KNOWLEDGE HYPERMARKET


40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Погода, її елементи, типи, зміна в часі.


Содержание

Клімат


Люди давно помітили, що погода хоча й мінлива, проте з року в рік повторюється. А оскільки під погодою ми розуміємо стан прилеглої частини атмосфери в даний час і в даному місці, то сукупність цих умов, характерних для даної місцевості, можна розуміти як клімат.

Отже, клімат - це багаторічний режим погоди в даній місцевості. З цього випливає, що поняття “погода” й “клімат” дуже близькі. Проте, якщо погода відображує стан повітря у тропосфері у конкретний момент часу, то клімат характеризує риси погоди, притаманні певній місцевості, які повторюються з року в рік. Питання про клімат Землі, причини його формування та вплив людини на його зміни вивчає наука кліматологія, яка виникла на початку ХІХ ст.

Клімат формується під впливом багатьох чинників.

§34. Чинники формування клімату. Розподіл сонячного тепла і світла по земній поверхні

Чому на Землі клімат різний

Люди здавна цікавилися особливостями клімату тієї місцевості, де живуть, щоб передбачити і уникнути небезпечних стихійних явищ: сильних злив, стрімкого похолодання, тривалих посух, граду. Кліматичні умови в різних частинах нашої планети дуже різноманітні. В районі екватора протягом року тепло і волого. Біля полюсів завжди холодно. В наших широтах спостерігається чотири пори року: холодна, тепла та дві проміжні. У саванах тропічних країн – дві пори року: суха і волога. На територіях, що прилягають до полюсів Землі, по півроку триває полярна ніч, коли Сонце взагалі не сходить, і полярний день, коли Сонце не сідає за горизонт. Що викликає таку різноманітність кліматичних умов на нашій планеті?

Причинами цього є такі основні кліматотвірні чинники:

1) кількість сонячного тепла і світла, що надходить на певну територію;

2) переміщення повітря в тропосфері між материками та океанами, яке приносить різне за властивостями повітря: вологе чи сухе, тепле чи холодне;

3) характер підстилаючої земної поверхні планети в певній місцевості.

Як сонячне тепло і світло надходить на земну поверхню та впливає на температуру повітря

Найважливішим чинником формування клімату нашої планети є випромінювання Сонця, яке надходить на земну поверхню у вигляді тепла і світла. Саме воно є джерелом для різноманітних процесів і явищ, що відбуваються на Землі.

Кількість сонячного тепла і світла, що надходить на поверхню, залежить найбільше від географічної широти місцевості. Це пояснюється різним кутом падіння променів Сонця на земну поверхню у різних широтах. Найбільше сонячного тепла надходить у районі екватора, тому що кут падіння променів Сонця тут майже постійно становить 90°. Найменше сонячного тепла отримують райони, що знаходяться біля полюсів, де кут падіння сонячних променів менший за 24°. Тому загальна закономірність у розподілі температур на планеті полягає у їх поступовому зниженні від екватора до полюсів. Це найкраще ілюструють лінії на кліматичній карті, що мають назву ізотерм.

Ізотерми – це уявні лінії, які з'єднують точки земної поверхні з однаковою температурою. Вони показують середні температури найтеплішого та найхолоднішого місяців року. Ізотерми далеко не завжди збігаються з паралелями. Вони часто змінюють напрям, переходячи з материка на океан, і навпаки.

Розподіл сонячного тепла на Землі

На розподіл сонячного тепла й відповідно температур повітря впливає також рівень хмарності. Сонячне тепло і світло надходять до поверхні планети двома способами. Частина променів без перешкод потрапляють на поверхню Землі, сильно нагріваючи її. Інша частково розсіюється хмарами, доходячи до Землі в ослабленому вигляді. Чим вищий рівень хмарності, тим менше прямих променів доходить до поверхні планети, а більше розсіяних.

Особливі паралелі на нашій планеті

На всіх географічних картах світу та глобусі крім звичних ліній градусної сітки (меридіанів та паралелей) обов’язково проводять пунктирами ще чотири паралелі, які попарно знаходяться на однаковій відстані від екватора. Дві з них, що лежать ближче до екватора, називають тропіками. Північний тропік має географічну широту 23О27' пн. ш.; Південний тропік – 23О27' пд. ш. Інші дві паралелі, що ближче до полюсів, мають назви Північне полярне коло (66О33' пн. ш.) та Південне полярне коло (66О33' пд. ш.). Ці чотири умовні лінії обмежують на Землі території, що по-різному обігріваються Сонцем протягом року під час річного обертання нашої планети по своїй орбіті. Вам вже відомо, що земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом 66О33'. Тому Земля в різні пори року підставляє Сонцю то північну, то південну півкулю, що істотно впливає на клімат різних широт. Розглянемо, як це відбувається.

День літнього сонцестояння

У червні, липні та серпні Земля повернута до Сонця північною півкулею. Тому кут падіння сонячних променів на земну поверхню тут більший й панує літо. У південній півкулі, відповідно, – зима. Найближче північна півкулі знаходиться до Сонця 22 червня. Цю дату називають днем літнього сонцестояння. В цей день промені Сонця під кутом 90О падають на лінію Північного тропіка й тут найтепліше. 22 червня у північній півкулі найдовший світловий день (наприклад, у Києві він триває 16 годин 30 хвилин) та найкоротша ніч. У південній півкулі навпаки: найдовша ніч та найкоротший день.

Завдання. Пригадайте, яка причина зміни для і ночі на Землі? Який період часу і чому складає одна доба?

