KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 4 клас. Повні уроки.

   Повний конспект уроків: українська мова 4 клас


Мова і мовлення
Тема 1.Мова скарбниця історії народу.Повні уроки.
Тема 2.Усне і писемне мовлення.Повні уроки.
Тема 3.Яким має бути мовлення Повні уроки.
Тема 4.Культура мовлення Повні уроки.
Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори. Повні уроки

Текст
Тема 6. Текст.Повні уроки.
Тема 7.Тема Мета Заголовок. Повні уроки
Тема 8. Роль слів у побудові тексту. Повні уроки
Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом. Повні уроки.
Тема 10. Поділ тексту на частини План. Повні уроки
Тема 11. Типи текстів Текст-розповідь. Повні уроки
Тема 12. Текст-опис. Повні уроки
Тема 13. Текст-міркування Будова тексту. Повні уроки
Тема 14. Замітка до газети. Повні уроки.

Речення
Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Повні уроки.
Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином. Повні уроки.
Тема 17. Основа речення Зв’язок слів у реченні. Повні уроки
Тема 18.Однорідні члени речення. Повні уроки .
Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. Повні уроки.
Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами. Повні уроки.
Тема 21. Складні речення Дві основи Зв слів. Повні уроки.
Тема 22.Написання переказу, використовуючи різні типи речень Спостереження за роллю однорідних членів. Повні урокиЧастини мови. Іменник.
Тема 23. Повторення вивченого про іменник. Повні уроки.
Тема 24.Відмінювання іменників Початкова форма іменника. Повні уроки.
Тема 25. Відмінювання іменників різних груп. Повні уроки.
Тема 26. Визначення відмінків іменників. Повні уроки.
Тема 27. Розрізнення іменників в Д в і М в однини, що мають однакове закінчення. Повні уроки.
Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини. Повні уроки.
Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему. Повні уроки
Тема 30. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду. Повні уроки.
Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Повні уроки.
Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Повні уроки.
Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. Повні уроки.
Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Повні уроки.
Тема 35. Переказ оповідання. Повні уроки.
Тема 36. Діалог Закріплення вивченого. Повні уроки.

Прикметник
Тема 37. Повторення вивченого про прикметник. Повні уроки.
Тема 38. Відмінювання прикметників. Повні уроки.
Тема 39. Визначення відмінку прикметників. Повні уроки.
Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами. Повні уроки.
Тема 41. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-. Повні уроки.
Тема 42. Вживання Ь перед закінченням у прикметників. Повні уроки.
Тема 43. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. Повні уроки.
Тема 44. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою Повні уроки.
Тема 45. Відмінювання прикметників у множині. Повні уроки.
Тема 46. Складання розповіді за зачином. Повні уроки.Числівник
Тема 47. Числівник як частина мови. Повні уроки.
Тема 48. Написання числівників шістнадцять, шістсот. Повні уроки.
Тема 49. Відмінювання числівників 50,60,70,80. Повні уроки.
Тема 50. Складання оповідання за кінцівкою . Повні уроки.Займенник
Тема 51. Займенник як частина мови. Повні уроки.
Тема 52. Особові займенники. Повні уроки.
Тема 53. Займенники 1 особи однини і множини. Повні уроки.
Тема 54. Займенники другої особи однини і множини. Повні уроки.
Тема 55. Займенники третьої особи. Повні уроки.Дієслово
Тема 57. Повторення вивченого про дієслово. Повні уроки.
Тема 58. Неозначена форма дієслова. Повні уроки.
Тема 59. Змінювання дієслів за часами і числами. Повні уроки.
Тема 60. Дієслова теперішнього часу. Повні уроки.
Тема 61. Дієслова майбутнього часу. Повні уроки.
Тема 62. Правопис особових закінчень дієслів. Повні уроки.
Тема 63. Дієвідміни. Повні уроки.
Тема 64. Складання казки за уявою. Повні уроки.
Тема 65.Дієвідміни.
Тема 66. Дієслова минулого часу. Повні уроки.
Тема 67. Дієслова на -ся, -сь. Повні уроки.


Прислівник
Тема 69. Прислівник як частина мови. Повні уроки.
Тема 70.Будова слів-прислівників.
Тема 71.Особливості прислівників.
Тема 72.Прислівники-синоніми і антоніми.
Тема 73. Твір за спостереженнями. Повні уроки.
Тема 74.Написання не з прислівниками.
Тема 75. Роль прислівників у реченні.Повторення
Тема 77.Іменники. Мовні розбори.
Тема 78.Прикметники. Мовні розбори.
Тема 79.Числівники. Мовні розбори.
Тема 80.Займенники. Мовні розбори.
Тема 81.Складання плану оповідання.
Тема 82.Дієслова. Мовні розбори.
Тема 83.Прислівники. Мовні розбори.
Тема 84.Повторення вивченого за рік.

Шкільний план, щодо проведення уроку: українська мова

Повний перелік шкільних предметів з конспектами уроків, що допоможуть школяреві підготуватись до уроку, учителеві - спланувати урок, а батькам -  проконтролювати…


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Заголовок ссылки Заголовок ссылки Заголовок ссылки