KNOWLEDGE HYPERMARKET


Юридична допомога.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Юридична допомога.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Юридична допомога.Повні уроки

Мета

  • закріпити знання про права споживачів та обов'язки виробника товару , виконавця роботи,
  • навчитися правильно оформлювати заяви-претензії,
  • навчитися отримувати юридичну допомогу в питаннях захисту прав споживачів.
Економіка

Хід уроку

1. Права споживачів

2.  Навіщо споживачу потрібна юридична допомога?

3. З історії споживчого права.

4. Оформлення заяви-претензії.


Права споживачів


Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право:
    • на належну якість продукції та обслуговування;
    • на безпеку продукції;
    • на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);    • на відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією.

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку - протягом десяти років.

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва - протягом строку служби, в разі відсутності такого строку - протягом десяти років.

Виробник (виконавець) повинен забезпечити належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійні зобов'язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов'язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.Загальновизнаний символ права й законного порядку, давньогрецька богиня Феміда

Рис 1. Загальновизнаний символ права й законного порядку, давньогрецька богиня Феміда.

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об'єкта будівництва - не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
    •  пропорційного зменшення ціни;
    •  безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
    • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Гарантійний талон

Рис 2. Гарантійний талон.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
    • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
    •  вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:
    • безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;
    • відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
    • безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
    • відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.

У разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.

Захист прав споживачів здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.


Навіщо споживачу потрібна юридична допомога?


Питання, що стосуються прав споживачів, виникають постійно. Деякі з них вдається вирішити на місці, але в окремих випадках необхідно звернення до професіонала. За допомогою адвоката чи юриста можна захистити свої інтереси, інтереси рідних і близьких, а також уникнути надалі небажаних судових позовів.

Юристи допомагають у вирішенні різних питань, що стосуються захисту прав споживачів, а також надають такі послуги:
    • Консультування з питань захисту прав споживачів.
    • Досудове врегулювання спорів, які стосуються захисту прав споживачів.
    • Складання претензій.
    • Складання позовних заяв у справах про захист прав споживачів.
    • Представлення інтересів споживача в суді.
    • Представлення інтересів продавця (виробника) в суді у справах, що стосуються захисту прав споживачів.

З історії споживчого права


Споживче право - комплексна галузь права, що складається з норм різних галузей права (адміністративного, цивільного, кримінального та ін), що регулюють відносини щодо задоволення матеріальних, культурних та інших потреб громадян. Різні норми, що захищають інтереси громадян від недобросовісних продавців, існували ще в римському праві. У дореволюційній Росії за обман споживачів могла настати і кримінальна відповідальність.
На початку 30-х рр. для захисту споживчих прав в Америці, Англії, а пізніше і в інших країнах стали створюватися ліги покупців (прообраз нинішнього товариства споживачів). Основною метою цих організацій було формування споживчої культури, надання впливу як на виробників, так і на продавців товарів. Для цього правління ліги складало "білі списки" підприємців, які дотримують певні принципи у взаєминах із споживачами. Це було стимулом для інших торговців. Однак тільки громадського тиску було явно недостатньо.

35-й Президент США Джон Кеннеді

Рис 3. 35-й Президент США Джон Кеннеді.

Офіційним визнанням необхідності створення системи державного регулювання взаємовідносин з участю споживачів вважається виступ президента США Дж. Кеннеді в Конгресі США 15 березеня 1961р. Президент вперше сформулював чотири основні права споживачів: право на безпеку, право на інформацію, право бути почутим і право на здорове навколишнє середовище. З тих пір 15 березня відзначають Всесвітній день захисту споживачів. Споживче право як самостійна галузь законодавства виникла в Україні на початку 90-х рр.. До цього відносини з задоволення потреб громадян в основному регулювалися нормами цивільного законодавства. Виникнення СНД і прийняття його членами актів про суверенітет сприяло розвитку в цих країнах власного споживчого законодавства.

Прапори держав-членів СНД на тлі емблеми СНД

Рис 4. Прапори держав-членів СНД на тлі емблеми СНД.

Оформлення заяви-претензії


Необхідною умовою захисту порушених прав споживача у судовому порядку чи у відповідному державному органі у справах захисту прав споживачів є документальне підтвердження факту купівлі товару, роботи чи послуги (наявність чеку, договору тощо) та фіксування фактів відмови суб’єктом господарювання у реалізації прав споживача або залишення вимог споживача без розгляду.

