KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 53. Будова і життєдіяльність лишайників

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Будова і життєдіяльність лишайників


Пригадайте Що таке паразитизм та взаємовигідне співжиття різних видів?

Мабуть, ви звертали увагу на нарости жовтого, зеленого, оранжевого кольору на корі дерев чи на камінні (мал. 209). Це особлива група організмів - лишайники. їх налічують понад 20 тис. видів.
Чим цікаві лишайники? Лишайники - це особливі комплексні організми, що з'являються завдяки співжиттю певних видів грибів з організмами, здатними до фотосинтезу, - водоростями або ціанобактеріями. Унікальною властивістю лишайників є те, що внаслідок співжиття різних істот з'являється якісно новий комплексний організм.
Хоча до складу лишайників входять різні з погляду систематики організми, їх відносять до царства Гриби. «Чому?» - запитаєте ви. Річ у тім, що ті види грибів, які входять до складу лишайників, не можуть жити самостійно. їм потрібне обов'язкове співжиття з фотосинтезую-чими організмами.
Різні лишайники . фото
Мал. 209. Різні лишайники

Раніше вважали, що співжиття гриба з водоростями та ціанобактеріями - це приклад взаємовигідних зв'язків. Однак завдяки дослідам вчені довели, що це не зовсім так. Хоча гіфи гриба утворюють щільну кірочку, яка захищає клітини водоростей чи ціанобактерій від несприятливих впливів довкілля, а гриб надає фотосинтезуючим організмам розчини мінеральних сполук, необхідних для живлення, сам гриб не завжди поводиться з ними «чемно». Він певним чином пригнічує ріст клітин водоростей. Про це свідчить той факт, що водорість без гриба зазвичай розвивається швидше й може сягати більших розмірів. Це пояснюють тим, що в разі настання несприятливих умов (наприклад, посухи) гриб за допомогою відростків може висмоктувати соки з клітин водоростей, отримуючи воду та синтезовані ними органічні сполуки. Клітини водорості при цьому можуть загинути.
Яка будова лишайників? За особливостями зовнішньої будови тіла (слані) можна виділити три групи лишайників. Одні з них нагадують щільну кірочку, яка приростає до стовбурів дерев, каменів тощо. Це так звані накипні лишайники (мал. 210,1, 3). Вони найневибагливіші та найпоширеніші представники лишайників (наприклад, роди Лецидея, Леканора), адже можуть мешкати там, де не виживають інші, наприклад на голих скелях.
А слань таких лишайників, як пармелія чи ксанторія, нагадує листочки, які звуженою частиною кріпляться до субстрату. Це - листу-ваті лишайники (мал. 210, 2).
Слань кущистих лишайників (мал. 210, 4-6) нагадує прямостоячі або звислі кущики. Декотрі з них, наприклад бородач, слань якого звисає з різних предметів, може сягати завдовжки до 3 м.
Накипні (1,3), листуваті (2), кущисті (4-6) лишайники. фото
Мал. 210. Накипні (1,3), листуваті (2), кущисті (4-6) лишайники

Досить цікава й внутрішня будова лишайників (мал. 211). Якщо зробити зріз через його тіло, то під мікроскопом можна помітити, що щільно переплетені гіфи гриба утворюють верхню, а часто й нижню кірочку. Верхня кірочка може бути яскраво забарвлена в різні кольори завдяки пігментам, що містяться у гіфах. Усередині ли-шайника гіфи переплетені не так щільно й утворюють його серцевину. Саме там розташовані клітини водорості або ціанобактерії. В одних лишайників ці клітини поширені більш-менш рівномірно по всій серцевині, в інших - зібрані в один шар (мал. 211).
Внутрішня будова лишайників. фото
Мал. 211. Внутрішня будова лишайників

Як розмножуються лишайники?
Лишайники розмножуються переважно вегетативно - ділянками своєї слані, що складається з клітин і гриба, і водорості. А в деяких лишайників для вегетативного розмноження з'являються спеціальні утвори. В одних видів це мікроскопічні кульки, які виштовхуються з тіла лишайника, а в інших - різноманітні за формою вирости верхньої кірки, які обламують і поширюють тварини.
Гриб і водорість, що утворюють лишайник, можуть розмножуватись і незалежно один від одного. Проте в цьому разі гриб для подальшого життя обов'язково має знайти той чи інший вид водорості.

