KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 75. Відмінювання вказівних займенників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Відмінювання вказівних займенників


Вказівні займенники.
Вказівні займенники — той, цей, такий, стільки. Вони вирізняють предмети в мовленнєвій ситуації.
Займенник цей вказує на ближчий предмет, той — на більш віддалений у просторі або часі, такий — не тільки вказує на предмет, а й підсилює його ознаки. Займенник стільки вказує на невизначену або велику кількість предметів.
Займенники той, цей, такий змінюються за родами й числами. Той, такий відмінюються як прикметники твердої групи, займенник цей — як прикметник м'якої групи (крім орудного).
Займенник стільки змінюється лише за відмінками. У називному й знахідному відмінках при ньому стоїть іменник у родовому відмінку однини або множини: стільки народу, стільки школярів. У непрямих відмінках він узгоджується з
іменником: стількох школярів, стільком школярам.
Займенники та, те, ті, ця, це, ці, така, такі в усній народній творчості та в поезії можуть мати нестягнені форми: Не так тая Україна, як те горде військо. (Народна творчість). Доле моя, доле моя? Чом ти не такая, як доля чужая? (Л. Глібов).
 
Прочитайте. Визначте вказівні займенники, з'ясуйте їхній рід, число, відмінок.
1. Той не зна самоти крізь безлюдних степів, з ким живе Леонто-вича спів. (М. Рильський). 2. Ходи по тій землі, що Каменяр ходив, і пий із тих джерел, які його поїли. (Л. Забашта). 3. Нічого кращого немає, як тая мати молодая. (Т. Шевченко). 4. А день такий, що тільки жити й вірити. (Б. Олійник). 5. Хотіла б я піснею стати у цюю хвилину ясну. (Леся Українка), б. Чому близька мені задума ця? (В. Сосюра).
♦ Про композитора Миколу Леонтовича прочитайте у довіднику «Видатні особистості».

Розгляньте і проаналізуйте таблицю відмінювання займенників.
Відмінювання вказівних займенників.

                   однина                                                                           множина (для всіх родів)

          Чоловічий рід    Жіночий рід    Середній рід   

Н.       той                       та                         те                                          ті
Р.       того                     тієї, тої                  того                                      тих
Д.       тому                    тій                        тому                                     тим
Зн.    як Н. або Р.           ту                         те                                        як Н. або Р.
Ор.    тим                      тією, тою                тим                                      тими
М.    (на) тому, тім        (на) тій                   (на) тому, тім                          на) тих

Перепишіть речення. Визначте вказівні займенники, з'ясуйте їхні рід, число, відмінки. Позначте їх у дужках після кожного слова.
1. Благословенні час той і година, коли земля ця цвітом процвіла. 2. Я знову їхав по Вкраїні, по тих дорогах польових. 3. Немає людності такої, громади жодної нема, яка б із давнини глухої ішла по Всесвіту німа. (З творів М. Рильського).


Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтівКурс української мови, онлайн тести, конспект на допомогу вчителю та учням, конспекти уроків, готові домашні завдання


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.