KNOWLEDGE HYPERMARKET


21. Узагальнення з розділу “ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ”.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Узагальнення з розділу “Земля на плані та карті”.

Содержание

Сторінка для допитливих

  • Вперше помітити, що Земля не ідеальна куля, вдалося у другій половині ХVІІ ст. Відбулося це так. У 1672 році французький академік Ріше відправився у мандрівку до Америки для астрономічних спостережень. З собою  він взяв маятниковий годинник, роботу якого ретельно перевірив у Парижі. Потрапивши в район екватора, вчений був здивований, що його точний годинник почав відставати на 2,5 хвилини щодоби. Коли Ріше повернувся в Париж, годинник знову став показувати правильний час. Саме цей факт наштовхнув фізика Ньютона на думку, що наша Землі приплюснута біля полюсів. Ритм коливання маятника залежить від його довжини та відстані до центру Землі. Чим далі маятник від центру планети, тим він рідше гойдається, тому годинник відстає. З цього виплаває, що біля екватора Земля дещо розтягнута.    
  • Унікальним є великий академічний глобус, що знаходиться в Санкт-Петербурзі. Його діаметр 3,1 метри. Зовні на глобусі нанесені материки та океани. На внутрішньому його боці знаходиться зоряне небо. Всередині на його осі вмонтовано стіл і лавку. Тут можуть одночасно розміститися 10 чоловік. За допомогою особливого механізму глобус обертається навколо своєї осі, й глядачі можуть спостерігати рух небесних тіл.
  • Крім звичайного магнітного стрілочного компасу є багато інших. Наприклад, дуже точним є рідинній компас з плаваючою шкалою. Його застосовують на морських суднах. Він являє наповнений рідиною “казанок”, в якому на вертикальній осі закріплена шкала. По різні боки від осі прикріплена пара магнітів. У центрі є поплавок. “Казанок” роблять з бронзи й вкривають скляним ковпаком. В якості рідини використовують суміш етилового спирту та дистильованої води.  
  • Радіокомпас взагалі не має намагнічених деталей. Він визначає напрям руху, приймаючи сигнали наземних передаючих радіостанцій. Такі компаси встановлюють на борту літаків.
  • Ще Христофор Колумб під час плавання до Америки помітив, що магнітна стрілка компасу відхилялася від звичайного напряму на північ. Команда побачила в цьому недобрий знак й капітану ледь вдалося заспокоїти моряків. Згодом з’ясувалося, що стрілка компасу показує не чітко на Північний географічний полюс нашої планети, а на так званий Північний магнітний полюс. Нині його географічне положення чітко визначене: 78О пн. ш., 101О зх. д. Кут між напрямом на географічний та напрямом на магнітний полюс називають магнітним схиленням. Його враховують при прокладанні маршруту кораблів та літаків, у військовій справі.
  • Географічну широту будь-якої місцевості у північній півкулі можна визначити за висотою Полярної зорі. Вона відповідає куту, під яким ця зірка знаходиться над лінією горизонту: на Північному полюсі вона стоїть прямо над головою (тобто під кутом 90О), на екваторі – ледь підіймається над горизонтом.