Таким чином, Ви маєте написати продавцю, виробнику чи підприємству, що задовольняє вимоги споживачів заяву-претензію, де викласти свої вимоги, підкріпивши їх нормами Закону України «Про захист прав споживачів». Вручити таку заяву під розписку господарюючому суб’єкту чи уповноваженій ним особі (відмітка з підписом, прізвищем, посадою та датою отримання на копії Вашої заяви-претензії) або надіслати рекомендованим листом з повідомленням.

Примірні зразки заяв-претензій наводяться нижче. У будь-якому разі факт здачі товару для обміну, повернення коштів, усунення недоліків (гарантійного ремонту) повинен фіксуватися документально.
 
Примірні зразки заяв-претензій
Фізичній особі-підприємцю Прокопенко  А.С., м.Київ, вул.Будівельників, 12
 
Буравльова І.І.,
м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 12/222, тел.000-00-00
 
ЗАЯВА-ПРЕТЕНЗІЯ
 
         09 вересня 2010 року я придбав у Вашому магазині, що у м.Київ по вул.Будівельників, 12 холодильник Норд, що
підтверджується товарним чеком № 223.
         Гарантійний термін експлуатації – 2 роки.
         Впродовж гарантійного терміну виявилися несправності, а саме, холодильник перестав автоматично вимикатись.
         Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу в 14-денний термін усунути недоліки
товару. На час ремонту холодильника прошу надати мені у користування з обмінного фонду холодильник аналогічної марки з
доставкою до мого місця проживання.
         Про результати розгляду претензії прошу мене повідомити письмово в установлений термін.
         У разі незадоволення моїх вимог буду змушений звертатись за захистом своїх прав до управління у справах захисту
прав споживачів та до суду.
       
         Додатки: копія чеку;
                          копія технічного паспорту з гарантійним талоном.
 
 
15.09.2010 р.                                                                    Буравльов І.І.
 
 
Фізичній особі-підприємцю Прокопенко А.С., м.Київ, вул.Будівельників, 12
 
Буравльова І.І.,
м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 12/222, тел.000-00-00
 
ЗАЯВА-ПРЕТЕНЗІЯ
 
         09 вересня 2010 року я придбав у Вашому магазині, що у м.Київ по вул.Будівельників, 12 холодильник Норд, що
підтверджується товарним чеком № 223.
         Гарантійний термін експлуатації – 2 роки.
         Впродовж гарантійного терміну виявилися несправності, а саме, холодильник перестав автоматично вимикатись. Після
гарантійних ремонтів, що проводились уповноваженими сервісними центрами у вересні та у жовтні 2010 року несправність
проявляється знову, а тому вважаю, що даний недолік є істотним.
         Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» замінити холодильник на аналогічний, а у разі
неможливості заміни – повернути мені кошти.
У разі необхідності проведення експертизи якості товару даю згоду на її проведення.
         Про результати розгляду претензії прошу мене повідомити письмово в установлений термін.
         У разі незадоволення моїх вимог буду змушений звертатись за захистом своїх прав до управління у справах захисту
прав споживачів та до суду.
       
         Додатки: копія чеку; 

                          копія технічного паспорту з відмітками про проведені гарантійні ремонти.
 
 
28.10.2010 р.                                                                   Буравльов І.І.

Бланк претензії

Рис 5. Бланк претензії.


Контрольні завдання

1. Назвіть причини виникнення споживчого права.

2. Чи є необхідним складення заяви-претензії у разі порушення прав споживача?

3. Які послуги, що стосуються захисту прав споживачів, надають юристи?

4. Перерахуйте зобов'язання виробника (виконавця).

5. Перерахуйте права споживача під час придбання, використання чи замовлення товару (послуги).

6. У споживача П. зламався телевізор. Гарантійний термін експлуатації ще не закінчився. Магазин відмовив споживачу в задоволенні вимог і рекомендував звернутися до постачальника. Чи правомірні дії магазину? Хто буде відповідачем при пред'явленні позову?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Досудовий і судовий захист", Вдовиченко П. Р., вчитель економіки, Львівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15.

2. Урок на тему "Юридична допомога", Карпенко О.М., вчитель економіки, Вінницька загальноосвітня школа I-III ступенів №19.

3.Суша А.В., Основы потребительских знаний.Пособие к факультативным занятиям для учащихся 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений, МГУ им. А.А.Кулешова, Могилев, 2009г.

4. Гільберг Т.Г., Часнікова О.В. , Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів:1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. / За заг. ред. Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – С. 1-102.Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.
Над уроком працювали

Вдовиченко П. Р.

Карпенко О.М.

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас