KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література 11 клас

Українська література 11 клас містить велику кількість ексклюзивних уроків, рефератів, презентацій, кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів по українській літературі ХХ століття, що дає можливість не лише виховати свідомого високоінтелектуального читача в школяреві, а й вдосконалити знання з історії та теорії літератури. Гіпермаркет Знань допоможе не лише осягнути шкільну програму з української  літератури, а й підготуватись до ЗНО, заліків та екзаменів.


Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 11 клас


Календарний план 2011-2012 року з Української літератури

1. Українська література 1920-1930 рр. Вступ. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм). Українська література XX ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості.


ТЛ: «розстріляне відродження»

2. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина - найбільший модерніст 20-х рр. Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам'яті тридцяти».
3. Потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання    тенденцій    символізму,    неоромантизму,    експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»): «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері...»


ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм
4. Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко - поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми у віршах «Бажання», «Місто» й «Запрошення».


ТЛ: авангард, футуризм, деструкція

5. Група київських «неокласиків». їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ - традиція» М.Зерова). Різногранний творчий шлях митців М.Зерова й М.Рильського.


ТЛ: сонет
6. Філософічність, афористичність лірики М.Зерова й М.Рильського. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М.Рильського «Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..»


ТЛ: філософічність
7. Євген Плужник - один із провідних поетів «розстріляного відродження». Урівноваженість душевного стану ліричного героя Є.Плужника. Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен - як срібний птах!..», «Річний пісок...»).


ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя
8. «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є.Плужника ( «Для вас, історики майбутні...»).
КР № 1 «Поетична творчість П.Тичини, М.Семенка, М.Зерова, М.Рильського, Є.Плужника» (тест).

9. Проза.Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Микола Хвильовий.Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у В АПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.
10. Тематичне й стильове розмаїття прози М.Хвильового. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком.
11. Григорій Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії.
12. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність у новелі Г.Косинки «В житах».


ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм

13. Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».
14. Умовність зображення в новелі «Подвійне коло», ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.
15. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті в новелі Ю.Яновського «Дитинство». Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку в новелі Ю.Яновського «Шаланда в морі».
16. Валер'ян Підмогальний.Життєвий шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».
17. Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального.


ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія
18. РМ Усний навчальний міні-твір на тему «Чи підкорив місто Степан Радченко?»
19. Остап Вишня.Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті рр. Засоби гумору в усмішці «Моя автобіографія».


ТЛ: усмішка
20-21. Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках»: «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки».
22. Проза 20-30-х рр. (узагальнення й систематизація вивченого).
КР № 2 «Проза 20-30-х років. Творчість М.Хвильового, Ю.Яновського, Г.Косинки й О.Вишні» (тест).

23. Драматургія. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920-1930-х рр. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах.
24. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
25. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у використанні діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси в наш час.


ТЛ: сатирична комедія

26. Українська література за межами України Література в Західній Україні (до 1939 р.). Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич.Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життє-ствердність, метафоричність («Автопортрет», «Дороги»). Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій.
27. Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях «Вишні», «Зелена євангелія», «Різдво».


ТЛ: міфологізм, асоціативність
28.Осип Турянський. Коротко про письменника Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. ТЛ: поема у прозі.
29. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором) у поемі «Поза межами болю» О.Турянського. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.
З0. РМ КР № 3 «Література в Західній Україні» (контрольний твір).
31. Література в Західній Україні (до 1939 р.) (узагальнення й систематизація вивченого).
32. УПЧ «Марія» Уласа Самчука.

33. Еміграційна література. «Празька поетична школа» та Ті представники. Євген Маланюк.Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..»
34. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є.Маланюка «Під чужим небом».
35. Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, Д.Гуменної, Наталени Королеви (короткий огляд). Іван Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман.
36. Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романі «Тигролови». Жанрові особливості твору.
37. Українська література 1940-1950 рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.


ТЛ: кіноповість, публіцистичність
38. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О.Довженка «Україна в огні».
39-40. РМ КР № 4 «Еміграційна література (Є.Маланюк, І.Багряний). Творчість О.Довженка» (контрольний твір).
41. Українська література другої половини XX - початку XXI ст. Вступ. Українська література у другій половині XX ст. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище «шістдесятництва», «нью-йоркська група», постшістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.   

                                                         

ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм
42. УПЧ Творчість Е.Андієвської («Джалапіта», «Казка про говорющу рибу»).
43. Поети-шістдесятники. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна. Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці...»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»). ТЛ: віршові розміри (повторення).
44. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.
45. Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.


ТЛ: балада (повторення)
46. Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» Інтимна лірика митця.
47. Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать...» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.
48. «Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско», «Хай буде легко. Дотиком пера...», «Я вранці голос горлиці люблю...», «Недумано, негадано...»).
49. Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика.
Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». ТЛ: роман у віршах.
50. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання в романі у віршах «Маруся Чурай» Л.Костенко. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.


ТЛ: образи-архетипи

51. Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі («Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...»).
52. Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В.Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена («Господи, гніву пречистого...», «О земле втрачена, явися...», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»).


ТЛ: метафора (поглиблено)
53. Українська поезія другої половини XX - початку XXI ст. (узагальнення й систематизація вивченого).
КР № 5 «Українська поезія др. пол. XX - поч. XXI ст. (В.Симоненко, Д.Павличко, І.Драч, М.Вінграновський, Л.Костенко, В.Стус)» (тест).
54. Проза другої половини XX ст.  Інтенсивний розвиток української прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А.Дімарова, О.Гончара, П.Загребельного та ін.), її новаторські особливості, національна специфіка. Тематичне й жанрове розмаїття прози.
Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О.Гончара - романтика. Творчий злет у 60-ті рр. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.
55. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі «За мить щастя» О.Гончара. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.
56. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танцю юних Віталика й Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера.
ТЛ: новела, роман та його види.
57. Григір Тютюнник.Коротко про письменника.
«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»).
58. Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном» Гр.Тютюнника. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.


ТЛ: художня деталь (поглиблено)
59. Валерій Шевчук.Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою.
60. Композиція роману-балади «Дім на горі» В.Шевчука. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.


ТЛ: роман-балада

61. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного) в романі-ба-ладі «Дім на горі» В.Шевчука. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Притчевість образів, епізодів.


ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено)

62. Українська історична проза В лещатах радянської ідеології/Історичні твори З.Тулуб, П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика та ін.Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.
63. Історична основа й художній вимисел у романі П.Загребельного «Диво». Софія Київська як історична пам'ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності).


ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення)
64. Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) в романі «Диво» П.Загребельного. Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.
65. Сучасна українська література (огляд). Історико-культурна картина літератури кінця XX - початку XXI ст. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГо-Сад» та ін.). Творчість Г.Пагутяк, Ю.Андруховича, О.Забужко, І.Римарука, В.Слапчука та ін.
66. Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х рр., його риси. Сучасні часописи та альманахи.


ТЛ: постмодернізм (повторення)

КР № 6 «Проза др. пол. XX ст. (О.Гончар, Гр.Тютюнник, В.Шевчук, П.Загре-бельний). Сучасна українська література» (тест).
67. Українська російськомовна поезія (огляд). Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко»), Леоніда Вишеславського («Мова»), Бориса Чичибабіна («С Украиной в крови...», «Тарас»), Леоніда Кисельова («Я позабуду все обиды...», «Цари», «Язык не может сразу умереть...»).
68-69. Література рідного краю. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.
70. Урок-підсумок. Бесіда про твори, вивчені впродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

Календарний план 2010-2011 року з Української літератури
1-2.   Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст.
«Український ренесанс» як вияв національного відродження в українській літературі 20-х років. Ідейно-естетичні пошуки української поезії в 20-30-х роках ХХ ст. Художні обрії української прози в 20-ті роки.

3.     Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Оптимістичний характер ранньої творчості поета       
4.     Збірка «Сонячні кларнети» - епохальне явище в українській поезії початку ХХ ст. Вплив імпресіонізму  при розкритті внутрішнього світу людини в інтимній ліриці поета     
6.     Максим Рильський. Життя і творчість поета-інтелектуала. Рання творчість поета. Вірш «Яблука доспіли, яблука червоні…» - майстерне змалювання  настроїв і почуттів ліричного героя     
8.     Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях визначного українського лірика. Інтимна лірика поета «Так ніхто не кохав», «Білі акації будуть цвісти…»      
10.   Євген Плужник. Біографія. Його збірки «Дні» та «Рання осінь» (огляд)
14.   Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях
 Літературна дискусія 1925-1928 рр.
16.   Зображення жорстокої дійсності, спровокованої жовтнем 1917 року у новелі Я (Романтика)».
18.   Григорій Косинка. Життя і творчість, основні збірки оповідань та новел. Автобіографічна новела «Фавст».

22.   Життєвий і творчий шлях В.Підмогильного. Психологічні новели письменника: «Син», «Гайдамака», «Історія пані Ївги»
23.   Місто» — перший урбаністичний роман в українській літературі. Проблема «місто – село» у творі. Образ інтелігента з села Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру
26.   Остап Вишня. Життя і творчість. Табірний щоденник «Чиб’ю. 1934» Тематичне і жанрове розмаїття творчості. «Моя автобіографія» - гумористична оповідь про життя і творчість письменника.
27.   Сатирично-гумористична трилогія «Чукрен», «Чухраїнці», «Дещо з українознавства». «Зенітка» як гумористичний шедевр творчості Остапа Вишні., її патріотичний зміст. Цикл «Мисливські усмішки». ТЛ Усмішка як вид гуморески.
28.    Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях. Ранні романтичні оповідання і новели з елементами імпресіонізму та сюрреалізму. Огляд романів ранньої творчості письменника.      
29.    Новела «В листопаді», присвячена О.Довженку. образ художника у творі. Використання засобів сюрреалізму при створенні психологічних характеристик героя. Роман у новелах «Вершники». Своєрідність жанру і композиції, проблематика, романтичний характер змалювання дійсності. 
30.   Засудження братовбивчої громадянської війни через змалювання сім’ї Половців у новелі «Подвійне коло». Утвердження високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості громадському обов’язку в новелі «Шаланда в морі».  
31.   Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Творча співпраця з режисером модерного театру Лесем Курбасом
32.   Відображення трагічних обставин голодомору в Україні на початку 20-х років у п’єсі «97». Художнє осмислення конфлікту «маленької людини» з тогочасним тоталітарним режимом у творі «Народний Малахій»
34.   Іван Кочерга. Життя і творчість письменника. Тематична ї жанрова особливість драматургії.
35.   Патріотичний пафос драматичної поеми «Ярослав Мудрий». Проблематика п’єси. Неординарність і суперечливість образу Ярослава Мудрого.
36.    Тематична контрольна робота за творчістю Остапа Вишні, Ю.Яновського, М.Куліша, І.Кочерги      
37-38. РЗМ № 3-4 Письмовий твір за творчістю Остапа Вишні, Ю.Яновського, М.Куліша, І.Кочерги   
39.    Євген Маланюк. Життя і творчість. Поєднання у творчості поета неоромантичних, неокласичних, символістських і реалістичних тенденцій. «Знаю – медом сонця, ой Ладо…», «Сучасники», «Одна пісня».   
41.   Богдан-Ігор Антонич, життєвий і творчий шлях. Поєднання у його творчості класичних фольклорних елементів із модерністськими поетичними образами.    
43.   Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника. Відображення української еміграції у його творчості. Трилогія «Волинь» - роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині ХХ ст.
44.    Роман «Марія». Особливісь жанру, зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї
49.    Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях письменника. Поетична творчість. Публіцистика Івана Багряного. Лист «Чому я не хочу вертатись до СССР?» 
50.    Пригодницький роман «Тигролови».   
52.    Андрій Малишко. Огляд життя і творчості. Пісенна творчість поета.
54.    Олесь Гончар. Огляд життєвого і творчого шляху. «Людина і зброя» — загальне ознайомлення
55.    Роман «Собор» — роман-«набат», у якому йдеться про долю нації, занедбану історію свого народу, забуту мову.


Літературний процес ХХ століття  (1960-1990 рр)
60-61. Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини. «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кирпатий  барометр», «Кривда».    
62.     «Вона прийшла», «Є в коханні і будні й свята…», «Ти знаєш, що ти  - людина?». Місце й значення творчості В.Симоненка в українській літературі.  
63.     Дмитро Павличко. Розповідь про письменника. Особлива чутливість поета до найгостріших ідеологічних конфліктів сучасності     
65.     Юрій Мушкетик. Розповідь про письменника. Історичні романи. «Суд» — правдиве відтворення безправності селян. Образ Ганни Розсохи      
67.     Ліна Костенко. Життя і творчість. Яскравий світ художнього слова поетеси.
68.     Теми, мотиви, проблеми поетичної творчості.
69.     Роман у віршах «Маруся Чурай».     
70-71. Історична основа, сюжетна канва. Система образів роману. Образ Марусі Чурай – це «…мова наша, пісня, це душа…». 
74.    Григір Тютюнник. Огляд життя і творчості письменника. 
75.    «Зав’язь» — оповідання про зародження перших чистих почуттів. «Три зозулі з поклоном» — новела про щиру й вірну любов.
78.    Василь Стус. Біографія поета. Сила волі та стійкість духу.
81-82. Іван Драч. Розповідь про письменника. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту поета. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб». 
83.    «Чорнобильська мадонна» (розділи). Складність образів поеми. Своєрідність композиції. 
84.    Борис Олійник. Розповідь про поета. «Пісня про матір». Тема безсмертя у вірші. «В оборону хліба» — народні уявлення про життєві цінності. «Крило» — художнє відтворення почуттів і переживань людини, яка творить добро     
85.    Валерій Шевчук. Огляд життя і творчості. Основні збірки новел і оповідань.
86.    Роман-балада «Дім на горі», побудований у формі новел-притч (новела «Панна сотниківна», «Джума»). Елементи магічного реалізму у творі.       
91.    Повторення вивченого за рік  

Уроки українська література онлайн, уроки українська література, методичні розробки українська література, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.