KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література 11 клас. Повні уроки

Українська література 11 клас містить ексклюзивні уроки з української літери, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси, що дає можливість не лише виховати свідомого високоінтелектуального читача в школяреві, а й вдосконалити знання з історії та теорії літератури. Гіпермаркет Знань допоможе не лише осягнути шкільну програму з української  літератури, а й підготуватись до заліків та випускних екзаменів.


Гіпермаркет Знань>>Українська література


Календарне планування 11 клас

1-2.   Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст.
«Український ренесанс» як вияв національного відродження в українській літературі 20-х років. Ідейно-естетичні пошуки української поезії в 20-30-х роках ХХ ст. Художні обрії української прози в 20-ті роки.
 3.    Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Оптимістичний характер ранньої творчості поета       
4.    Збірка «Сонячні кларнети» - епохальне явище в українській поезії початку ХХ ст. Вплив імпресіонізму  при розкритті внутрішнього світу людини в інтимній ліриці поета     
5.    Поема «Золотий гомін», «Скорбна мати». Гуманістичний пафос збірки «Замість сонетів і октав»    
6.    Максим Рильський. Життя і творчість поета-інтелектуала. Рання творчість поета. Вірш «Яблука доспіли, яблука червоні…» - майстерне змалювання  настроїв і почуттів ліричного героя.     
7.    Творчий злам у поезії М.Рильського після арешту в умовах тоталітарного режиму. «Третє цвітіння» у творчості поета в кінці 50-х років(збірки «Троянди й виноград», «Голосіївська осінь»)  
8.   Володимир Сосюра.Повні уроки Життєвий і творчий шлях визначного українського лірика. Інтимна лірика поета («Так ніхто не кохав», «Білі акації будуть цвісти…»)      
9.    Історико-романтична поема «Мазепа», її патріотичний зміст, філософське осмислення історичного минулого України.
 ТЛ Поглиблене вивчення про поетичний образ    
10.  Євген Плужник. Біографія. Його збірки «Дні» та «Рання осінь» (огляд)
11.    Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, представника сугестивної лірики. Асоціативні образи-символи, елементи сюрреалізму в ранній творчості поета. (огляд)     
12.    Микола Зеров. Життя і творчість поета-неокласика. Історіософічні мотиви в сонетах, їхні паралелі з сучасністю (огляд)  
13.    Тематична контрольна робота за творчістю поетів 20-30-х років ХХ ст.      
14.   Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

 Літературна дискусія 1925-1928 рр.
15.    Збірка новел «Сині етюди». Романтичне зображення революції та її героїв у ранній творчості письменника у творі «Кіт у чоботях»    
16.    Зображення жорстокої дійсності, спровокованої жовтнем 1917 року у новелі Я (Романтика)».
ТЛ Поглиблення поняття про новелу. Психологічна новела    
17.    Жанрове новаторство роману «Вальдшнепи»: «роман-памфлет». Образ центрального герою твору Дмитра Карамазова як розчарованого романтика революції, людини з роздвоєною душею    
18.  Григорій Косинка. Життя і творчість, основні збірки оповідань та новел. Автобіографічна новела «Фавст».

