KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 9. Звертання. Вставні слов

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Звертання. Вставні слова


Звертання.
Вставні слова та сполучення слів.
 

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в кожному
звертання. Що називається звертанням?
1. Ти справжній лицар, сину!.. Ти вславиш Україну! (/. Малкович).

2. Ми ж, люба матінко, козачого роду. (Марко Вовчок).

3. Люби, дитино, землю цю прекрасну! (С. Круліковська).

4. Розкажи мені, сивий діду, про свої пережиті дні. (Д. Загул).
♦    Визначте звертання непоширені і поширені. Поясніть відмінність між ними.
♦    Поясніть розділові знаки при звертанні.
♦    Якими частинами мови виражені звертання в поданих реченнях?

 Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Умий личко перепеличко! (О. Довгий).

2. Журавлику мій сірий ти вже летиш у вирій? (Т. Майданович).

3. Куди ви летите мої високі птиці? (Б. Олійник).

4. Сіла пташка на шипшину. Не вколись моя пташино! (Л. Біленька).

5. Соловейку маленький У тебе голос тоненький. (Народна творчість).

6. Станьте птахи на коліна! Заздріть півневі півні! Він співає солов'їно голосні свої пісні. (В. Симоненко).
♦    Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.
♦    Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Чому найчастіше звертання вживаємо у питальних і спонукальних реченнях?
Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у форму кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?
1. Поговори зі мною, (друг)! (С. Йовенко).

2. Стій, (козак), постривай, шляху в людей попитай.

3. Не клюй, (птах), ягід із калини. (Народна творчість).
♦    Обґрунтуйте вживання розділових знаків при звертаннях.
♦    Підкресліть члени речення. Чи є звертання членом речення?

 Пригадайте, які звертання називають риторичними. За необхідності зверніться до словничка термінів, що його вміщено в кінці підручника.
Визначте риторичні звертання у реченнях попередньої вправи. Яка їхня роль
у мовленні?

♦    Що вам відомо про такий розділ науки про мову, як риторика'? Чому потрібно її вивчати?
 
Риторика — наука красномовства, мистецтво переконувати словом.
Риторика як наука виникла у Стародавній Греції. В Україні наука красномовства поширилася із XVI століття.
 

Вставні слова.
Слово (сполучення слів), що виражає ставлення мовця до висловлюваного ним

 
1. Вересню мій, веслами весело греби. Ждуть тебе на березі з кошиком гриби. (Б. Олійник).

2. Кажуть, у степу є криниці. (В. Яринич).

3. А листопад, на диво, розіслав зелений килим. (С. Охріменко).

4. Здається, навіть небо споглядає пишноту саду. (О. Ющенко).

5. В розлуці з вами, солов'ї Вкраїни, так ниє серце! (М. Рильський).

6. Горнусь до тебе, Україно. (Л. Гавриленко).
♦ У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся поданим у кінці підручника переліком основних орфограм.
Проаналізуйте таблицю. Прочитайте речення, визначте в них вставні слова. З'ясуйте значення кожного.

Вставні слова (сполучення слів) можуть виражати або вказувати на: упевненість, невпевненість, джерело повідомлення.
 
Звичайно, дійсно, безперечно, без сумніву, безумовно, певна річ

Може, певно(е), можливо, здається, очевидно
По-моєму, кажуть, на думку ...,
за свідченням ..., як відомо, як зазначено ...
 
Вставні слова (сполучення слів) можуть виражати або вказувати на: емоційну оцінку повідомлюваного

На щастя, на жаль, на диво, на сором, дивна річ, як навмисне

Повторюваність дії у минулому:    Було, бувало, як завжди

порядок викладу думок, вирізнення основного:    По-перше, по-друге, отже, таким чином, нарешті, виявляється, насамперед, проте, однак

Увічливість:    Будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте

Привернення уваги:    Уявіть собі, зрозумійте, зверніть увагу, вірите, власне, між нами кажучи
1.І, повірте, щось зі мною скоїлося незбагненне. (Є. Гуцало).

2. То, певне, чари. (Леся Українка).

3. Будь ласка, будь мужнім і сильним. (О. Слоньовська).

4. Проста, здається, думка, але цінна. (В. Крищенко).

5. Так минули прудкобіжно, може, дні, а може, тижні. (Н. Забіла).
♦    Визначте орфограми у виділених словах. Поясніть написання цих слів.
♦    Доберіть синоніми до слів: мужній, сильний.
Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання і вставні слова.
1. Я зараз прийду на твою пісню побратиме і теж заспіваю. (Р. Іваничук).

2. Заходьте щасливі господарі в хату. (С. Олійник).

3. Люди сідайте будь ласка швидше за стіл Великодній. (В.Дворецька).

4. Гарний хлопець з іншої планети може завтра в гості залетить. (Л. Костенко).

5. Я знаю юначе що серце козаче тобі від природи дано. (В. Дворецька).

6. Спасибі предки за духовний спадок. (Л. Костенко).
♦    Поясніть, що виражають або на що вказують ужиті в реченнях вставні слова.
♦    Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.
♦    Як ви розумієте вислів духовний спадок?
 Із поданими словами і словосполученнями складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то у ролі звертань, то у ролі членів речення.
Львове , хоч трішки мене зрозумій. (В. Симоненко). На жаль, я не бував у Львові. (І. Шишов).

Київ, місто моє, столиця, українське слово.

♦    Доведіть, що всі звертання у складених реченнях є риторичними.
 
Із поданими словами складіть і запишіть речення, у яких вони виступали б то вставними словами, то членами речення.
Здається, часу я не гаю... (Л. Костенко).
Усе навколо казкою здається. (Б. Остапенко).
Може, даруйте, правда, на щастя.

Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.
І. 1. Зійди сонце під моє віконце та засвіти ясно. (Леся Українка).
2.    Хруснули гілки але здавалося зашумів увесь ліс. (В. Винниченко).
3.    Та чого ж ти жовтий клене зажурився? (В. Сосюра).

4. Звісно змалку боровик скидати капелюх не звик. (Д. Павличко).

5. Літо літо почекай не відлітай в далекий край! (М. Познанська).

6. Краю мій Люблю твої тополі. (А. Камінчук).

7. Може нам полинути у вирій? (Д. Павличко).
II. 1. Люди в радості й горі ми так потрібні одне одному! (М. Томенко).

2. Мабуть над усе до загину треба віри людині в людину. (В. За баштанський).

3. Учись людино у землі добра святого щедрості й любові. (І.Савич).

4. Як тебе не любити Києве мій! (Д.Луценко).

5. Мій любий краю всі пісні мені лише тобою дані. (Леонід Полтава).

6. Здається цілий світ тобою марить країно зачарована моя! (В. Раєвський).
♦    У виділених словах визначте орфограми.
 Уявіть, що люди раптом забули всі імена, тому в мовленні перестали вживати звертання.Як це позначилося б на спілкуванні? Зробіть висновок про роль звертання у мовленні. Спробуйте усно скласти казку «Ранок без звертань». Розкажіть її своїм однокласникам.


Надіслано читачами з інтернет-сайту


Українська мова обучатись онлайн, тести української мови, навчальна програма, електронні видання безкоштовно


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.