Де поширені лишайники? Поширені лишайники майже по всій планеті - від прохолодних арктичних регіонів до спекотних пустель. Ця їхня властивість пов'язана зі здатністю витримувати тривалі періоди несприятливих умов - низьких чи високих температур, посухи тощо. Однак лишайники не витримують забруднення повітря. Тому їх не так часто можна побачити в містах, насамперед великих. І це не дивно. Адже лишайник не має коренів. Усі поживні речовини він бере з повітря і лише трохи з субстрату, на якому росте. Коли ж у повітрі багато отруйного пилу, шкідливих солей, газів, лишайники не ростуть, гинуть і зникають.
Цю властивість лишайників людина використовує для визначення чистоти повітря. Оскільки одні види лишайників витримують забруднення краще, ніж інші, то, вивчаючи в певній місцевості видовий склад цих організмів, можна зробити попередні висновки про забрудненість там повітря. Наприклад, накипні лишайники загалом менш чутливі до забруднення, ніж листуваті, а найчутливіші -кущисті.
Ростуть лишайники дуже повільно. За рік вони збільшуються лише на декілька міліметрів. Тому не слід руйнувати лишайники,
щоб не спричинити їхню загибель. Проте живуть лишайники довго -десятки та сотні років. Відомі випадки, коли вік окремих особин сягав навіть тисячі років (вік знайденого в Гренландії лишайника становить приблизно 4500 років).

Яка роль лишайників у природі та житті людини? Завдяки своїй витривалості лишайники оселяються там, де не можуть існувати інші організми. Своєю діяльністю вони створюють умови для формування рослинних угруповань у тих місцях, де їх раніше не існувало. Так, оселяючись на скелях, лишайники сприяють подрібненню скельних порід та формуванню первісних ґрунтів, на яких згодом оселяються вищі рослини. Річ у тім, що гриб виділяє кислоти та інші сполуки, які поступово руйнують гірські породи, перетворюючи їх на гравій або пісок. А після відмирання слань лишайників, завдяки діяльності мікроорганізмів, перетворюється на гумус.
Лишайники містять багато цукрів та білків. Вони слугують їжею для багатьох видів тварин: комах, копитних тощо. Наприклад, оленячий мох, або ягель, - улюблена їжа для північних оленів. Деякі види лишайників, як-от цетрарію ісландську, може вживати в їжу і людина. Лишайники також є середовищем мешкання багатьох безхребетних тварин.
Крім того, певні види лишайників людина використовує у промисловості для отримання цукрів, барвників, виробництва лакмусу, у парфумерній чи медичній промисловості тощо.

Підсумки
Лишайники - особливі комплексні організми, що належать до царства Гриби. Вони складаються з клітин грибів та фотосинтезуючих організмів - водоростей і ціанобактерій. За зовнішньою будовою лишайники поділяють на накипні, листуваті та кущисті. Розмножуються лишайники здебільшого вегетативно. Завдяки здатності витримувати тривалі періоди несприятливих умов лишайники можуть оселятись там, де не живуть інші організми. Лишайникам притаманне значне поширення, проте вони не витримують забруднення атмосфери.

Запитання для контролю
1. Що собою становлять лишайники?
2. Де поширені лишайники?
3. Які форми слані лишайників вам відомі?
4. Що вам відомо про способи розмноження, швидкість росту та тривалість життя лишайників?
5. У чому полягає роль лишайників у природі?
6. Які речовини добувають із лишайників?
7. Чому наявність лишайників є показником чистого повітря?
8. Яка роль лишайників у ґрунтоутворенні?
9. Чи ростуть лишайники поблизу вашої оселі? Про що це може свідчити?


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Програма з біології за 7 клас, реферати та конспекти уроків з біології, домашнє завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.