KNOWLEDGE HYPERMARKET


Явища природи. Поширення звуку. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас. Повні уроки>>Природознавство: Явища природи: механічні та звукові. Поширення звуку. Повні уроки

Содержание

Мета уроку

- розглянути і вивчити нові поняття механічних і звукових явищ природи. Розглянути будову вуха і вивчити поширення звуку.

Хід уроку


Частина 1
Явища природи – це всі зміни, що відбуваються з природними тілами. Явища природи поділяються на фізичні і хімічні, у свою чергу фізичні діляться на: теплові, механічні, світлові, звукові, електричні, магнітні. Хімічні діляться на гниття, горіння і вибух.
Теплові явища:
Him10 1 1.jpg
Мал. 1 роса
Him10 1 2.jpg
Мал. 2 дощ

Механічні явища:
Him10 1 3.jpg
Мал. 3 течія річки

Світлові явища:
Him10 1 4.jpg
Мал. 4 райдуга

Магнітні явища:
Him10 1 5.jpg
Малс. 5 експеримент з магнітом

Рух


Механічний рух – це зміна положення тіла щодо інших тіл із плином часу.
Траєкторія руху тіла – лінія, по якій рухається тіло, пересуваючись з одного місця в інше. Рух буває прямолінійний та криволінійний. Довжина траєкторії, по якій тіло рухається протягом визначеного проміжку часу, називається шляхом, пройденим за цей проміжок часу. Шлях – фізична величина. Його можна виміряти в одиницях довжини.
Рівномірним називається рух, у процесі котрого тіло за будь-які рівні проміжки часу приходить одинаків шлях. Рівномірний рух у природі зустрічається дуже рідко(обертання Землі навколо Сонця й навколо своєї осі). Переважна частина видів руху є нерівномірною.
Рух оцінюється за швидкістю. Швидкість = шлях/час, або V=S\t, V – швидкість, S – шлях, t – час.
 Якщо відомо швидкість і час, можна визначити шлях: S=V*t.
Коли відомі шлях і швидкість, можна визначити час: t=S\V.
Рух тіла вивчає розділ фізики – механіка. Давньогрецький учений Аристотель стверджував, що тіла рухаються тільки тоді, коли на них діє яка-небудь сила.
Італійський учений Галілео Галілей відкрив закон інерції: коли на тіло не діє якась сила, воно перебуває в стані спокою або рухається прямолінійно й рівномірно певний час.
Механіка почала розвиватися як наука завдяки англійському вченому Ісааку Ньютону.Відео закон Ньютона

Звуки


Звуки – це коливання частинок у повітрі, рідинах, твердих тілах. Коливання розносяться у вигляді хвиль. Швидкість поширення звуку в повітрі – 331 м/с, у воді – 1500 м/с, у сталі – 6000 м/с.
Кількість коливань за секунду називається частотою. Одиниця частоти – герц(Гц). Комар видає звуки із частотою до 10000 Гц, а кажан – до 200000 Гц. Людське вухо найкраще сприймає звуки, що мають частоту від 1000 до 4000 Гц.
Розділ фізики, який вивчає звук, називається акустикою. Давньогрецький філософ Арістотель першим визначив природу звуку, вважаючи, що тіло, яке звучить, спричинює змінне стискування й напружування повітря.Відео Арістотель


При температурі 0  й нормальному атмосферному тиску звук поширюється в повітрі зі швидкістю 331 м/с, у морській воді – приблизно 1500 м/с, а в деяких металах – близько 7000 м/с.
 Звуки бувають трьох видів: інфразвуки (частота до 20 Гц), акустичні звуки(частота від 17 до 20000 Гц), ультразвуки(частота від 20000 Гц).
Людям властива різна слухова чутливість. За дуже великої частоти звукові хвилі викладають у вухах відчуття болю й перестають відчуватися як звук. Величину частоти звукових хвиль, при якій це відбувається, називають порогом больового відчуття. Гучність, або сила звуку, вимірюються в децибелах(дб).
У світі існує два джерела звуку: природні(звуки природи),


Відео звуки природи


штучні(механічні інструменти, звукозаписувальні пристрої, виробничі й транспортні шуми).Звуки – джерела інформації про навколишнє середовище.
Звуки позначають видову й статеву належність тварин, інформують тих, хто довкола, про наміри, попереджають про небезпеку.
Близько 9% інформації із зовнішнього світу людина одержує за допомогою звуків, але цього цілком достатньо, щоб оцінювати ступінь небезпеки та безпеки в навколишньому середовищі.
Органом слуху в людини є вухо. Воно має три відділи: зовнішнє, середнє та внутрішнє. Зовнішнє вухо складається зі слухового ходу, що закінчується барабанною перетинкою.
Him10 1 6.jpg
Рис. 6 будова вуха

Перевірка знань


Контролюючий блок

1. Распределите по колонкам примеры различных явлений:
1. Шар катится, 2. Свинец плавится, 3. Холодает, 4. Слышны раскаты грома, 5. Снег тает, 6. Звёзды мерцают, 7. Вода кипит, 8. Наступает рассвет, 9. Эхо, 10. Плывёт бревно, 12. Маятник часов колеблется, 13. Облака движутся, 14. Гроза, 15. Летит голубь, 16. Сверкает молния, 17. Шелестит листва, 18. Горит электрическая лампа.
2. Наведіть приклади штучних шумів.
3. Наведіть приклади прямолінійного руху.


Список використаних джерел

1. Урок на тему "Звук", Отсапович Е. О., вчитель біології, м. Донецьк, ЗОШ №17
2. Горощенко В. П. Методика преподавания природоведения, - М.:"Провлещение", 2001.
3. Ковальчук Г. В, Нарочна Л. К. Природознавство 5 - 6 кл.
4. М.М. Схаткін ,  “ Природознавство  5 клас ” . -  Київ , 2007р. ,  “ Загальна біологія ”, Київ 2007р.
5. О.В. Тьоришків , Н.О. Родіна , “ Фізика 6 – 7 клас”, Київ 2002р.

Відредаговано та надіслано Лісняк А.

----

Над уроком працювали

Отсапович Е. О.

Лісняк А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Природознавство > Природознавство 5 клас