KNOWLEDGE HYPERMARKET


Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються?Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 6 клас. Повні уроки >> Економіка: Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються?Повні уроки


Содержание

Тема

 • Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються?
Економіка

Тип уроку

 • комбінований

Задачі уроку

 • Закріпити знання учнів про ринок, отримані під час попереднього уроку.
 • Ознайомити учнів з основними типами класифікації ринків.Хід уроку

 • Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.
 • Дискусія, робота по групам. Висновок по темі.

Пригадаємо, що таке ринок?


Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок.

По визначенню ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, що споживачі можуть купити по певній ціні ) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, що виробники продають по певній ціні ) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відношень між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції. При цьому ринки приймають самі різні форми. Найближча автозаправна станція, закусочна, магазин грамплатівок, пришляховий ларьок фермера - усе це звичайні ринки. Нью-Йоркська фондова біржа і Чиказька зернова біржа - це уже високорозвинені ринки, на яких покупці і продавці відповідно акцій, облігацій і сільськогосподарської продукції з усього світу встановлюють контакт один з одним. Подібною уявою й організатори аукціонів зводять разом покупців і продавців предметів мистецтва, худоби, держаного сільськогосподарського устаткування, а іноді і нерухомості.

«Трейдери на підлозі» в Нью-Йоркській фондовій біржі (Нью-Йоркська фондова біржа - приклад високорозвиненого ринку).

Рис 1. «Трейдери на підлозі» в Нью-Йоркській фондовій біржі (Нью-Йоркська фондова біржа - приклад високорозвиненого ринку).

Відомий на всю Америку футболіст і його агент ведуть переговори про контракт із власником команди Національної футбольної ліги. Випускник хімічного факультету розмовляє з представниками фірм "Юніон карбайд" і "Дюпон" в університетському бюро, що допомагає випускникам одержати роботу. Всі ці ситуації, що зв'язують потенційних покупців із потенційними продавцями, утворюють ринки. Як випливає з наведених прикладів, одні ринки є локальними, тоді як інші носять національний або міжнародний характер. Деякі відрізняє особистий контакт між пред'явником попиту і постачальником, а інші є безособовими - на них покупець і продавець ніколи не бачать або зовсім не знають один одного.

Сіднейський Рибний ринок (приклад звичайного ринку).

Рис 2. Сіднейський Рибний ринок (приклад звичайного ринку).

Ринок як складне полісистемне утворення має, відповідно, і складну та надзвичайно багату структуру, від якої значною мірою залежить ефективність і вдосконалення економіки в цілому. В сучасній економічній літературі структура ринку визначається як сукупність різних видів і типів ринкових утворень, які тісно взаємопов'язані і постійно взаємодіють між собою.

За об'єктами обміну розрізняють ринки товарів, послуг, капіталів, цінних паперів, праці, валютний, ринок інформації і науково-технічних розробок. В умовах все більшого залучення у виробничий процес науково-технічних досягнень зростає значення ринку інформації і науково-технічних розробок. Його складові -ринок інновацій, винаходів; ринок інформаційного продукту (сфера інформаційних послуг); ринок продукту творчої праці (книги, кінофільми і ін.).

Деякі економісти залежно від об'єкта ринкових відносин виділяють наступні три групи ринків: товарні, фінансові і ринки праці. У кожній з них виділяють відповідні спеціалізовані ринки. До першої групи відносяться споживчий ринок, ринок матеріальних ресурсів, ринок виробничих товарів, інформаційний ринок та ринок науково-технічних розробок; до другої - інноваційний, короткострокових позик, цінних паперів і валютний ринки; до третьої - ринки робочої сили різного рівня кваліфікації і ринки по окремих спеціальностях. Розглянемо більш детально кожну з трьох основних груп ринків.

Товарний ринок та елементи інфраструктури


Товарний ринок- ринок одного товару різних марок , що задовольняють одну потребу. Функціонально і за властивостями товари майже аналогічні одному. Приклад: сигарети, телевізори, чавун. Товарний ринок неоднорідний, складається з різних видів товарів, які мають різні позиції на цьому ринку.

Переваги товарного ринку:

 • забезпечення інтересів виробників і споживачів;
 • зацікавлення виробників у задоволення потреб;
 • перешкоджає появі монополії у виробництві та обігу товарів;
 • звільняє економіку від товарного дефіциту;
 • розширює можливості суб'єктів підприємницької діяльності;
 • ефективніше інших госп. систем вирішує проблеми економіки.Товарний ринок-це узагальнене поняття, що має на увазі по суті систему ринків втілених в ринки товарів споживчого та виробничо-технічного призначення. Формування раціонального товарного ринку передбачає створення сприятливих умов відтворення і насамперед подолання диспропорції та деформації, що склалися в економіці, негативно вплинули на збалансованість народного господарства.Товарний ринок дозволяє:

 • стежити за зміною попиту і пристосовуватися до нього;
 • спонукати виробників до випуску нових товарів;
 • розширювати та вдосконалювати комуналь-госп. зв'язку;
 • раціонально направляти товарний потік від виробника до споживача;
 • зберігати товарні запаси;
 • надавати послуги.Інфраструктура товарного ринку-комплекс видів діяльності в сфері обігу відповідних груп підприємств, організацій, установ, проблема яких зводиться до раціоналізації товароруху, ринкового регулювання товарно-грошового обороту. Вона створює передумови і умови для прискорення оборотності коштів в економіці, вдосконалення ринкового процесу реалізації знову створеної вартості, зміцнення матеріально технічної бази сфери обігу, оптимізації комерційно-господарських зв'язків. Завдяки інфраструктурі взаємини суб'єктів ринку ведуться на стрункій цілеспрямованої основі.Функції інфраструктури товарного ринку:

 • сприяння суб'єктам ринку реалізації їх економічних інтересів;
 • організаційне оформлення ком-госп. відносин ділових партнерів;
 • забезпечення юридичного, фінансового, страхового, контрольного обслуговування;
 • вивчення кон'юнктури ринку, товарів, конкурентів, посередників, споживачів;
 • торговельна та інша комерційної-госп. діяльність;
 • посередництво в реалізації товарів, налагодження комерц-госп. зв'язків;
 • надання послуг;
 • використання можливостей транспорту, засобів зв'язку, складського господарства,  паливно-енергетичного комплексу.Елементи інфраструктури товарного ринку:
- Фінансові організації;
- контролюючі організації;
- транспортна система;
- система зв'язку;
- складське господарство;
- паливно-енергетичний комплекс;
- організацій по трудовому забезпечення;
- юридичні організації;
- інформаційний організації;
- організації з надання послуг;
- комерційно-посередницькі організації;
- торгові підприємства та організації.

Фінансовий ринок


Фінансові відносини є похідними від ринкових відносин. Чим більшого значення набувають і чим більше ускладнюються ринкові відносини за умов різних форм власності тим більшого значення набувають фінансові та кредитні відносини і використання їх державою для регулюючого впливу.

Фінансовий ринок – це сукупність ринків, які акумулюють грошові заощадження фізичних осіб і підприємств з метою фінансування інвестицій і державного бюджету. Структура фінансового ринку в цілому складається з 2-х основних ринків, пов’язаних між собою. Це: грошовий ринок і ринок цінних паперів.

Фінансовий ринок виконує наступні функції:

 • залучення капіталу;
 • відновлення ліквідності випущених цінних паперів;
 • встановлення цін фінансових ресурсів;
 • інформування про фінансовий стан підприємств та інші.Cегменти фінансового ринку.

Рис 3. Cегменти фінансового ринку.

Серед елементів інфраструктури фінансового ринку – сукупність допоміжних організацій, установ, посередників, діяльність яких покликана обслуговувати операції на ринку – центральне місце належить фондовій і валютній біржам.

Необхідно відмітити, що вище названі структурні елементи фінансового ринку не є самостійними і відокремленеми один від одного, а навпаки є взаємопов’язаними і взаємозалежними.

Ринок праці


Ринок праці – ринок одного з факторів виробництва, де домогосподарства в ролі найманих робітників пропонують свою працю, а фірми - виробники товарів та послуг (працедавці) – потребують її. На ринку праці встановлюється ціна праці – ставка заробітної плати – та обсяг використання праці.

Праця (або послуги праці) – один з основних факторів виробництва, власниками якого є домогосподарства; це фізичні і розумові здібності людей, що можуть бути використані у виробництві благ.

Унікальність праці як виробничого фактора полягає в тому, що послуги праці неможливо відокремити від робітника. Але через те, що об’єктом купівлі-продажу є лише послуги праці робітника, а не сам робітник, поряд із ціною праці не менше важать умови праці, які визначаються трудовими угодами і чинним законодавством.

Обсяг використання праці вимірюються у годинах роботи протягом певного періоду (отже, праця – це потокова величина). Запаси праці в економіці вимірюються показником робоча сила: це працездатне населення, тобто кількість людей, які досягли певного віку (в Україні 16 років) і працюють або хоча й не мають роботи, то шукають її чи очікують, що їм запропонують роботу.

Працедавець – це фірма, яка, виходячи із попиту на свою продукцію, утворює вторинний попит на працю та надає можливість найманим робітникам працювати та отримувати заробітну плату.

Функції ринку праці.

Рис 4. Функції ринку праці.

Ринок пpaцi впливає на розвиток господарства, дiє в певних напрямах; проявляється в рiзноманiтних формах i виконує рiзнi функцiї. Під останніми розумiють рiд та вид дiяльностi. Сучасний ринок праці виконує такi функцiї:

Суспiльного подiлу працi. Ринок працi розмежовує найманого працiвника та роботодавця, розподіляє найманих працiвникiв за професiями та кваліфікацією, галузями виробництва та регiонами.

Інформацiйну. Дaє учасникам процесу купiвлi-продажу товару, робочої сили iнформацiю щодо умов найму, рiвня зарплати, пропозиції робочих місць, якостi робочої сили тощо.

Посереднuцьку. Ринок працi встановлює зв’язок мiж роботодавцями та найманими працiвниками, якi виходять на ринок працi для задоволення взаємних інтересів i потреб.

Цiноутворюючу. Це основна функцiя ринку пpaцi, що встановлює рiвновагу мiж попитом i пропозицiєю робочої сили. Лише на ринку npaцi вiдбувається загальне визнання затрат пpaцi на вiдтворення товару “робоча сила” i визначається його вартість”.

Стuмулюючу. 3авдяки механiзму конкуренції ринок працi стимулює більш ефективне використання трудових pecypciв з метою пiдвищення прибyтковостi виробництва, а також стимулює найманих працiвникiв пiдвищувати свiй професiйно-квалiфiкацiйний piвeнь.

Оздоровлюючу. 3авдяки конкуренції суспiльне виробництво звiльняється вiд економiчно слабких, нежиттєздатних пiдприємств. Ринок працi дозволяє одержувати перевагу в конкурентнiй боротьбi працiвникам з найбiльш високими якiсними показниками робочої сили. Саме ринок створює таку мотивацiю працi, яка, з одного боку, примушує працiвникiв триматися за робоче мiсце в умовах жорсткої конкуренцiї а з iншого — матерiально зацiкавлює, стимулює їx iнiцiативнiсть, компетентнiсть, квалiфiкованість.

Регулюючу. Певною мiрою ринок впливає на формування пропорцiй суспiльного виробництва, розвиток регiонiв, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регiонiв галузей в iнші, бiльш ефективнi. Ринок працi регулює надлишки трудових pecypciв, їx оптимальне розміщення, а, отже, i ефективне використання. В Укpaїнi ринок праці ще повною мiрою не виконує вcix cвоїx функцiй, оскiльки знаходиться ще на стадії розвитку.

Класифікація ринку за адміністративно-територіальною ознакою


У просторовому розрізі виділяються місцевий (локальний) ринок, який обмежується одним або декількома районами країни; національний ринок, що охоплює всю національну територію; регіональний по групі країн; всесвітній, або, світовий ринок, що включає всі країни світу.

 • Місцевий ринок розташований у певному місці (на певній території), де здійснюється купівля-продаж різноманітних товарів і послуг. У Києві це Бессарабський, Володимирський, Подільський та інші продовольчі ринки, оптові ринки, універмаги, універсами, різноманітні магазини тощо.Бессарабський ринок в Києві.

Рис 5. Бессарабський ринок в Києві.

 • Національний (внутрішній) є ринком конкретної країни, який інтегрує у собі всі ринки: предметів споживання і послуг, засобів виробництва, нерухомості, науково-технічних розробок та інформації, фінансовий, валютний, ринок праці, місцеві ринки, легальний і нелегальний, ринки з різним ступенем обмеження конкуренції. Акти купівлі-продажу на внутрішньому ринку здійснюються у національній валюті.
 • Регіональний ринок - ринок в масштабах одного географічного регіону всередині країни. Обумовлений адміністративною, кліматичною, транспортною єдністю населених пунктів регіону.
 • Світовий ринок — це сукупність національних ринків, пов'язаних між собою стійкими товарно-грошовими відносинами. Він грунтується на міжнародному поділі праці, який спочатку характеризувався обміном сировинними ресурсами і продуктами сільськогосподарського виробництва. Тепер на світовому ринку широко представлена готова продукція у вигляді різноманітної техніки, одягу, продуктів харчування, а також капіталу, робочої сили, валюти, цінних паперів, інтелектуальної власності, послуг тощо.Як бачимо, перелічені ринки, зберігаючи загальні риси, відрізняються за об'єктом купівлі-продажу, специфікою ціноутворення, формування попиту та пропозиції, способом споживання і відтворення. Кожний ринок має своє місце реалізації (товарна, фондова, валютна біржа, біржа праці). Однак при цьому всі вони є елементами єдиного цілого, що й утворює інституцію ринку.

Висновок


Ринкові відносини — це відносини і зв’язки, які складаються між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу товарів. Суб’єктами ринкових відносин є споживачі, виробники і постачальники ресурсів.

Споживачами виступають ті суб’єкти, які мають гроші: підприємці, наймані працівники, дрібні товаровиробники, пенсіонери, учні та студенти. Таким чином, суб’єктом ринкових відносин виступає майже все населення країни. За умов ринкової економіки щоб споживати, потрібно спочатку купити на ринку.

Виробниками продукції виступають підприємства — капіталістичні і прості товаровиробники. Вони виробляють товари і послуги, які мають задовольнити потреби споживачів — покупців.

Постачальниками ресурсів, таких як земля, праця, капітал і підприємницький хист, є власники цих ресурсів. Землю як виробничий ресурс постачають землевласники, працю — її носії — робітники, інженерно-технічні працівники, менеджери, інші спеціалісти. Капітал постачають власники засобів виробництва — капіталісти, а підприємницькі здібності — підприємці.


Основні терміни

 • Ринок  — місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Походження терміну пов'язують з німецьким словом «Ring», що означає кільце, оскільки центр середньовічного міста був площею з будинком магістрату (ратушею) в центрі та будинками довкола (кільцем). Як правило, після надання місту магдебурзького права на такій площі періодично проводились ярмарки, а згодом розміщувались крамниці та торгові ятки. Звідси перенесення назви центральної площі міста на явище, яке ще по-східному називають «базар».

Контрольні завдання

 • Як ви розумієте поняття "інфраструктура ринку"? Наведіть приклади елементів інфраструктури ринку.
 • Чим відрізняються місцевий та національний ринки?
 • В яких одиницях вимірюється обсяг праці?
 • Назвіть три групи ринків в залежності від об'єкту ринку.
 • Перерахуйте функції фінансового ринку.
 • Розкрийте головні риси товарного ринку.

Список використаних джерел

 • Мочерний С. Основи економічних знань. -  К.: Феміна, 1995.- т.14, 2.
 • Основи економічної теорії: підручник: Кн.2/ за ред. Ю.Ніколенка. - К.:Либідь, 1998.-гл.3.
 • Кэмпбелл Р.Макконнелл, Стенлі Л.Брю - Экономикс, М, 1996.
 • С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи - Экономика, Москва, 1999.
 • Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Киров, 1998.
Над уроком працювали

Савчук Н.В., викладач ,

Добронецька Т.Б., викладач ,

Прокопенко Ю.А.

 Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

 

Предмети > Економіка