KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок №2. Програмне забеспечення.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Встановлення та вилучення компонентів операційної системи. Поновлення програмного забезпечення

Методичні рекомендації до предмету Інформатика 9 клас.

Тема «Урок №2. Програмне забеспечення.».Розгляд теми: Встановлення та вилучення компонентів операційної системи. Поновлення програмного забезпечення                                                          Програми прикладного рівня


Програми прикладного рівня призначені для вирішення конкретних практичних задач користувача в різних сферах людської діяльності.
Прикладні програми не містяться у складі операційної системи, їх розробкою займаються різні компанії, тому користувач має докупити потрібну програму і інсталювати її самостійно.

Асортимент прикладних програм є величезним, але їх можна умовно поділити на:

А. Програми загального призначення.
Б. Програми спеціалізованого призначення.
В. Інструментарій для програмування


                                           А. Прикладні програми загального призначення


1. Офісні програми (комплект програм у пакеті MS Office)


1.1. Текстовий редактор Word. Програма для створення, редагування та оформлення текстових документів. Word має зручні інструменти для додавання до тексту таблиць, зображень, фотографій та мультимедійних об’єктів.

1.2. Табличний редактор Excel. Програма для статичної або математичної обробки великих об’ємів даних типів, що представлені у табличній формі. Зазвичай, це числові дані. Редактор має зручні інструменти для наочної візуалізації результатів обробки у вигляді підсумкових таблиць та двох чи трьох вимірних графіків різних типів.

1.3. Система управління базами даних СУБД Access. Програма для обробки та збереження великих об’ємів структурованої інформації, що представлена у вигляді окремих таблиць.

Основними функціями СУБД є швидкий пошук, сортування та інша обробка існуючих даних, легкий ввід нових даних, зручний вивід результатів обробки за вказаними ознаками.

1.4. Програма презентації Power Point. Програма для створення низки міні плакатів (слайдів) і показ їх на екрані монітору. Power Point має зручні інструменти для підготовки слайд-фільмів (презентацій), їх редагування, визначення порядку та режиму показів слайдів.


2. Графічні редактори


Це програми для створення та обробки зображень, так звані засоби комп’ютерної графіки. Графічні редактори поділяються за тим типом комп’ютерної графіки, яку вони спроможні обробляти.

2.1. Растрова графіка. Тут будь який об’єкт (лінія, текст, квітка, обличчя тощо) представлено у вигляді сукупності окремих точок – растрів, кожен з яких має свій колір. У файлі зберігається інформація про колір кожного растру та їх кількість. Такі файли зазвичай є великого об’єму.
Растрові редактори є ефективними для обробки фотографій або інших зображень, що мають багато різнобарвних ділянок.
Відомі програми: MS Paint, Adobe PhotoShop.

2.2. Векторна графіка. Тут будь який об’єкт (лінія, текст, прямокутник, овал тощо) представлено кривою ІІІ порядку, що обчислюється за математичною формулою. Властивості об’єкту – колір, розміри, місце розташування – також є коефіцієнтами формули, тому векторні елементи дуже легко змінювати. У файлі зберігаються формули відповідно до кожного об’єкту, тому файли зазвичай є невеликими за об’ємом, але потребують потужних характеристик комп’ютера, бо потрібно обчислювати складні формули.

Векторні редактори є ефективними для обробки зображень, що мають ілюстрований характер, де присутні чітко окреслені ділянки, зафарбовані в мінімальну кількість кольорів.

Відомі програми: внутрішній графічний редактор з пакету MS Office, Corel Draw, Adobe Illustrator.

2.3. Анімаційна графіка. Програми анімаційної графіки призначені для створення мультфільмів, презентацій, роликів, веб-банерів, де присутній рух об’єктів.
Відомі програми: Adobe Flash, Image Ready.

2.4. Тривимірна графіка. Програми тривимірної графіки призначені для створення об’ємних композицій. Елементи тривимірної сцени створюються із базових об’єктів (кубів, сфер, циліндрів, ліній тощо), їм надають властивостей і зафарблення певних матеріалів (металу, пластику, тканини), а сама сцена оснащується кількома джерелами природного чи іншого освітлення.
Відомі програми: 3D Studio MAX, Maya.

2.5. Фрактальна (інженерна) графіка. Програми фрактальної графіки призначені для обробки великих масивів числової інформації і побудова на їх підставі різноманітних двох та трьох вимірних графіків.
Відомі програми: внутрішній редактор з пакету MS Office, Surfer.


3. Засоби перегляду та відтворення мультимедійних документів.


До них відносяться так звані програвачі та переглядачи – програми, що дозволяють прослуховувати музику, переглядати відеофільми, анімаційні та тривимірні ролики.

Відомі програми: WinAmp, Windows Media Player, SM Player, ShockWave Player, Quick Time, ACDSee.


4. Засоби електронної комунікації


Це програми, що надають доступ до різноманітних ресурсів Інтернету або локальної мережі.

4.1. Браузери – універсальні засоби перегляду веб-сторінок. Окрім відтворення тексту та зображень веб-сторінки, браузери можна застосувати для:

•    Відтворення різних мультимедійних об’єктів (музики, відео, анімації).
•    Використання електронної пошти.
•    Спілкування у конференціях – чатах.
•    Участі у мережних іграх.
•    Здійснення покупки в Інтернет магазині.
•    Завантаження з віддалених комп’ютерів різноманітної документації.
•    Використання інших послуг Інтернету.

Відомі браузери: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome.


4.2. Поштові програми – зручні засоби для користування послугами електронної пошти.
Відомі програми: Outlook Express, Outlook, The Bat!, Mozilla Thunderbird, Opera M2


4.3. Програми для обміну повідомленнями
. Самою популярною програмою є ICQ (скорочення від звучання фрази «I seek you»). Призначена для спілкування з одним чи кількома користувачами в інтерактивному режимі. Підтримує популярні web та e-mail застосування, тому через програму ICQ можна переходити по гіперпосиланнях, відкривати електронні листи, пересилати файли.


4.4. Програми ІР-телефонії. Відомою програмою є Scype, яка надає можливість голосового та відео спілкування з іншими користувачами в будь якому куточку світу. Для повноцінного функціонування потрібно доукомплектувати комп’ютер навушниками/колонками, мікрофоном та веб-камерою. Scype може працювати і в режимі текстових повідомлень, підтримує пересилання файлів та відкривання гіперпосилань.


5. Програми автоматизованого перекладу тексту


5.1 Електронні словники. Це потужний інструмент для точного перекладу слів або словосполучень. Безперечним лідером серед програм є ABBYY Lingvo. Програма підтримує 12 мов і містить понад 100 тематичних словників.
Словникові статті містять всі значення слова, транскрипцію, тлумачення, синоніми/антоніми, коментарі, форми та приклади застосування слів у реченнях.
Для користувачів, які вивчають іноземну мову мають можливість скористатися Lingvo Tutor – інтерактивною навчальною програмою запам’ятовування нових слів та перевірки ефективності опрацювання матеріалу. Учбові картки Lingvo Tutor містять приклади, транскрипцію, приклади і звуковий об’єкт правильної вимови слова.


5.2. Програми-перекладачі

Виконують переклад тексти з однієї мови на іншу. Програми-перекладачі варто застосовувати:

•    При повному незнанні іноземної мови.
•    Для швидкого ознайомлення з загальним змістом документа.
•    Для створення чернетки з подальшим якісним перекладом людиною.

За останні роки спостерігається суттєве вдосконалення програм-перекладачів. Вони збільшують кількість мов, тематичних словників, після інсталяції втілюються у популярні офісні програми та Інтернет програми: браузери, поштові і чат-програми, щоб користувач міг легко почуватися у всесвітньому інформаційному просторі.

Звісно, що літературний текст буде переведено недостатньо якісно, але для простих технічних чи побутових текстів якість є цілком прийнятною.
Відомі програми: Prompt – підтримка 7 європейських мов (англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, російська). Pragma - підтримка української, російської, англійської та німецької мов.


 6. Програми розпізнавання текстів


Це так звані системи оптичного розпізнавання символів OCR (Optical Character Recognition). Вони призначені для розпізнавання друкованого тексту зі сканованих чи фотографованих зображень.
Лідером є програма ABBYY Fine Reader, де досягається висока точність розпізнавання тексту, набраного любим шрифтом, толерантне відношення до дрібних дефектів у тексті, вірне виокремлення різних об’єктів – таблиць, зображень, заголовків. Програма розпізнає тексти українською, російською та англійською мовами і оснащена тематичними та загальними словниками.


7. Довідники та енциклопедії


Це – надвеликі збірки структурованої інформації з різних напрямків. Вони мають зручний інтерфейс, різноманітні інструменти для ефективного пошуку та легкого виводу чи роздрукування отриманих результатів.


8. Навчальні програми та ігри


                                              Б. Прикладні програми спеціалізованого призначення


1. Бухгалтерські та фінансові системи

Це програми, що призначені для ведення бухгалтерського обліку, підготовки фінансової звітності, аналіз обігу фінансів та матеріальних цінностей, статистичної обробки інформації.
Відомою програмою є 1С Бухгалтерія.


2. Системи автоматизованого проектування САПР

Професійні програми, що призначені для розробки та проектування технологічних креслень та проектів: електронних схем, машин, механізмів, архітектурних споруд тощо.
Відомі програми: AutoCad, Compass


3. Системи штучного інтелекту та експертні системи

Це програми, що аналізують дані, які містяться у базах знань системи і видають фахові відповіді при запитах користувача. За допомогою таких систем вирішуються складні задачі, які потребують для свого розв’язання людської інтуїції.
Широко застосовують у медицині, фармакології, хімії, юриспруденції, освіті, там, де для прийняття рішення потрібні глибокі професійні знання.


4. Системи відеомонтажу

Різноманітні програми, що призначені для цифрової обробки відеоматеріалів, монтажу, створення відеоефектів, виправлення дефектів, додавання звуку, титрів, субтитрів.


                                                              В. Інструментарій для програмування


Це засоби, що призначені для створення програмного забезпечення, тобто нових системних, службових чи прикладних програм.


1. Мови програмування

Мовою програмування називається визначений набір команд, синтаксисом і правилами створення програм.

1.1. Мови низького рівня є дуже наближеними до машинного коду, це так звані асемблери. Вони є вкрай складними та незручними для широкого застосування.

1.2. Мови високого рівня є наближеними до людської мови і легкими для вивчення і використання.  
Популярними мовами високого рівня є: Pascal, C, C++, Basic, Java, Pithon.


2. Транслятори

Трансляторами називають програми, що перекладають текст програми, що написана мовою високого рівня у машинний код.


3. Відлагоджувачі

Відлагоджувачами називають засоби пошуку та виправлення помилок у тексті програми.


4. Середовище програмування

Середовища програмування підтримують певну мову програмування і містять комплекс різних інструментів:

•    Текстовий редактор для набору тексту програми.
•    Транслятор.
•    Відлагоджувач.
•    Бібліотеки стандартних програм.
•    Інструменти для автоматизації робіт.
•    Зручні засоби для виведення отриманих результатів.

                                                              Контрольні запитання


1.    Які функції покладаються на програми базового рівня?
2.    Які класи програм службового рівня ви знаєте?
3.    До програм якого рівня відносяться програми-драйвери?
4.    Які програми називають утилітами називають?
5.    Які категорії графічних редакторів існують?
6.    Які основні класи програм прикладного рівня існують?
7.    За допомогою яких програм можна пересуватися по файловій структурі комп’ютера?
8.    Які функції виконує операційна система?


Надіслала викладач інформатики Чебанюк Олена Вікторовна, к.т.н., «НАУ».

Інформатика за 9 клас безкоштовно скачати, плани конспектів уроків, готуємось до школи онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Встановленім та вилучення компонентів операційної системи. Поновлення програмного забезпечення > Встановлення та вилучення компонентів операційної системи. Поновлення програмного забезпечення. Методичні рекомендації