KNOWLEDGE HYPERMARKET


Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач.

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас>>Економіка: Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач.

Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни


Взаємодія суб'єктів господарювання: як бажання споживачів матеріалізуються у товари і послуги? Що таке попит та які чинники на нього впливають? Що таке пропозиція і від чого вона залежить? Що означає еластичність попиту й пропозиції? Як вона визначається?

Роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції. Ринкова (рівноважна) ціна.

1. Взаємодія суб'єктів господарювання: як бажання споживачів матеріалізуються у товари і послуги?


На споживчому ринкові продаються й купуються мільйони різних товарів — від будинків, автомобілів, літаків до найдрібніших побутових речей і продуктів харчування. Власниками товарів та послуг є організації бізнесу чи окремі громадяни — продавці, а покупці володіють певною сумою грошей для купівлі товарів.


Зрозуміло, що продавці хочуть продати товари і надати послуги за такими цінами, які забезпечили б їм якомога більші доходи, а споживачі купують товари та замовляють послуги з огляду на ціни й наявні в них гроші. Саме через зіставлення власного бюджету, цін та якостей товарів і послуг покупці формують попит на окремі товари і послуги, впливають на ринкові ціни та обсяги виробництва.

2. Що таке попит та які чинники на нього впливають?


Попит на певний товар чи послугу відображає реакцію споживача на потребу в конкретному виді товару та ціну цього товару. Попит виражає залежність між кількістю товару, яку споживач хоче придбати протягом певного періоду, і ціною на цей товар.


Зауважимо, що існує відмінність між попитом і потребами. Так, раніше ми з'ясували, що потреба — це відчуття необхідності у благах, товарах чи послугах. На відміну від неї попит характеризується можливістю споживача купити конкретний товар за доступною для нього ціною. Економісти розрізняють попит, як забезпечене грошима бажання купити певну кількість конкретного товару за даними цінами, і обсяг попиту, який означає конкретну кількість товару, що її споживач хотів би купити протягом певного періоду за конкретну ціну.


Показником попиту є кількість проданого. Оскільки товар не безкоштовний, то у споживача завжди є вибір щодо товару, який задовольнить його потребу.


Численні факти свідчать, що чим вища ціна товару, тим, як правило, його менше купують. І навпаки, чим нижча ціна, тим більше товару купують.


Прояви попиту добре ілюструє математична модель. Приклад такої моделі показано на графіку (мал. 11). побудованому за даними таблиці 3.


Як загальноприйнято, на графіку ціна (Р) завжди позначається на осі У, а обсяг попиту (Q ) — на осі X. Крива попиту позначається літерою D і показує, як змінюється кількість купленого товару.


Ми бачимо, що при підвищенні ціни (за інших однакових умов) обсяг попиту зменшується і навпаки. Окремі точки на кривій попиту (D) — це різні значення обсягу попиту.


Таблиця 3. Одноденний попит на морозиво.

Ціна за одиницю товару,
грн.
Кількістьпорцій, проданих за один день
(обсяг попиту)
0,50
190
0,75 175
1,0
125
1,25
85
1,5 65
1,75
50
2,0 40


Отже, закон попиту означає: чим вища ціна товару, тим менший обсяг попиту на нього, при зниженні ціни обсяг попиту збільшується.


Попит залежить не тільки від цінових факторів. Існують так звані нецінові умови, які істотно впливають на бажання споживачів купити товар.

Завдання. Напевно, вам відома така ситуація, коли дешевший товар з однаковою якістю купували більше. Наведіть приклади із повсякденного життя. Назвіть можливості появи на ринку дешевших товарів з однаковою, як і в усіх інших, якістю. Наведіть приклади факторів, які визначають попит конкретних товарів.

'Що таке пропозиція і від чого вона залежить?


Пропозиція — це вся маса товарів, що є на ринку чи може бути доставлена на нього, яку передбачається продати за певною ціною у визначений проміжок часу.


Для вивчення пропозиції використаємо математичну модель, яка показує залежність кількості проданого товару, наприклад морозива, від ціни.


Розглянемо таблицю пропозиції на лотку морозива за один день, наприклад 1 травня (табл. 4).


За даними таблиці побудуємо графік пропозиції, що показує, як змінюється кількість проданого товару залежно від ціни. Він ілюструє дію закону пропозиції. Крива пропозиції на графіку традиційно позначається літерою S.

Таблиця 4. Пропозиція морозива за один день.

Ціна за одиницю,
грн.
Кількість порцій морозива, що пропонується для продажу за 1 день (величина пропозиції)
0,5 50
0,75
80
1,0 125
1,25 175
1,5 235
1,75
265
2,0 300


Закон пропозиції означає, що із збільшенням ціни обсяг пропозиції зростає, а зі зниженням — падає. Тобто величина пропозиції на ринку перебуває у прямій залежності від цін на товари та послуги. У ринкових умовах виробник готовий запропонувати більшу кількість товару за вищої ціни на нього


Величина пропозиції — це конкретна кількість товару, яка пропонується за кожну конкретну ціну (їй відповідають окремі точки на лінії пропозиції).


Пропозиція, як і попит, також залежить від різних нецінових факторів. Це, зокрема, можливості виробити товар, організувати його реалізацію, часові, просторові та, зрештою, ситуаційні (свято, зима, спека чи дощ) або навіть побутові фактори. Вплив цих факторів виражається у зміні самої пропозиції, що відображається на графіку зсувом кривої пропозиції вправо чи вліво.

Завдання. Поясніть, як зміниться попит на морозиво порівняно з наведеним прикладом:
а) 1 грудня;
б) удень масових святкувань;
в) якщо пропонується новий, «модний» десерт;
г) якщо у споживачів зменшаться доходи;
ґ) якщо інші виробники випустять серію різних смачних видів морозива із оригінальними добавками.

Що означає еластичність попиту й пропозиції? Як вона визначається?
Попит і пропозиція реагують на зміни цін товарів, а також доходів споживачів по-різному. Наприклад, зміна ціни на сірники чи сіль мало вплине на їхню кількість, що їх купуватимуть за новою ціною. Водночас зміна цін на газети, автомобілі, предмети розкоші може спричинити значне скорочення споживання цих товарів.


Ця властивість — рівень зміни попиту і пропозиції залежить від зміни цін на товари і величини доходів споживачів та інших факторів — названа еластичністю попиту і пропозиції.


Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує чутливість реакції споживачів на зміни цін. Коефіцієнт вираховується за формулою:


E= (зміна попиту)/(зміна ціни)


Наприклад. Ціна на 1 т пшениці зросла на 60 грн. (була 360 грн.), а попит при цьому скоротився на 20 т (був 40 т). Зміна попиту — 50 %. Зміна ціни — 16,7 %.


Е=  50%/16,7% = 2,12, що вказує на еластичність попиту.


Практика засвідчує, що цінова еластичність попиту на предмети розкоші й довготривалого використання (килими, меблі, автомобілі) звичайно вища, ніж на предмети повсякденного попиту і першої необхідності (хліб, сіль тощо).


Значення еластичності попиту за ціною важливе для прийняття рішень про продаж чи виробництво товару: якщо попит нееластичний, то при незначному підвищенні ціни кількість проданого товару (попит) не зміниться, а виручка зросте. При еластичному попиті збільшення ціни на товар призведе до зменшення продажів, і виручка може знизитися.

Завдання. Наведіть приклади товарів, обсяг попиту на які безпосередньо залежить від ціни або зовсім не пов'язаний з нею.


Роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції. Ринкова (рівноважна) ціна
Щоб виявити взаємодію попиту і пропозиції, ще раз звернемося до таблиці 4 і графіка 13.


За даними таблиці і графіка можна простежити зміни попиту й пропозиції на товар і формування його ринкової ціни.


Ціна, що відповідає точці перетину кривих попиту й пропозиції, називається ціною рівноваги, або ринковою ціною. У нашому прикладі (мал. 13) вона дорівнює 1 грн. Це та ціна, за якою здійснюватиметься купівля-продаж товару при обсягах попиту і пропозиції в 125 порцій. Дійсно, варто продавцеві збільшити ціну товару (наприклад, 1,25 грн.), як відповідна їй величина попиту скоротиться до 85 порцій.


Зниження ціни товару сприятиме зростанню величини попиту та зменшенню пропозиції, доки не досягне точки рівноваги. Те саме відбувається і при початковому встановленні ціни, нижчої за ринкову, — відповідні зміни величин попиту і пропозиції повернуть ціну в точку рівноваги.


Розглянута схема водночас дає уявлення про суть затоварювання і дефіциту товарів.

Схема


Затоварювання виникає тоді, коли продавець завищує ціну порівняно з ринковою (ціною рівноваги). Наприклад, якщо розпочати продаж морозива по 1,25 грн за порцію, то попит знизиться до 85 порцій, а пропозиція збільшиться до 175 порцій. Різниця (175-85) і показує величину затоварювання — 90 порцій.

Дефіцит
проявляється тоді, коли продавець встановлює ціну, нижчу за ціну рівноваги. Наприклад, якщо почати продавати морозиво по 0,5 грн, то попит зросте до 190 порцій, а пропозиція знизиться до 50 порцій. Різниця (190-50) і показує величину дефіциту — 140 порцій.

Отже, якщо на ринку досягнута рівновага, то загальний потік грошових доходів від фірм до споживачів має дорівнювати потокові платежів від споживачів до фірм. Це передбачає встановлення цін, які зрівноважують попит і пропозицію (мал. 13, 14).

Безумовно, одночасно забезпечити всі ці умови надзвичайно важко, але все-таки модель загальної економічної рівноваги дає можливість оцінювати механізм ринкового саморегулювання і застосовувати ці знання при вирішенні конкретних завдань.

