Мальовнича пр..рода України надихала на зображення поет..чних кра..видів художників Василя Троп..н..на, Миколу Н..ст..рова, Архипа Куїнджі. (З календаря). 2. Під час навчання в Академії мистецтв Віктор Васн..цов познайомився і Іллею Р..піним, Миколою Пол..новим, Василем Суриковим та іншими живописцями. (7. Войцехівська). 3. Прем'єра опери Петра Ілліча Чайковського «Євгеній Он..гін» в Києві відбулася 1884 року. (З календаря).

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Ти учень Лисенка, ти України син. Але з рідні тобі і мужній Бород..н (М. Рильський). 2. Відомим фахівцем з географії України був Микола Дм..трієв. (З підручника). 3. Найперша радянська ЕОМ була створена в Києві Сергієм Олексійовичем Л..б..д..вим. (З журналу). 4. А друг мій Миша Ал..кс..єв мені Марлинського читав. (М. Рильський). Складіть і запишіть висловлювання на тему «Що я знаю про походження свого прізвища».

Як ви гадаєте, чи впливає прізвище на долю людини? Свою думку обґрунтуйте й обговоріть з однокласниками.


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтівКонспекти з української мови, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, онлайн реферати, вивчай українську мову безкоштовно, курс української мови


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.