Завдання і запитання для тематичного оцінювання школярів

Перший рівень

Знайдіть правильні відповіді
1.    Яку форму має Земля?
а) куля;  б) геоїд;  в) еліпсоїд
2.    Форму Землі не спотворює:
а) географічна карта;  б) план місцевості;  в) глобус
3.    Як називають масштаб, записаний словами?
а) числовий;  б) іменований;   в) лінійний
4.    Який вид масштабу записують у вигляді дробу?
а) числовий;  б) іменований;   в) лінійний
5.    До якої групи відносять географічну карту, створену у масштабі 1:5000 000?
а) великомасштабні; б) середньомасштабні; в) дрібномасштабні
6.    Умовними знаками географічні об’єкти показують на:
а) глобусі;  б) малюнку;  в) плані місцевості; 
г) географічній карті; ґ) аерофотознімку
7.    Яким кольором на плані місцевості зображують значок джерела?
 а) коричневим;  б) чорним;  в) синім;  д) зеленим
8.    Який географічний об’єкт позначають таким умовним знаком?
а) вирубаний ліс;  б) рідколісся;  в) болото
9.    Який географічний об’єкт позначають таким умовним знаком?
а) мішаний ліс;  б) фруктовий сад;  в) чагарники
10.    До якої групи належить умовний знак озера на плані місцевості?
 а) лінійні;   б) площадні;   в) позамасштабні
11.    На планах і географічних картах наносять висоту точок:
а) відносну;   б) абсолютну;   в) точну
12.     Який прилад дозволяє визначити відносну висоту точок?
 а) нівелір;    б) термометр;    в) компас
13.     Від рівня якого моря вимірюють абсолютні точок висоти в межах України?
 а) Чорного;    б) Азовського;    в) Балтійського
14.     Відлік азимуту за компасом ведеться:
 а) від напряму на південь за рухом стрілки годинника;
 а) від напряму на північ за рухом стрілки годинника;
 а) від напряму на захід проти руху стрілки годинника
15.     Якій стороні горизонту відповідає азимут 45О?
а) північний схід;    б) південний схід;    в) північний захід
16.     Якій стороні горизонту відповідає азимут 135О?
а) північний схід;    б) південний схід;    в) північний захід
17.     Градусна сітка відсутня на:
 а) плані місцевості; б) глобусі; в) географічній карті
18.     Яка з перелічених паралелей є найдовшою?
 а) 40О пн. ш.; б) 40О пд. ш.; в) 20О пн. ш.; г) 70О пд. ш.
19.     Яку відтань складає дуга в 1О кожного меридіана?
 а) 109,8 км;    б) 38,2 км;    в) 111 км
20.     На географічній карті меридіани показують напрям:
а) захід – схід;    б) північ – південь;    в) захід – південь
21.     Географічну широту точок на карті та глобусі визначати від:
  а) екватора;    б)  0О меридіана;    в) 180О меридіана
22.     Географічна довгота точок буває:
  а) північна та південна, від 0Одо 90О; б) західна та східна, від 0Одо 90О;
  в) північна та південна, від 0Одо 180О; г) західна та східна, від 0Одо 180О
23.     За політичною картою світу з’ясуйте, положенню якого міста відповідають географічні координати 34О пн. ш, 7О зх. д.
а) Ліма;  б) Алжир;  в) Рабат
24.     За фізичною картою України визначте, яке з міст нашої держави має географічні координати 48О пн. ш, 32О сх. д.
а) Кіровоград;  б) Київ;  в) Одеса

Другий рівень

Дайте визначення понять
“Глобус”, “географічна карта”, “план місцевості”, “масштаб”, “рельєф”, “абсолютна висота точки”, “відносна висота точки”, “горизонталь”, “бергштрих”, “азимут”, “градусна сітка”, “паралелі”, “меридіани”, “географічні координати”, “географічна широта”, “географічна довгота”.

Третій рівень

Виконайте практичні завдання.
А. Розв’яжіть задачі.
1. Переведіть числовий масштаб в іменований:
а) 1:8000 000;
б) 1:350 000
2. Переведіть іменований масштаб в числовий:
а) в 1 см 45 км;
б) 1 см 250 м
3.У якому масштабі складено карту, якщо на ній:
а) відрізок у 2 см відповідає відстані на місцевості 5 км?
б) відрізок у 6 см відповідає відстані на місцевості 30 км?
4. Обчисліть за картою півкуль, відстань від Києва:
а) до узбережжя Тихого океану за 50О пн. ш., якщо довжина дуги паралелі в 1О становить 71,7 км;
б) до узбережжя Чорного моря за 30О сх. д.
Б. Поставте точку А. Від неї у масштабі 1:10 000 покажіть стрілками положення таких географічних об’єктів:
а) криниця: азимут 90О, відстань 300 м;
б) джерело: азимут 180О, відстань 250 м;
в) хвойне дерево: азимут 220О, відстань 180 м;
г) вітряк: азимут 270О, відстань 250 м;
ґ) дерев’яний міст: азимут 10О, відстань 75 м;
д) болото: азимут 120О, відстань 350 м
В. За політичною картою світу визначте географічні координати таких міст:
а) Каракас (у Південній Америці);
б) Аддис-Абеба (на сході Африки);
в) Гельсінкі (в Європі);
г) Кабул (в Азії).

Четвертий рівень

Порівняйте різні способи зображення Землі та запишіть висновок.
Порівняння способів зображення поверхні ЗемліЗагальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас