KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задачЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИХІД ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 


ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ПОДІЛ ЯДЕР АТОМІВ УРАНУ


Одним із найдивовижніших наслідків законів ядерної фізики стало перетворення атомних ядер одних елементів на інші внаслідок взаємодії з мікрочастинками або одного з одним. Це явище, назване ядерною реакцією, спостерігав ще Е. Резерфорд у 1919 р. під час бомбардування альфа-частинками ядер атомів азоту. Проте особливого значення воно набуло пізніше, коли було виявлено можливості його практичного використання в енергетиці.


На відміну від радіоактивного розпаду, який плине самочинно, ядерні реакції відбуваються під дією зовнішнього впливу, наприклад бомбардування ядер мікрочастинками. Вони можуть відбуватися з будь-яким ядром, але за певних умов — у разі зближення частинок на відстань дії ядерних сил (10-15 м) і подолання ними енергетичних бар'єрів. Позитивно заряджені частинки мусять подолати також кулонівську взаємодію; мсзаряджені частинки можуть проникати в ядро, маючи незначну кінетичну енергію.


Історично перша ядерна реакція:


269-1.jpg


Момент імпульсу атомних ядер відтворюється напівцілим чи цілим квантовим числом, яке називається спіном


Механізм ядерних реакцій полягає в поглинанні частинки ядром, внаслідок чого ноно збуджується. Спочатку відбувається перерозподіл внесеної в ядро енергії між усіма нуклонами. Таке ядро стає нестійким утворенням і з часом розпадається. Може статної так, що один із нуклонів або їх група инаслідок перерозподілу матимуть енергію, ишьшу за енергію зв'язку ядра. Тоді відбудеться також викидання цього нуклона (груші нуклонів) з ядра, тобто ядерна реакція і упроводжуватиметься випромінюванням протона, нейтрона або альфа-частинки.


Внаслідок ядерної реакції утворюється нове ядро — продукт ядерної реакції і випромінюються частинки і гамма-кванти


Для ядерних реакцій справджуються закони збереження енергії, імпульсу, моменту імпульсу, зарядового числа, які визначають кінцеві продукти реакції та її енергетичний вихід. Вони можуть плинути з поглинанням або виділенням енергії, яка в мільйони разів перевищує енергетичні наслідки хімічних реакцій.


Енергетично вигідними є ядерні реакції, в результаті яких енергія виділяється. Енергетичний вихід таких реакцій обчислюють як різницю енергій ядер і частинок до реакції і після неї: якщо вона додатна, то енергія виділяється.Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів Скачати підручники та книги онлайн, планування з фізики, курси та завдання з фізики для 11 класу
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.