KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 55. Загальна характеристика бактерій

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>> Загальна характеристика бактерій
Пригадайте Які особливості будови клітин рослин і грибів? Що таке фотосинтез? Як фотосинтез відбувається в рослин?


Раніше ви ознайомилися з особливостями будови та процесів життєдіяльності представників царств Рослини та Гриби. Як ви пригадуєте, ці організми складаються з клітин, що мають клітинну оболонку, цитоплазму, ядро та багато інших органел (наприклад, хлоропласти, вакуолі з клітинним соком). Організми, клітини яких мають ядро (рослини, гриби, тварини), називають еукаріотами.
Чим відрізняються клітини прокаріотів та еукаріотів? Крім рослин, грибів та тварин, існують мікроскопічні організми, клітини яких побудовані простіше. Це - бактерії та ціанобактерії (раніше їх називали синьо-зеленими водоростями). їхні клітини не мають ядра, хлоропластів, вакуоль із клітинним соком, мітохондрій та багатьох інших органел (мал. 212). Ці організми належать до прокаріотів.
Де поширені прокаріоти? Прокаріоти поширені скрізь, де тільки можливе життя. Вони оселяються на поверхні або всередині інших організмів (людини, тварин, рослин, грибів), мешкають у ґрунті, прісних та солоних водоймах. їхні спори знайдені і в повітрі. Так, в 1 г ґрунту можуть існувати мільйони клітин бактерій. А в 1 мл (одна тисячна частка літра) води забруднених водойм та повітря їхніх клітин налічують сотні тисяч. Є види бактерій, здатні оселятися навіть там, де немає кисню. Окремі види поширені в гарячих джерелах, температура води яких сягає + 90 °С. А деякі види бактерій виявлені в нафтоносних пластах на глибині кількох кілометрів.
Схема будови клітини прокаріотів. фото
Мал. 212. Схема будови клітини прокаріотів

Які особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів?
Форма клітин прокаріотів різноманітна: вони можуть мати вигляд прямих або вигнутих паличок, кульок тощо (мал. 213). Часто клітини прокаріотів утворюють колонії, подібні до грона чи нитки. Одні з них нерухомі, інші ж рухаються за допомогою джгутиків.
Серед прокаріотів є як автотрофи, так і гетеротрофи. Одні з прокаріотів споживають мертву органічну речовину, інші паразитують в організмі рослин, тварин і людини. Є серед прокаріотів й автотрофні організми. Наприклад, ціанобактерії (мал. 214), зелені або пурпурні бактерії, подібно до рослин, синтезують органічні сполуки з неорганічних за рахунок енергії світла. А інші прокаріоти (безбарвні сіркобактерії, залізобактерії, нітрифікуючі бактерії) для цього використовують енергію, яка звільняється внаслідок окиснення певних хімічних речовин.
Різні форми клітин бактерій. фото
Мал. 213. Різні форми клітин бактерійЦіанобактерії. фото
Мал. 214. Ціанобактерії

Слід зазначити, що в ціанобактерій фотосинтез відбувається так само, як і в зелених рослин, з виділенням в атмосферу кисню. А от у зелених та пурпурних бактерій під час фотосинтезу кисень не виділяється.
Розмножуються прокаріоти внаслідок поділу клітини навпіл, іноді -брунькуванням. Швидкість розмноження може бути просто вражаючою: їхні клітини за сприятливих умов здатні поділятися кожні 20-30 хвилин.
Ви запитаєте, а завдяки чому прокаріоти поширені повсюдно? Насамперед це можливо завдяки винятковій здатності переживати періоди несприятливих умов у вигляді спор або цист. При цьому частина цитоплазми або вся клітина оточується щільною захисною оболонкою. У такому стані клітини прокаріотів більш-менш тривалий час можуть витримувати низькі або високі температури, періоди посухи тощо. Наприклад, у деяких видів бактерій спори не втрачають життєздатності навіть після кип'ятіння впродовж кількох годин, тривалого висушування тощо. Коли ж настають сприятливі умови, клітини виходять з оболонки спори і знову починають живитися та розмножуватися. Вітер, водні течії, живі організми, транспортні засоби переносять спори на значні відстані. Отже, спори прокаріотів слугують не для розмноження, а для переживання несприятливих умов та розповсюдження.

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
еукаріоти, прокаріоти

Підсумки
Прокаріоти - одноклітинні чи колоніальні організми, клітини яких не мають ядра та більшості органел. Вони поширені в ґрунті, водоймах, повітрі, живуть в організмі інших істот. Одні з прокаріотів споживають готові органічні речовини, інші здатні їх створювати з неорганічних. Розмножуються прокаріоти поділом або брунькуванням. Несприятливі умови прокаріоти можуть переживати у вигляді спор або цист.

Запитання для контролю
1. Що спільного та відмінного між еукаріотами та прокаріотами?
2. Де поширені прокаріоти?
3. Що таке спори та цисти прокаріотів?
4. Які групи організмів належать до прокаріотів?
5. Охарактеризуйте основні процеси життєдіяльності прокаріотів.


Поміркуйте
Чому ціанобактерії не можна віднести до водоростей?М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуКниги та підручники безкоштовно скачати, шкільна програма з біології, домашнє завдання з біології


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.