KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 8 клас

Фізика 8 клас познайомить дітей з такими розділами фізики як механічний рух, взаємодія тіл, робота і енергія кількість теплоти. Надзвичайно цікавим буде вивчення  теплових машин. Працюючи з поданими на Гіпермаркеті знань матеріалами, учні мають змогу навчатися ніби в інтерактивній школі й  полiпшувати свої знання й практичнi вмiння в режимі онлайн!


Гіпермаркет Знань>>Фізика>>Фізика 8 клас


Механічний рух
1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла.

2. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.

3. Обертальний рух тіла. Період обертання. Мiсяць — природний супутник Землі.

4. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.

5. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.


Взаємодія тіл
6. Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.

7. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Прості механізми.

8. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.

9. Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

10. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

11. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.

12. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.

13. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.

Контрольна робота-1 (8 клас)

Контрольна робота-2 (8 клас)

Робота і енергія
14. Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання.

15. Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.

16. Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. “Золоте правило” механіки.


Кількість теплоти. Теплові машини

17. Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін. Види теплопередачі. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс.

18. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.

19. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.

20. Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

21. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.

Підсумкова контрольна робота (8 клас)

Уроки фізики онлайн, уроки фізика, методичні розробки Фізика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.