З історії економіки
Винятки в дії закону попити

Трапляються випадки повної невідповідності закону попиту — дорожчий товар краще продається. Це так званий «ефект Веблена» (за іменем американського ученого Торстейна Веблена), або «снобістський ефект». Підвищення цін на деякі товари спричиняє підвищення попиту на них, тому що висока ціна традиційно свідчить про престижність речі. Навпаки, якщо на деякі престижні товари знижується ціна, то й попит на них падає. Багатий клієнт купує ці товари, бо хоче продемонструвати своє багатство, свої можливості.


«Парадокс Гіффена»
Ви, мабуть, знайомі з таким явищем, характерним і для України: якщо очікується загальне підвищення цін, то попит на товари зростає. Іноді підвищення цін не тільки на дорогі, а й на дешеві товари призводить до зростання попиту на них. Вперше це явище описане англійським економістом Робертом Гіффеном (1837-1910 рр.). Він вивчав історію голоду в Ірландії і виявив такі тенденції. Коли уряд, вирішивши скоротити попит населення на картоплю (основний продукт харчування бідняків на той час), підвищив на неї ціну, попит на картоплю не тільки не скоротився, а навіть збільшився. Це явище дістало назву «парадокс Гіффена».

Суть феномену полягає в тому, що зростання цін на товари першої необхідності може викликати не скорочення попиту на них, а його збільшення. У цій ситуації люди скоріше відмовляться від інших покупок, а заощаджені гроші витратять на придбання життєво важливого товару. У той голодний рік картопля була предметом найпершої необхідності, і щоб купити її, ірландські бідняки відмовлялися від деяких інших покупок. Крім того, боячись подальшого зростання цін на картоплю, вони прагнули заготовити її про запас.


Контрольні завдання


1 рівень
1. Чи правильне таке твердження:
«Закон попиту виражає зміни величини індивідуального попиту залежно від ринкової ціни»?


2. Які з названих факторів можуть впливати на величину пропозиції:
а) ціна товару;
б) доходи покупців;
в) ціни інших товарів-замінників;
г) державна допомога виробникам?


3. Як називається залежність зміни попиту чи пропозиції від зміни інших факторів, зокрема ціни товару:

а) надлишок пропозиції;

б) міра заміщення;

в) еластичність?

2 рівень
4. Дайте визначення основних понять теми: «попит», «пропозиція», «корисність товару", «ціна», «еластичність».
5. Назвіть основні фактори, які впливають на зміну попиту.
6. Наведіть кілька прикладів впливу різних умов на зміну пропозиції.
7. За даними таблиці А визначте, яка ціна є рівноважною.

Таблиця А. Ситуація на ринку тістечок.

Пропозиція, тис. шт.
Попит, грн. за 1 шт.
Тис. шт.
2,3
2,0
1,7
2,2
1,8
1,8
2,1
1,5
1,9
2,0
1,3
2,0
1,9
1,1
2,1
1,8
1,0
2,2
1,7
0,9
2,3
1,6
0,75
2,4
1,5
0,5
2,5


З рівень
8. Користуючись даними таблиці А визначте величину дефіциту тістечок за ціною 0,5 грн. і величину надлишку (затоварювання) тістечок по 2 грн.
9. Поясніть суть закону попиту. Наведіть приклади і проаналізуйте, що відбувається з кривою попиту при зміні різних факторів.

4 рівень
10. Користуючись даними таблиці Б, виконайте такі завдання:
а) побудуйте графік попиту на яблука, поясніть характер лінії попиту;
б) визначте, як зміниться крива попиту, якщо:
зменшаться доходи покупців; споживачі під впливом моди віддадуть перевагу імпортним фруктам; покупці очікують підвищення цін через неврожай яблук; підвищилася ціна на інші фрукти; зросла ціна на цукор.

Таблиця Б. Ситуація на ринку яблук.

Ціна, грн за 1 кг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обсяг попиту за місяць, тис. кг 90 82 70 58 50 41 32 25 20 1211. Протягом 2000-2001 рр. у Великій Британії і деяких інших країнах Західної Європи епідемія ящура — хвороби великої рогатої худоби — спричинила втрату близько 2,5 млн голів тварин.


Поясніть, як ці події вплинули на ринок м'ясопродуктів у Європі та в інших країнах світу. Чому піднялися ціни на рибу, курей і свинину в Україні? Чим пояснити, що ціна пропозиції на ці продукти істотно не зменшилася навіть у Великодній піст?


12. Які економічні закони і явища описані у повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»?


Одного разу тітка Тома наказала йому пофарбувати паркан. Звичайно, для хлопця не можна було вигадати нічого гіршого. Але Том не засмутився, а всім своїм друзям казав, що цікавішого і більш захоплюючого завдання не існує. Бажаючих пофарбувати стало хоч відбавляй. Крім того, оскільки друзів було багато, а паркан лише один, то попит на фарбування значно перевищив пропозицію. Том, звичайно, це розумів, і друзі взамін за «насолоду» пофарбувати віддавали йому свої «скарби»: ключ, крейду, кошеня, двох пуголовків тощо.


Поясніть, які вигоди мали учасники цієї справи.


Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Конспекти, шкільний план, відкритий урок з економіки. Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.