KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 55. Види числівників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Види числівниківЧчислівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники.

Прочитайте. До виділених слів поставте питання. Що ці слова означають? До яких частин мови належать?
Військо Запорозької Січі складалося з тридцяти восьми куренів. На початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького військо нараховувало вісім тисяч козаків.
Січове військо часом сплутують з реєстровим козацьким військом, яке польський король створив із найманців. Ця армія мала шість полків по одній тисячі козаків у кожному.
На початку війни проти польської шляхти один з полків реєстрового козацтва перейшов на бік Хмельницького. Інші п'ять полків приєдналися до січовиків пізніше.
Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького розпочалася 1648 року.
З підручника історії.
♦    Що передають цифри на письмі? Чи можна записати це словами? Якими частинами мови є такі слова?
♦    Чи є числівник самостійною частиною мови?
Свою думку доведіть.
♦    З'ясуйте стиль тексту. Яке завдання виконують у ньому числівники?
Чи є у вас улюблене «щасливе» число?
Складіть висловлювання, у якому
♦    поясніть, чому воно вам подобається.
Числівник — самостійна частина мови, яка означає число, кількість або порядок предметів при лічбі.
Числівник відповідає на питання скільки? котрий? котра? котре? котрі? Наприклад: вісім, одинадцять, сто тридцять, дванадцятий, сорок третя, дев'яносто сьоме.
 
Прочитайте. Укажіть речення, у якому числівники передають конкретну інформацію про кількість предметів. У яких реченнях числівники означають приблизну кількість і вживаються для образності й виразності?
•    Тарасові Шевченку встановлено сімсот дванадцять пам'ятників в Україні і сімдесят п'ять за кордоном у двадцяти шести країнах світу. Зокрема у США — чотири, Франції — три, Росії — п'ять, Молдові — два.
З довідника.
•    Хай викидає вишня цвіт і двісті літ, і триста літ.
О. Кононенко.
•    Сусід наш по баштану — дід, йому під вісімдесят літ.
Д. Білоус.
У мовленні числівники виконують дві функції:


• інформативну (повідомляють про кількість чогось) — у висловлюваннях усіх стилів, а найчастіше — наукового, офіційно-ділового, публіцистичного;
• експресивну (надають образності, виразності) — у висловлюваннях розмовного й художнього стилів (входять до фразеологізмів, прислів'їв).

Прочитайте фразеологізми, поясніть значення кожного. Визначте числівники. Яка їхня роль?
Два чоботи пара. Сім мішків гречаної вовни. Не мати дев'ятої клепки. На всі чотири боки. До сьомого поту.
♦ 3 двома фразеологізмами усно складіть речення. У якому стилі мовлення вживаються фразеологізми?
За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні та порядкові.
Кількісні числівники означають число або кількість і відповідають на питання скільки? (три, одинадцять, тридцять чотири, п'ятеро, три сьомі).
Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? котра? котре? котрі? ( третій, одинадцята, тридцять четверте, двадцяті).
Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками.
Числівники бувають різними членами речення: Двоє третього не чекають. (Народна творчість). Світ широкий, а мати одна! (П. Осадчук). Вісім синів вдова мала, а дев'яту дочку. (Народна творчість).


Перепишіть. Назвіть кількісні й порядкові числівники. Визначте відмінки кількісних числівників. З'ясуйте рід, число й відмінки порядкових.
1. І хоч у світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю. (Л. Костенко). 2. Зажурилась моя парта, третя парта од вікна. (Б. Олійник). 3. Тринадцять руж під вікнами цвіло, тринадцять руж — чотирнадцята біла. (М. Вінграновський). 4. Іду з другом до третього друга у гості. (Д. Іванов).
♦    В останньому реченні підкресліть члени речення. З'ясуйте синтаксичну роль числівника.
Від кожного з позначених цифрами чисел утворіть кількісні й порядкові числівники, запишіть їх.
Зразок. 34 — тридцять чотири, тридцять четвертий.


16, 21, 45, 103.
♦    Запишіть словами дату і рік свого народження. Поставте питання до записаних числівників.


Прочитайте. Кількісні й порядкові числівники випишіть у дві колонки.
♦     Які слова не увійшли до жодної з колонок? Чому?
Шість, шестірка, шестеро, одна шоста, ушосте, шестірня, сотня, сто, сотий, усоте, одна сота, половина, одна друга, подвійний, переполовинений, по-друге, другий, двоє, двійка, два.
♦    Назвіть частини мови, які можуть мати числове значення. Наведіть приклади слів цих частин мови.
 
Кількісні числівники поділяються на розряди:


• цілі  числа (означають кількість предметів у цілих одиницях): п'ятнадцять, сорок;
• дробові (означають кількість частин, виділених у складі цілого): дві цілі і чотири сьомих, півтора, півтораста;
• збірні (означають кількість предметів, яку сприймаємо як єдине неподільне ціле): троє, шестеро, десятеро.
Збірні числівники утворюються тільки від числівників два-двадцять та числівника тридцять. До збірних належать числівники обоє, обидва, обидві. Від деяких збірних числівників утворюються числівники з пестливим значенням: двійко, трійко, п'ятірко.
Збірні числівники вживаються з іменниками, які:


• є назвами істот чоловічого роду (п'ятеро хлопців,четверо коней, одинадцятеро козаків);
• належать до четвертої відміни (шестеро каченят, семеро оленят);
• є назвами неістот середнього роду (двоє імен, троє вікон); уживаються тільки у формі множини (двоє ножиць, троє дверей).
З іменниками жіночого роду та іменниками чоловічого роду — назвами неістот збірні числівники не вживаються.
Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів
Вся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, онлайн уроки, календарне планування уроків з української мови, питання та відповідді.
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.