Орбітальний та осьовий рух Землі у космосі

Оскільки 22 червня Земля повернута в бік Сонця північною півкулею, то під час обертання планети навколо власної вісі території, що лежать на північ від лінії Північного полярного кола, цілу добу потрапляють в зону освітлення Сонцем. Тут воно взагалі не заходить за горизонт, хоча знаходиться над землею під малим кутом. Це – полярний день. У самій точці Північного полюсу він триває півроку, тобто Сонце лише раз на рік заходить за горизонт. Чим ближче від полюсу до лінії полярного кола, тим полярний день коротший. У південній півкулі, яка відвернута від Сонця, південніше паралелі Південного полярного кола, територія протягом доби зовсім не потрапляє у сонячні промені. Там – полярна ніч, яка триватиме у точці Південного полюсу півроку.

День зимового сонцестояння

За півроку Земля здійснює півоберта навколо Сонця по орбіті й розташовується так, що його промені падають під більшим кутом на південну півкулю. Тому грудень, січень та лютий – літні місяці у південній півкулі. Для нашої північної півкулі це зима. 22 грудня промені Сонця прямовисно падають на лінію Південного тропіка й там найбільш високі температури повітря. Цю дату називають днем зимового сонцестояння. В цей день у південній півкулі найдовший світловий день й найкоротша ніч. У північній півкулі навпаки. Зокрема, у Києві 22 грудня день триває лише 8 годин, а ніч – 16 годин.

За паралеллю Південного полярного кола аж до точки Південного полюсу у цей час триває полярний день, північніше лінії Північного полярного кола – полярна ніч.

Дні весняного та осіннього рівнодення

21 березня та 23 вересня Земля займає таке положення відносно Сонця, що рівномірно освітлюються як північна, так і південна півкуля. На всій планеті (крім полюсів) тривалість світлового дня дорівнює тривалості ночі. Тому ці дати називають відповідно днями весняного та осіннього рівнодення. У ці дні Сонце буває в зеніті над екватором.

Теплові пояси Землі

Лінії тропіків на географічних картах та глобусі обмежують територію, на якій Сонце протягом року буває в зеніті: на самих лініях по одному разу у дні сонцестояння, у кожній точці між тропіками – двічі. Лінії полярних кіл обмежують території, де спостерігаються полярний день та полярна ніч. Водночас тропіки та полярні кола є межами теплових поясів Землі, які розрізняються залежно від кута падіння променів Сонця на поверхню планети, тому й температурами повітря. Всього виділяють п’ять теплових поясів: жаркий, два помірних та два холодних.

Розподіл сонячного тепла на Землі

Тропіки обмежують жаркий тепловий пояс. Протягом року тут Сонце двічі буває в зеніті у будь-якій точці, тому температури повітря протягом року високі – понад +20ОС. Опади випадають здебільшого у вигляді дощу. Снігу на рівнинах не буває.

Між тропіками та полярними колами знаходяться північний та південний помірні теплові пояси. В цих широтах Сонце ніколи не буває в зеніті, тому середньорічні температури значно нижчі, ніж у жаркому поясі. Крім того у зв’язку з нахилом земної вісі тут чітко змінюються пори року, які розрізняються за температурою повітря. Літом Сонце високо підіймається над горизонтом, тому температури повітря високі; зимою – низько, тому часто температури від’ємні. До того ж пори року у помірних теплових поясах північної та південної півкуль не співпадають: коли в одній півкулі – літо, в іншій – зима.

Завдання. Поясніть, чому червень, липень та серпень в Австралії холодніші, ніж грудень, січень та лютий. З’ясуйте, у якому з зазначених теплових поясів знаходиться Україна.

Території між полярними колами та полюсами заходять у північний та південний холодні теплові пояси. Влітку тут буває полярний день, проте Сонце високо над горизонтом не піднімається. Більша частина його променів відбивається білою поверхнею снігу та льоду. Зимою – полярна ніч. Майже весь рік температури повітря від’ємні, тому сніг ніколи повністю не сходить.

Висновки


1.Клімат – багаторічний режим погоди в даній місцевості. На його формування впливають кліматотвірні чинники: кількість сонячного тепла і світла, що надходить на певну територію; переміщення повітря в тропосфері; характер підстилаючої земної поверхні.
2.Кількість сонячного тепла і світла, що надходить на Землю найбільше залежить від кута падіння сонячних променів і закономірно зменшується від екватора до полюсів. Температура повітря має прямий зв'язок з кількістю сонячного тепла, що надходить на Землю.
3.Теплові пояси Землі обмежують тропіки та полярні кола. Між тропіками, де Сонце буває в зеніті двічі на рік, формується жаркий тепловий пояс. Між тропіками та полярними колами – північний та південний помірні теплові пояси з чіткими змінами пір року. За полярними колами, де спостерігаються полярний день та полярна ніч знаходяться північний та південний холодні теплові пояси.

Питання для самоконтролю


1.Що таке клімат? Назвіть основні кліматотвірні чинники.
2.Як на планеті в цілому змінюється кількість сонячного тепла і світла? Як це впливає на розподіл температур повітря?
3.Розкажіть, як розподіляються промені Сонця на планеті 22 червня. Як називається цей день і чому.
4.Як називають день 22 грудня? Як в цей день поширюється сонячне тепло і світло на нашій планеті?
5.Які дні року і чому одержали назву днів весняного та осіннього рівнодення?
6.Назвіть та порівняйте теплові пояси Землі.
7.Поміркуйте, як змінювалися б пори року на нашій планеті, якщо б земна вісь була прямою, а не нахиленою до площини орбіти.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас