KNOWLEDGE HYPERMARKET


Форматування та друк документа

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Форматування та друк документа


                                     Підготовка текстового документа до друку. Друк текстового документа


   1. З яких етапів складається створення текстових документів з використанням текстового процесора? У чому полягає їхня сутність?
   2. Які об'єкти може містити текстовий документ? Опишіть їхні властивості.
   3. Форматування яких об'єктів текстового документа ви вже виконували? Якими способами це можна зробити?
   4. Які символи називають прихованими? Поясніть їхнє призначення. Які позначення прихованих символів ви знаєте?
   5. Яким чином здійснюється налаштування друку рисунка в графічному редакторі Paint?

                                                           Об'єкти сторінки та їхні властивості

     Вивчаючи в 9-му класі роботу з текстовим процесором Word 2007, ви вже навчилися створювати текстові документи, редагувати і форматувати текст, вставляти в документ і форматувати векторні графічні зображення. Однак користувач майже завжди передбачає, що створений ним документ буде надрукований. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу.
    Під час створення текстового документа у Word 2007 він автоматично розбивається на сторінки відповідно до тих значень властивостей, які встановлені в цьому документі.
   Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів, вид вертикального вирівнювання тексту на сторінці, колір тла сторінки, тип межі сторінки та ін. (рис. 1.1). Розглянемо деякі з них.
    Розміри сторінки - це висота і ширина сторінки документа. Ці значення за замовчуванням задаються в сантиметрах. Розміри сторінки можна задати і форматом аркуша паперу (наприклад, A4, А5, Letter), якщо висота і ширина сторінки збігаються з одним із стандартних значень.

                               Ин1.jpg

                                 Рис. 1.1. Схема розміщення об'єктів сторінки


     Поля - це області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля. Розміри полів за замовчуванням задаються в сантиметрах. Ліве і праве поля частіше залишаються незаповненими, а на верхньому і нижньому полях можуть розміщуватися колонтитули.
     Якщо документ планується друкувати з обох сторін аркуша, то доцільно встановити дзеркальні поля, які в такому випадку називаються внутрішнім і зовнішнім полями замість лівого і правого (рис. 1.2). Якщо надрукований документ буде зшиватися, то для цього потрібно залишити деякий додатковий простір, який визначається полем корінця та його розташуванням (зверху чи зліва).

                 Ин2.jpg                                       Ин3.jpg


                          Рис. 1.2. Різновиди полів:                                                Рис. 1.3. Види орієнтації сторінки

               а - дзеркальні поля; б - корінець зліва


      Орієнтація сторінки - це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації (рис. 1.3).
      Колонтитули (фр. colonne - стовпець, лат. titulus - заголовок) - це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа або деякій його частині. У Word 2007 розрізняють верхній, нижній і бічні колонтитули. Колонтитули можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо.
      Колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок можуть відрізнятися. Також можуть бути різними колонтитули різних частин документа, наприклад, як у цьому підручнику: у різних розділах різні колонтитули.
     За замовчуванням програма Word 2007 встановлює такі значення властивостей сторінки:
        •  верхнє поле - 1,5 см;
        •  ліве поле - 2,5 см;
        •  нижнє поле - 1,5 см;
        •  праве поле - 1,5 см;
        •  розмір сторінки - А4 (ширина - 21 см, висота - 29,7 см);
        •  орієнтація сторінки - книжкова;
        •  колонтитули - порожні.

                                                               Форматування сторінки


     Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці вкладку Розмітка сторінки. На цій вкладці розміщено дві групи елементів керування, які призначені для форматування сторінки, — Параметри сторінки та Тло сторінки (рис. 1.4).

                   Ин4.jpg

Рис. 1.4. Групи елементів керування для форматування сторінки


     У групі Параметри сторінки для форматування об'єктів сторінки можна використати такі елементи керування:

        •  кнопку зі списком Поля - для вибору одного зі стандартних наборів розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши в списку цієї кнопки команду Настроювані поля;
        •  кнопку зі списком Орієнтація - для вибору орієнтації сторінки;
        •  кнопку зі списком Розмір - для вибору одного зі стандартних розмірів аркуша паперу, на якому планується друк документа. Для встановлення інших значень потрібно в меню вибрати кнопку Інші розміри аркушів. Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і  горизонтальній лінійках у режимі перегляду документа Розмітка сторінки. На лінійках полям відповідають ділянки блакитного кольору. Щоб змінити їхні розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце (рис. 1.5).

           Ин5.jpg

                Рис. 1.5. Поля на лінійках


    Значення вищенаведених та інших властивостей сторінки можна встановити в діалоговому вікні Параметри сторінки (рис. 1.6), яке можна відкрити вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі Стрічки. Це саме вікно можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь-якому місці вертикальної лінійки або по полях горизонтальної.

         Ин7.jpg

    На вкладках вікна Параметри сторінки додатково до вищевказаних параметрів можна встановити значення таких властивостей:
   •  У списку кілька сторінок можна вибрати дзеркальні поля, режим друку двох сторінок на аркуші, брошури. Режим брошури передбачає друк сторінок документа в такій послідовності (для документа, кількість сторінок якого кратна 4):
   •  аркуш 1, сторона 1 - перша і остання сторінки документа;
   •  аркуш 1, сторона 2 - друга і передостання сторінки і т. д.

     Якщо кількість сторінок не кратна 4, то в кінець документа додаються одна, дві або три порожні сторінки так, щоб кількість сторінок стала кратна 4. Після складання надрукованих аркушів і згинання посередині всієї стопки буде отримана брошура. У подальшому брошуру можна зшити по лінії згинання, скріпити степлером чи зброшурувати якимось іншим способом.
   •  На вкладці Папір - розміри аркуша паперу, спосіб подачі паперу в принтер.
   •  На вкладці Макет - спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці, межі сторінки, нумерацію рядків, параметри розташування та оформлення колонтитулів.
     Установивши необхідні значення властивостей, потрібно в списку Застосувати до, що розміщений на кожній вкладці вікна, обрати варіант їхнього застосування - до всього документа, від поточної сторінки і до кінця документа, до виділеного фрагмента, до виділеного розділу. Слід звертати увагу на область Попередній перегляд, де відображається ескіз сторінки з обраними значеннями властивостей.
     Для естетичного оформлення документа використовують також елементи керування групи Тло сторінки вкладки Розмітка сторінки на Стрічці:
   •  Колір сторінки - для вибору кольору тла і способу заливки сторінки (градієнтна, візерунок, текстура, рисунок);
   •  Межі сторінок - для вибору потрібного стилю, кольору, ширини ліній тощо;
   •  Водяний знак - для вибору вигляду та змісту водяного знака, який являє собою текст або зображення, що відображається під основним текстом документа. Його можна побачити в режимі перегляду Розмітка сторінки і в надрукованому документі.

                                                             Вставлення колонтитулів


     На сторінки текстового документа у Word 2007 можна вставляти колонтитули, скориставшися готовою колекцією шаблонів колонтитулів, або створити власні колонтитули, які можна зберегти в колекції. Відображаються колонтитули в документі тільки в режимах Розмітка сторінки та Читання. Опрацювання основного тексту документа під час роботи з колонтитулами неможливе.

           Ин6.jpg

Рис.1.7 Група Колонтитулів


     Для вставлення колонтитулів використовують елементи керування групи Колонтитули вкладки Вставлення (рис. 1.7).
Для розміщення на кожній сторінці документа колонтитула з готової колекції шаблонів потрібно:
    1. Вибрати на Стрічці вкладку Вставлення.
    2. Вибрати в групі Колонтитули одну з команд Верхній колонтитул або Нижній колонтитул.
    3. Вибрати в запропонованому списку шаблонів колонтитулів бажаний.
    4. Увести потрібний текст у відповідні текстові поля шаблону.
    5. Закрити вікно створення колонтитула, виконавши Знаряддя для колонтитулів => Конструктор => Закрити => Закрити колонтитули   або двічі клацнути поза полем колонтитула.
     Для змінення колонтитула, створеного на основі шаблону, або для створення власного колонтитула потрібно виконати Вставлення => Ко¬лонтитули => Верхній (Нижній) колонтитул => Змінити верхній (нижній) колонтитул. Потім увести новий текст колонтитула в поле Заголовок. За необхідності текст можна редагувати і форматувати звичайними способами.
Під час роботи з колонтитулами на Стрічці з'являється тимчасова вкладка Конструктор (рис. 1.8). Використовуючи відповідні кнопки груп Колонтитули та Вставити, у колонтитул можна вставити номер сторінки - кнопка Номер сторінки  Ин8.jpg    поточну дату і час - кнопка Дата та час Ин9.jpg  , рисунок - кнопка Рисунок Ин10.jpg та ін. Розміщення вмісту колонтитула відносно верхнього чи нижнього краю сторінки регулюється відповідними лічильниками в групі Розташування.
  Ин11.jpg
 
Рис. 1.8. Один із шаблонів верхнього колонтитула і тимчасова вкладка Конструктор


    Для переходу з поля верхнього колонтитула до поля нижнього колонтитула і назад використовується кнопка Перейти до верхнього (нижнього) колонтитула Ин12.jpg в групі Навігація вкладки Конструктор.
   Створений колонтитул можна застосувати до всього документа, до парних чи непарних сторінок або до першої сторінки. Вибрати область застосування створеного колонтитула можна в групі Параметри. Встановлення значень деяких властивостей колонтитулів також можна здійснити і на вкладці Макет діалогового вікна Параметри сторінки.
Для видалення колонтитула слід виконати Вставлення => Колонтитули => Верхній (Нижній) колонтитул => Видалити верхній (нижній) колонтитул.
    Якщо колонтитули для різних частин документа повинні бути різними, то перед їхнім створенням документ треба поділити на розділи. Використовують розділи, коли потрібно для різних частин документа встановити різні властивості сторінок, різну нумерацію, використати різні колонтитули, розмістити текст у різній кількості колонок тощо.
    У тому місці документа, де повинен розпочатися новий розділ, треба вставити розрив розділу. Для цього треба виконати Розмітка сторінки => Параметри сторінки => Розриви і вибрати в списку Розриви розділів потрібний варіант. На місці розриву буде вставлено прихований символ, наприклад такий:

                            Ин13.jpg

Коли документ поділено на розділи, можна змінити для кожного розділу параметри сторінок, у тому числі і вставити різні колонтитули.

Ин14.jpg

     Зручним способом нумерації сторінок документа є використання команди Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Встав¬лення, яка відкриває список можливих варіантів розміщення номерів (внизу чи вгорі сторінки) та способів їх вирівнювання (справа, зліва, по центру тощо). За потреби можна налаштувати формат номера, вказавши вид нумерації, початковий номер та інше в діалоговому вікні Формат номера сторінки (рис. 1.9), яке відкривається вибором однойменної команди.
 
                                          Попередній перегляд документа


     Щоб з'ясувати, як виглядатиме створений документ на папері, слід переглянути його в режимі Попередній перегляд, виконавши Office => Друк => Попередній перегляд. Після цього відкривається відповідна вкладка (рис. 1.10), використовуючи інструменти керування якої можна:
•    установити різний масштаб перегляду документа (група Масштаб);
•    змінити значення властивостей сторінки (група Параметри сторінки);
•    здійснити навігацію документом (кнопки Наступна сторінка та Попередня сторінка в групі Попередній перегляд);
•    налаштувати параметри друку документа і надрукувати його (кнопки групи Друк)

Ин15.jpg


     Переглядаючи документ у режимі Попередній перегляд, користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено рисунки в тексті, чи правильним є розбиття тексту на сторінки, чи не розриваються в тексті таблиці тощо. Якщо при цьому з'ясується, що потрібно зробити незначне редагування документа, то його можна виконати безпосередньо в режимі попереднього перегляду (це можливо, якщо позначка прапорця Збільшення відсутня). Для більш складного редагування краще повернутися у звичайний режим роботи з документом, закривши вікно Попередній перегляд.
     Зручною можливістю режиму попереднього перегляду документа є команда Скоротити на сторінку. За вибору цієї команди (кнопкаИн16.jpg ) програма автоматично зменшує розмір кожного символу документа і міжрядкових інтервалів для зменшення кількості сторінок текстового документа на одну сторінку. Цю команду доцільно застосовувати до документів, що мають незначну кількість рядків тексту на останній сторінці.
    Вихід з режиму попереднього перегляду документа здійснюється вибором кнопки Закрити вікно Ин17.jpg
Друк документів
Після того як зовнішній вигляд документа переглянули і всі необхідні зміни внесли, документ можна друкувати.
Для друку однієї копії всього документа із значеннями властивостей друку, які встановлені за замовчуванням, достатньо виконати команду
Office => Друк => Швидкий друк ДрукИн18.jpg  документів зазвичай виконується в так званому фоновому режимі, що дає змогу продовжити роботу на комп'ютері практично одразу після відправлення документа на друк.
 
Ин19.jpg

      Якщо друк документа потрібно виконати за інших налаштувань, то необхідно скористатися кнопкою Друк Ин18.jpg вкладки Попередній перегляд або виконати Office = Друк = Друк. При цьому відкривається діалогове вікно Друк (рис. 1.11), у якому встановлюються потрібні значення параметрів друку:
•  Група Принтер - для вибору принтера і встановлення значень його властивостей:
•  список Ім'я - для вибору принтера з числа встановлених на даному комп'ютері;

•  кнопка Властивості - відкриває діалогове вікно Властивості з кількома вкладками, де можна встановити значення властивостей принтера і процесу друку документа. Перелік цих властивостей залежить від типу принтера і його моделі.
•    Група Сторінки - для встановлення діапазону сторінок, що друкуватимуться:
•    усі - друкуватимуться усі сторінки документа;
•    поточна - друкуватиметься сторінка, в якій знаходиться курсор;
•    виділений фрагмент - друкуватиметься тільки виділений фрагмент документа;
•    номери - друкуватиметься вказаний набір сторінок. Наприклад, щоб надрукувати сторінки 1, 5, 11, 12, 13, можна ввести в поле: 1, 5, 11-13.
•   Група Копії - для встановлення кількості копій, які потрібно надрукувати, та послідовності друку сторінок документа. Щоб надрукувати спочатку першу копію всього документа, потім другу і т. д., слід установити позначку прапорця розібрати за копіями, в іншому випадку буде надрукована вказана кількість копій спочатку першої сторінки, потім другої і т. д.
•    Група Масштаб - для вибору:
•    кількості сторінок документа, які друкуватимуться на одному аркуші. Вибір двох і більше сторінок автоматично приводить до пропорційної зміни розмірів усіх об'єктів документа під час виведення їх на друк;
•    розміру сторінки аркуша паперу (формат А4, А5, В5 тощо), на яко¬му друкуватиметься документ, що теж зумовлює масштабування об'єктів документа під час друку.
•    Поле зі списком Друк - для визначення, які саме сторінки встановленого в групі Сторінки діапазону потрібно друкувати:
•    Усі сторінки діапазону - надрукувати всі сторінки указаного діапазону сторінок;
•    Непарні сторінки - надрукувати тільки сторінки з непарними номерами з указаного діапазону сторінок;
•    Парні сторінки - надрукувати тільки сторінки з парними номерами з указаного діапазону сторінок.


      Останні два режими зручно використовувати для друку багатосторінкового документа з обох сторін аркуша.
Установивши значення властивостей друку, потрібно вибрати кнопку ОК. Після цього в Рядку стану вікна Word 2007 відображається значок принтера і кількість підготовлених до друку сторінок. Після завершення друку документа цей значок зникає.
     Налаштування середовища текстового процесора Word 2007
     Як уже зазначалося раніше, зовнішній вигляд вікна програми Word 2007 можна змінювати. Але звертаємо увагу: змінити вигляд Стрічки неможливо.
     Наприклад, користувач за бажанням може згорнути чи розгорнути Стрічку подвійним клацанням на ярлику відкритої вкладки, відключити чи повернути режим показу лінійки вибором кнопки Лінійка Ин20.jpg над вертикальною смугою прокручування.

     Користувач також може вибрати зручний режим перегляду документа залежно від виду робіт, які він виконує. Це здійснюється вибором відповідних кнопок у Рядку стану. Рекомендації щодо використання різних режимів перегляду документа наведено в таблиці 1.1

Ин21.jpg


     Для зручності роботи з документом можна встановити необхідний масштаб його відображення у вікні. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзунок встановлення масштабу в потрібне місце або збільшити +  (зменшити -) масштаб, вибравши відповідну кнопку.
    Установлення режиму перегляду документа і масштабу його відображення можна здійснити, використовуючи елементи керування відповідних груп вкладки Вигляд. Рекомендуємо в подальшій роботі користуватися масштабом за шириною сторінки (Вигляд => Масштаб => За шириною сторінки ⇔ або 100 % та режимом перегляду розмітка сторінки (Вигляд => Режими перегляду документа => Розмітка сторінки Ин22.jpg).
     За бажанням можна налаштувати Панель швидкого доступу, додавши на неї інші кнопки, крім тих, що розміщені на ній за замовчуванням. Наприклад, кнопку для друкування документа, кнопку для перевірки правопису тощо. Для цього потрібно вибрати в кінці цієї панелі кнопку Налаштування панелі швидкого доступу ? . Це приведе до відкриття відповідного меню (рис. 1.12), в якому користувачу потрібно вибрати кнопки команд, які він бажає додати на панель. Якщо потрібна команда відсутня в наведеному переліку, то для її пошуку слід скористатися командою Інші команди цього меню. Крім того, вибравши в меню команду Відображати під стрічкою, можна змінити місце розташування Панелі швидкого доступу.
    Так, вибравши в меню команди Відкрити, Швидкий друк, Правопис і граматика, Відображати під стрічкою, отримаємо вигляд Панелі швидкого доступу, який зображено на рисунку 1.13.
    Крім зміни зовнішнього вигляду вікна текстового процесора Word 2007, користувач може налаштувати роботу самої програми. Для цього потрібно виконати Office => Параметри Word. Вікно Параметри Word (рис. 1.14) розділено вертикально на дві частини: у лівій наведені

Ин23.jpg


імена вкладок для налаштування програми, у правій - набір елементів керування вибраної вкладки.

Ин24.jpg


    Розглянемо деякі з них.
   На вкладці Найуживаніші можна відмінити або встановити відображення міні-панелі форматування, яка з'являється під час виділення фрагмента тексту, вимкнути або увімкнути режим динамічного перегляду відформатованого об'єкта й ін. За замовчуванням Word 2007 відображає спливаючі підказки за наведення вказівника на елементи керування. Щоб змінити це налаштування, потрібно вибрати в списку Стиль спливаючих підказок значення не відображати підказки. На цій вкладці
можна також змінити ім'я користувача та його ініціали, ввівши потрібний текст в однойменні поля. Використавши кнопку Мовні параметри, можна вибрати мови, за словниками яких здійснюватиметься перевірка правопису в тексті, а також мову, яка буде автоматично встановлюватися за замовчуванням у всіх програмах пакета Microsoft Office.
     На вкладці Відображення, встановивши позначки відповідних прапорців, можна забезпечити постійне відображення в тексті прихованих символів (пропуски, знаки закінчення абзаців тощо). Тут також можна встановити значення деяких додаткових параметрів друку. Наприклад, друкувати чи ні рисунки, тло сторінок, прихований текст тощо.
Якщо в документі не відбувається автоматична перевірка правопису під час уведення тексту або не використовується контекстна перевірка, то слід відкрити вкладку Правопис і з'ясувати, чи встановлено потрібні позначки прапорців. Також можна налаштувати й інші параметри перевірки правопису: пропуск абревіатур, слів з цифрами, Інтернет-адрес. Ще можна встановити параметри автозаміни символів під час уведення - вставляти символи сполученням клавіш, замінювати першу літеру речення великою буквою, замінювати прямі лапки " на парні « » тощо.
     Для налаштування параметрів збереження документа слід вибрати вкладку Збереження і вибрати, в якому форматі та в якій папці за замовчуванням зберігатимуться документи, через який інтервал часу здійснюватиметься автоматичне збереження документа та ін.
     На вкладці Додатково можна змінити значення параметрів редагування тексту: чи здійснювати автоматичне виділення слів та абзаців клацанням миші, чи замінювати виділений текст уведеним, чи дозволити операцію перетягування об'єктів, яким чином переключати режими вставлення/замінювання та ін. Коли потрібні налаштування зроблені, слід вибрати кнопку ОК, і встановлені значення параметрів роботи програми будуть застосовані.


                                                                Перевірте себе


1. Значення яких властивостей сторінки можна задати? Які засоби для цього можна використати?

2. Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи лінійки?
3. Як задається розмір сторінки документа?
4. Які ви знаєте види орієнтації сторінки?
5. Що таке поля сторінки? Для чого їх використовують?
6. Який вид полів потрібно вибрати, якщо документ друкуватиметься з обох сторін аркуша? Як його встановити?

7. Як пронумерувати сторінки документа?

8. Що таке колонтитули? Як їх створити?
9. Для чого призначений режим попереднього перегляду документа? Як його включити?
10. Які параметри друку можна встановити у вікні Друк?
11. Як надрукувати кілька сторінок документа? Які правила запису діапазону сторінок для друку?
12. Опишіть, як надрукувати фрагмент документа.
13. Використовуючи Довідку, з'ясуйте, як установити друк сторінок документа у зворотному порядку. У яких випадках зручно застосовувати такий режим друку?
14. Як вплине на вигляд друкованого документа вибір під час друку 4-х сторінок на аркуші?

15. Як надрукувати текст файлу, не відкриваючи його?
16. Які параметри друку можна встановити у вікні Властивості принтера на вашому комп'ютері?
17. Документ підготовлено для друку на аркуші формату А4. Значення яких властивостей сторінки потрібно змінити, щоб надрукувати цей документ на аркуші формату А5? Як можна вирішити цю ситуацію зміною параметрів друку?
18. Як згорнути Стрічку? Як її поновити?
19. Як відмінити відображення на екрані горизонтальної лінійки? Як її поновити?
20. Як здійснюється налаштування Панелі швидкого доступу?
21. Для чого призначено вікно Параметри Word? Як його відкрити? Які налаштування можна зробити, використовуючи елементи керування цього вікна?
22. При виділенні фрагмента тексту на екрані не з'являється міні-панель інструментів. У чому причина? Як виправити цю ситуацію?
23. Які режими перегляду документа на екрані використовуються під час роботи у Word 2007? Чим вони відрізняються?
24. Як  змінити  масштаб  відображення  документа у  вікні  програми Word 2007?


                                                  Виконайте завдання


1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1 зразок dосх). Установіть такий формат сторінки: розмір сторінки - А5, орієнтація - альбомна. Установіть на лінійках розмір усіх полів сторінки по 2 см. Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування - зверху сторінки, вирівнювання - зліва, починати нумерацію з номера 3. Надрукуйте документ.

2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1 зразок dосх). Створіть колонтитули: у верхньому запишіть поточну дату з вирівнюванням по центру, у нижньому - ваше прізвище з вирів¬нюванням зліва. Збережіть документ у власній папці з іменем вправа 1.1.2.docx.
3. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1 зразок dосх). Відформатуйте документ: розмір сторінки - Letter; орієнтація - книжкова; поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1 см, ліве - 2 см, праве - 3 см; нумерація сторінок - внизу сторінки, по центру, починаючи з номера 1; верхній колонтитул - назва текстового документа. Збережіть документ у папці Мої  документи з іменем вправа 1.1.3.docx.

4. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1 зразок dосх). Відформатуйте документ: розмір сторінки - А4; орієнтація - книжкова; поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1 см, зовнішнє - 2 см, внутрішнє - 3 см; нумерація сторінок - внизу сторінки, на зовнішній стороні, починаючи з номера 1 ; колонтитули: верхній на непарних сторінках - назва текстового документа, нижній на парних сторінках поточна дата та час. Збережіть документ у папці Мої документи з іменем вправа 1.1.4.docx.

5. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1 зразок doсх). Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду. Видаліть назву документа. Змініть орієнтацію аркуша. Зробіть припасовування сторінок. Збережіть документ у власній папці з іменем впра¬ва 1.1.5 doсх.
 6. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1 зразок doсх). Надрукуйте перші п'ять рядків документа. Надрукуйте першу і третю сторінки документа. Надрукуйте документ, розмістивши на одному аркуші дві сторінки документа.
7. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\ зразок doсх). Установіть по черзі різні режими перегляду документа: звичайний, веб-документ, структура, режим читання, розмітка сторінки. Установіть по черзі такі масштаби перегляду документа: 100 %, сторінка повністю, 75 %, за шириною сторінки.
8. Запустіть програму Word 2007. Відмініть відображення горизонтальної лінійки. Згорніть Стрічку. Додайте на Панель швидкого доступу кнопки Друк і Відкрити. Розмістіть цю Панель під Стрічкою. Поверніть попередні налаштування інтерфейсу вікна та Панелі швидкого доступу.


Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В. Шакотько, Інформатика, 10 клас

Вислано читачами з інтернет- сайту

Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з інформатики, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з інформатики


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.