19.    Майстерне зображення боротьби селян за волю проти денікінців у новелі «На золотих богів». Дослідження проблеми вибору у житті у новелі «Мати»      
20-21.    РЗМ № 1-2 Письмовий твір за творчістю В.Сосюри, М.Тичини, М.Рильського, М.Хвильового та Г.Косинки      
22.   Життєвий і творчий шлях В.Підмогильного. Психологічні новели письменника: «Син», «Гайдамака», «Історія пані Ївги»
23.   Місто» — перший урбаністичний роман в українській літературі. Проблема «місто – село» у творі. Образ інтелігента з села Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру
24.    Протиставлення Степана поету Вигорському, обивателю і пристосуванцю. Екзистенціалістські тенденції в романі. ТЛ Поняття про екзистенціалізм        
25.    Тематична контрольна робота за творчістю М. Хвильового, Г.Косинки, В. Підмогильного       
26.  Остап Вишня. Життя і творчість. Табірний щоденник «Чиб’ю. 1934» Тематичне і жанрове розмаїття творчості. «Моя автобіографія» - гумористична оповідь про життя і творчість письменника.
27.  Сатирично-гумористична трилогія «Чукрен», «Чухраїнці», «Дещо з українознавства». «Зенітка» як гумористичний шедевр творчості Остапа Вишні., її патріотичний зміст. Цикл «Мисливські усмішки». ТЛ Усмішка як вид гуморески.
28.   Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях. Ранні романтичні оповідання і новели з елементами імпресіонізму та сюрреалізму. Огляд романів ранньої творчості письменника.      
29.     Новела «В листопаді», присвячена О.Довженку. образ художника у творі. Використання засобів сюрреалізму при створенні психологічних характеристик героя. Роман у новелах «Вершники». Своєрідність жанру і композиції, проблематика, романтичний характер змалювання дійсності. 
30.  Засудження братовбивчої громадянської війни через змалювання сім’ї Половців у новелі «Подвійне коло». Утвердження високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості громадському обов’язку в новелі «Шаланда в морі».  
31.   Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Творча співпраця з режисером модерного театру Лесем Курбасом       
32.    Відображення трагічних обставин голодомору в Україні на початку 20-х років у п’єсі «97». Художнє осмислення конфлікту «маленької людини» з тогочасним тоталітарним режимом у творі «Народний Малахій» .
33.    Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості та великодержавного шовінізму в комедії «Мина Мазайло». Ліро-епічна драма «Патетична соната» як вершина творчості драматурга      
34.    Іван Кочерга. Життя і творчість письменника. Тематична ї жанрова особливість драматургії.
35.    Патріотичний пафос драматичної поеми «Ярослав Мудрий». Проблематика п’єси. Неординарність і суперечливість образу Ярослава Мудрого.
36.     Тематична контрольна робота за творчістю Остапа Вишні, Ю.Яновського, М.Куліша, І.Кочерги      
37-38.    РЗМ № 3-4 Письмовий твір за творчістю Остапа Вишні, Ю.Яновського, М.Куліша, І.Кочерги   
39. Євген Маланюк. Життя і творчість. Поєднання у творчості поета неоромантичних, неокласичних, символістських і реалістичних тенденцій. «Знаю – медом сонця, ой Ладо…», «Сучасники», «Одна пісня».   
40.    Олег Ольжич. Біографічна довідка про поета і публіциста. Своєрідність його поезій     
41.   Богдан-Ігор Антонич, життєвий і творчий шлях. Поєднання у його творчості класичних фольклорних елементів із модерністськими поетичними образами.    
42.    Поетична медитація «Автопортрет» як художнє  кредо митця. Філософська інтерпретація навколишньої дійсності у творі «Зелена Євангелія»     
43.   Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника. Відображення української еміграції у його творчості. Трилогія «Волинь» - роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині ХХ ст. 
44.    Роман «Марія». Особливісь жанру, зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї     .
45.    Образ Марії, його символічний зміст та спорідненість з біблійними образами. Майстерність письменника у побудові драматично напруженого сюжету    
46.    Тематична контрольна робота за творчістю поетів «празької школи» та У.Самчука    
47.    ЛРК     
48.    Новинки художньої літератури       
49.    Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях письменника. Поетична творчість. Публіцистика Івана Багряного. Лист «Чому я не хочу вертатись до СССР?» 
50.   Пригодницький роман «Тигролови».   
51.    Духовна перемога Григорія Многогрішного над своїми мучителями      
52.    Андрій Малишко. Огляд життя і творчості. Пісенна творчість поета. 
53.    Юрій Клен, Тодось Осьмачка. Життя і творчість (оглядово)      
54.    Олесь Гончар. Огляд життєвого і творчого шляху. «Людина і зброя» — загальне ознайомлення .
55.  Роман «Собор» — роман-«набат», у якому йдеться про долю нації, занедбану історію свого народу, забуту мову.
56.    Михайло Стельмах. Життя і творчість.      
57.    «Чотири броди» — правдиве художнє полотно про життя українського селянства у довоєнні та воєнні роки. Порушення проблем голодомору та сталінських репресій в Україні       
58.    Контрольна робота. Творчість І.Багряного, А.Малишка, О.Гончара, М.Стельмаха    


'Літературний процес ХХ століття  (1960-1990 рр)
59.    Вступ. Поглиблення та урізноманітнення художнього відтворення світу. Оновлення жанрового і стильового арсеналу засобів типізації.    
60-61.
  '
Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини. «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кирпатий  барометр», «Кривда».    
62.    «Вона прийшла», «Є в коханні і будні й свята…», «Ти знаєш, що ти  - людина?». Місце й значення творчості В.Симоненка в українській літературі.  
63.    Дмитро Павличко. Розповідь про письменника. Особлива чутливість поета до найгостріших ідеологічних конфліктів сучасності     
64.    Пісенна творчість поета   
65.   Юрій Мушкетик. Розповідь про письменника. Історичні романи. «Суд» — правдиве відтворення безправності селян. Образ Ганни Розсохи      
66.    Контрольна робота. Творчість В.Симоненка, Д.Павличка, Ю.Мушкетика      
67.   Ліна Костенко. Життя і творчість. Яскравий світ художнього слова поетеси.
68.  Теми, мотиви, проблеми поетичної творчості.
69.   Роман у віршах «Маруся Чурай».     
70-71.    Історична основа, сюжетна канва. Система образів роману. Образ Марусі Чурай – це «…мова наша, пісня, це душа…». 
72-73.    Контрольний твір за творчістю Л.Костенко, В.Симоненка, І.Багряного      
74.    Григір Тютюнник. Огляд життя і творчості письменника. 
75.    «Зав’язь» — оповідання про зародження перших чистих почуттів. «Три зозулі з поклоном» — новела про щиру й вірну любов.
76.    УПЧ Новелістика Г.Тютюнника       
77.    Контрольна робота. Творчість Л.Костенко, В.Симоненка, Г.Тютюнника     
78.   Василь Стус. Біографія поета. Сила волі та стійкість духу.
79-80.    Основні мотиви поезій В.Стуса. Любов до рідного краю, біль і туга за ним. Поетичні образи творів      
81-82.    Іван Драч. Розповідь про письменника. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту поета. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб». 
83.    «Чорнобильська мадонна» (розділи). Складність образів поеми. Своєрідність композиції. 
84.    Борис Олійник. Розповідь про поета. «Пісня про матір». Тема безсмертя у вірші. «В оборону хліба» — народні уявлення про життєві цінності. «Крило» — художнє відтворення почуттів і переживань людини, яка творить добро     
85.    Валерій Шевчук. Огляд життя і творчості. Основні збірки новел і оповідань.
86.    Роман-балада «Дім на горі», побудований у формі новел-притч (новела «Панна сотниківна», «Джума»). Елементи магічного реалізму у творі.       
87.    Новинки художньої літератури       
88.    РЗМ  Письмова робота. « Магічне у художній літературі»       
89.    Контрольна робота. Творчість В.Стуса, І.Драча, Б.Олійника   
90.    ЛРК Київська школа поетів    
91.    Повторення вивченого за рік  
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення