KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 73. Відмінювання присвійних займенників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Відмінювання присвійних займенниківВідмінювання присвійних займенників.

Н.      мій                        моя             моє                        мої
Р.      мого                      моєї            мого                       моїх
Д.      моєму                   моїй             моєму                    моїм
Зн.    мій, мого                мою            моє                         мої, моїх
Ор.    моїм                      моєю           моїм                       моїми
М.     (на) моєму, моїм    (на) моїй     (на) моєму, моїм      (на) моїх

♦    Перепишіть речення. Визначте присвійні займенники, їхні рід, число і відмінок позначте у дужках після кожного слова.
Зразок. У мого (ч. р., одн., Р. в.) роду сто доріг, сто століть у мого (ч. р., одн., Р. в.)роду. (І. Драч).
1. Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає. (Народна творчість). 2. Усе живе й цвіте в душі моїй. (В. Сосюра). 3. Шука козак свою долю. (Т. Шевченко). 4. Я в казку дивную свою усю фантазію віллю. (Олександр Олесь). 5. А він заспівав матерів своїх пісню велику. (Б. Олійник). 6. І всміхнуться сині очі од пісень моїх. (В. Сосюра).
♦    Провідміняйте словосполучення: наша пісня; свій розум; їхнє свято.

Перепишіть, подані в дужках присвійні займенники поставте  у потрібній формі. Визначте їхні відмінки.
1. Люблю легенди (наша) родини. (Л. Костенко). 2. Про журбу (моя) співати доручив я солов'ю. (Олександр Олесь). 3. Люблю пісні (мій) краю. (М. Рильський). 4. Я принесу тобі (своя) надію. (В. Симоненко). 5. Пасуться коні під курганом, чекають вершників (свої). (Л. Костенко). 6. Юначе мій, (чиясь) мами сину! (Б. Олійник). 7. Кожна травинка має (своя) росинку. (Народна творчість). 8. Безсмертна у трудах (свій) бджола. (Б. Олійник).
♦    Зробіть синтаксичний розбір першого речення.
Значення присвійних займенників можуть набувати особові займенники його, її, їхній у формі родового відмінка.

Порівняйте:

Це блудний син.                                                 Була його дорога нелегка.
І хто його не знає?                                                                   М. Рильський.
І. Драч.
Аїї огорнула печаль.                                           У її очах ворухнувся здогад.
Б. Олійник.                                                                                 М. Стельмах.
 
Такі присвійні займенники, на відміну від особових, ніколи не мають приставного звука [н].

Прочитайте. Визначте особові займенники, що набули значення присвійних.
1. Дніпро витікав з-під його руки. (Б. Олійник). 2. Світлі ідуть матері. Зір їх красою сія. (В. Сосюра). 3. Мати наша — сивая горлиця, все до її серденька горнеться. (Б. Олійник). 4. Син проснувся. Звучать його кроки. (В. Сосюра). 5. Мов бронзові колони, його руки. (Б. Олійник).

Прочитайте прислів'я. До виділених слів поставте питання. Якими частинами мови вони є? Свою думку доведіть.
1. Наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть. 2. Побачиш своїх — кланяйся нашим. 3. Своїх не страхай, а наші й так не бояться. 4. «Помагай, Боже, нашим!» — «Акотрі ж ваші?» — «Котрі подужають!»
♦ У формі невеликого оповідання розкрийте зміст прислів'я «До свого роду хоч і через воду».


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтівВся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, конспекти уроків, рефератів з української мови, питання та відповідді.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.