KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітна індукція”

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітна індукція”


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМЕТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ"


ГОЛОВНЕ В РОЗДІЛІ 1

• У разі зміни магнітного потоку в замкнутому провіднику індукується ЕРС індукції.

•  ЕРС індукції пропорційна швидкості зміни магнітного потоку.

•  Магнітний потік — це фізична величина, яка характеризує магнітне поле в певному просторі і дорівнює добутку індукції магнітного поля на площу контура та косинус кута між індукцією магнітного поля та нормаллю до площини контура:

3-39.jpg

•  ЕРС індукції у провіднику, який рухається в магнітному полі, з'являється внаслідок дії сили Лоренца на вільні електрони в ньому.

•  У разі зміни індукції магнітного поля виявляється вихрове електричне поле.

•  Напрямок індукційного струму визначають за правилом правої руки і правилом Ленца.

•  Явище самоіндукції виникає внаслідок взаємодії провідника зі струмом із власним магнітним полем.

•  Однією з фізичних величин, яка визначає результати взаємодії провідника з магнітним полем, є індуктивність.

•  Індуктивність провідника залежить від його геометричних параметрів і магнітної проникності середовища, в якому знаходиться провідник.

•  Одиницею вимірювання індуктивності є генрі (1 Гн).

• ЕРС самоіндукції залежить від швидкості зміни сили струму в провіднику та його індуктивності:

3-20.jpg

•  Енергія магнітного поля провідника зі струмом пропорційна його індуктивності і квадрату сили струму в ньому:

3-40.jpg


Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Скачати календарно-тематичне планування з фізики, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з фізики для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.