KNOWLEDGE HYPERMARKET


Частини мови основні способи їх розпізнавання. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Частини мови основні способи їх розпізнавання. Повні уроки 

Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

Содержание

Мета уроку

• Закріпити та поглибити знання школярів про різні частини мови;
• Навчити учнів розпізнавати частини мови за їх характерними ознаками;
• Продовжувати розвивати у дітей усне та письмове мовлення;
• Розвивати у школярів логічне мислення, пам'ять, та вміння аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал.


частини мови

Тип уроку

• Закріплення опорних знань.
• Повторення пройденого матеріалу.

Що таке морфологія?

На уроках з української мови ви ознайомились з таким доволі великим розділом, як морфологія. Давайте з вами згадаємо, що це за розділ і що він вивчає? Отже, до морфології належить такий розділ мовознавчої науки, який знайомить нас з різними її частинами мови.

На попередніх уроках ви вивчали теми, на яких детально вивчали різні частини мови, тому повинні знати, що їх в українській мові налічується десять. Також ви повинні пам’ятати, що серед цих частин мови шість є самостійними, три частини мови належать до службових і також існує окрема частина мови до якої належить вигук. Самостійні частини мови ще прийнято називати повнозначними, а службові належать до не повнозначних частин мови.

Самостійні частини мови

А тепер давайте згадаємо, які самостійні частини мови вам відомі? Отже до них належать:іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. Також варто згадати, що кожна з перерахованих самостійних мовних части має свої лексичні та граматичні особливості, які властиві тільки їй, а в реченні вони виступають його членами.

Службові частини мови

Як ми уже згадували раніше, що до службових частин мови належать такі, як сполучник, прийменник і частка.

Також, слід пам’ятати, що службові мовні частини не мають ніякого лексичного значення, а їх роль полягає в тому, що вони надають словам або реченням додаткових відтінків, форм і значень, та служать засобами зв’язку у цих реченнях.

Слід зазначити, що службові слова не є членами речення, але прикметники і частки можуть входити до членів речення.

Вигук

Що до такої частини мови, як вигук, то його не можна віднести ні до самостійних, ні до службових частин мови. З першими у вигуку різниця полягає в тому, що він нічого не називає, а від службових частин вигук відрізняється тим, що він з ними не має граматичного зв’язку. Роль, яку відіграє вигук у реченні, відноситься до вираження почуттів та спонукання до дій, але при всьому тому вигуки не називають їх.

Загальна характеристика частин мови

Крім того, слід згадати, що ще ці частини мови поділяються на змінювані та незмінювані. Але для кращого засвоєння матеріалу, давайте розглянемо таблиці в яких дана детальна характеристика частин мови.


частини мови

частини мови

Якщо комусь з вас ці теми уроків показалися занадто складними, то щоб краще зрозуміти і запам’ятати частини мови, давайте з вами спробуємо запишемо та вивчимо віршики, які дуже влучно дають характеристику цим частинам мови:


частини мови

частини мови

А зараз давайте трошки відпочинемо і подивимося мультфільм:


Тепер спробуємо підвести підсумок і узагальнити вивчений матеріал. На сьогоднішньому уроці ми з вам повторили всі частини мови, які є в українській мові та дізналися про основні способі їх розпізнавання.

Давайте згадаємо, за якими ознаками визначаються самостійні частини мови, а саме

• По-перше, потрібно визначити, що слово означає дію чи предмет;
• По-друге, з’ясувати на яке питання відповідає дане слово;
• По-третє, визначити такі граматичні ознаки, як рід та число;
• В четверте, потрібно зрозуміти до якого члена речення дане слово належить.

А зараз давайте знову подивимось відеоматеріал, який стосується цієї теми:


А зараз давайте виконаємо невеличку вправу. За допомогою побаченого відеоматеріалу запишіть в зошит які-небудь три самостійні і дві службові частини мови. І дайте відповідь на питання по яким ознакам ви розрізняєте прикметник і прислівник?

Робота біля дошки

Використовуючи малюнок та такі прикметники, як рідна, наша, улюблена, охайна, розумна, неперевершена, старанна, відповідальна і т.п, спробуйте скласти невеличку розповідь про свою школу.


частини мови

частини мови

Завдання. Перепишіть віршик до зошита та розберіть його речення на частини мови.

Підсумки уроку

Як ви можете охарактеризувати сьогоднішній урок? Яку б характеристику ви дали цьому уроку використовуючи:

1. іменник: знання, гра, правила;
2. прикметник: цікавий, новий, пізнавальний;
3. дієслово дізнався, зрозумів, слухав.

Домашнє завдання

Складіть невеличку розповідь про свою сім’ю. Спробуйте в своєму тексті використати всі частини мови. Над кожною частиною мови, напишіть якою вона є.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас