KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення 2. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 7 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Культура середньовічної Європи. Література. Мистецтво. Повні уроки

Тип уроку: засвоєння нових знань

Тема 15. Узагальнення

Мета: Огляд впливу церкви на життя суспільства, розвиток культури, науки.

Завдання:Показати причини панівного становища церкви, причини хрестових походів, започаткування перших університетів і наукових досліджень, значення Відродження.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Розповідь нової теми:


Церква займала панівне місце у суспільстві, бо переконала людей, що дбає про спасіння душ. Тому не виглядає дивним явище десятини – жертвування духівництву десятої частини своїх прибутків. Численні собори, збудовані католицтвом, свідчили про його могутній вплив. Цей вплив виріс настільки, що із заклику Папи Урбанта VII в кінці XI ст. почалася 200-річна епоха кровопролитних хрестових походів.


Виникли вони зі «священною» метою захисту християнства, проте справжніми причинами було інше. Королі бажали захопити нові землі, папство прагнуло розширити володіння, долучивши інші народи до католицтва. Бідні рицарі, яким не вистачало землі в Європі, сподівалися знайти прибутки на Сході, а селяни вірили, що Хрестові походи дадуть їм право на вільну працю на власних земельних наділах. Відбулося вісім хрестових походів. Хрестоносці завоювали кілька королівств, проте з часом ці території повернулися в колишні володіння турків-сельджуків.

Хрестоносці

Хрестоносці


Між монархами та папами час від часу точилася боротьба з перемінним успіхом за верховенство. То сильнішим виявлявся глава церкви, і він міг коронувати імператора й відлучити від церкви королів, то король відправляв Папу у вигнання з Ватикану. Втім, боротьба нуртувала й у церкві – у 1054 році стався розкол християнства (Велика схизма) на католиків і православних. Главою всіх католиків залишився Папа, а православні не утворили спільного керівництва.Наука, освіта, побут, мистецтво розвивалися в напрямку, визначеному релігійними правилами. Інквізиція боролася проти інакодумства, караючи прогресивних мислителів. З часом майно церкви збільшилось настільки, що життя владики стало схоже на спосіб життя феодала. Поволі вплив церкви та світське життя зменшувався.

Папа Іннокентій ІІ

Папа Іннокентій ІІ


У добу правління Карла Великого стала розвивалася культура («Каролінгське відродження»), заснована на зразках античності. В «академії» при дворі імператора влаштовувались диспути. При монастирях виникали школи. Починаючи з XI ст., з’являються університети. Перші з них засновуються в Італії у містах

Болонья і Салермо.

Студенти вивчали сім наук — риторику, граматику, діалектику, арифметику, геометрію (до якої зараховували також географію, астрологію й музику). Тогочасні вчені сперечалися, як треба сприймати Бога – вірою чи розумом. Схоластика пропонувала як метод пізнання логічне мислення. Незважаючи на релігійну спрямованість дискусій, вони стали поштовхом до розвитку логіки. Видатним представником схоластики був богослов Фома Аквінський.

Фома Аквінський

Фома Аквінський


Алхіміки і астрологи, ставлячи перед собою практичні завдання (виготовлення золота і віщування долі), спричинили розвиток хімії та астрономії. Проте церква ще не була готова до того, щоб людина більше дізнавалася про закони світобудови. Найбільш здібних дослідників, приміром, Роджера Бекона, було покарано за інтерес до науки в’язницею. Таких допитливих підозрювали у співпраці із дияволом.

Роджер Бекон за допомоги ввігнутих дзеркал відкрив Туманність Андромеди

Роджер Бекон за допомоги ввігнутих дзеркал відкрив Туманність Андромеди


Рицарська культура збагачує суспільство куртуазними романами. Основна тематика таких творів – відданість своєму сеньйору і кохання до прекрасної дами. Жителі міст уподобали байки, жарти і «Роман про Лиса», де під образами тварин діють королі, папи, феодали, городяни, проте найкмітливішим виявляється бюргер. По містах ходять трубадури, мінезингери, акомпануючи своїм віршам. Життєрадісністьцих виступів гнівить церкву, і в ХІІІ ст. вони забороняються.


Літературними взірцями з тих часів і до наших днів залишаються видатні письменники Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо, які в своїх творах прославляли ідеали гуманізму. Майстерні фрески створювали художники Джотто де Бондоне, Сандро Боттічеллі, а Донателло – скульптури. У мистецтві середньовіччя переважали два стилі - романський і готичний. Особливо яскраво вони засвідчуються в архітектурі соборів, замків.

Готичний стиль

Готичний стиль

Перший застосовувався у XI – XII ст., другий — у XII – XV ст.


Романський стиль

Романський стиль


Період Відродження став визначальним етапом у розвитку культури Середніх віків. Гуманісти зосередились

на вивченні людини як вищої цінності, її прагненнях, місці і значенні у світі.

3. Учитель повторює з класом поняття

Повторюємо поняття

  • Хрестові походи
  • Схизма
  • Сім вільних наук
  • Схоластика
  • Гуманізм


4. Учитель перевіряє набуті знання

Питання для самоконтролю:

1. Чому церква займала панівне місце у суспільстві?

2. Де виникли перші університети?

3. Коли почалися Хрестові походи?

4. Як називався навчальний заклад при дворі Карла Великого?

5. Якою була таматика рицарських романів?

6. У який період в архітектурі домінував готичний стиль?


5. Учитель ставить творче завдання усім учням для виконання у режимі реального часу.

Творче завдання:

Підготуйте доповідь на тему: "Сім "вільних наук" середньовіччя: як вони вивчаються в наші дні?"


6. Домашнє завдання:

1. Повторення пройденого матеріалу.

2. На прикладі створення держави Ватикан поясніть, як папство прагнуло здобути світську владу.


Література:

1. Великі завойовники / Автор-упорядник В.Товстий. – Х.: Промінь, 2010

2. Крижановський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. - Л.: Оріяна-Нова, 2007;

3. Навколо світу. Енциклопедія. – Х.: Пегас, 2006;

4. Кардіні Ф. Середньовіччя. – Х.: Ранок, 2004;

5. Карліна О. Історія середніх віків. - К.: Генеза, 2000;

6. ukrmap.kiev.ua

7. sc4v.narod.ru

8. rom-history.narod.ru

9. mid-ages.ru


Скомпоновано і відредаговано С. Г. СоловйовимНад уроком працювали

Соловйов С.Г.

Лобук Я.Я.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Історія всесвітня 7 клас