KNOWLEDGE HYPERMARKET


46. Гідросфера, її основні частини.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: 46. Гідросфера, її основні частини.Содержание

Тема 3. Гідросфера – блакитний килим Землі

Мета

За час вивчення теми Ви дізнаєтеся про:

 • складові частини гідросфери;
 • поняття “океан”, “море”, “затока”, “протока”, “водна маса”, “океанічна течія”;
 • суттєві ознаки термінів “річка”, “озеро”, “болото”, “льодовик”, “підземні води”, “багаторічна мерзлота”;
 • роль Світового океану в розвитку природи Землі;
 • причини і наслідки рухів води в Океані;
 • особливості живлення та режиму вод суходолу;
 • різні тип озер за утворенням їх улоговин;
 • значення води у житті людини.

Задачі


Ви навчитеся:

 • пояснювати схему кругообігу води;
 • визначати географічне положення водних об’єктів, глибини океанів і морів;
 • встановлювати залежність напряму і характеру течії річок від рельєфу;
 • наводити приклади частин Світового океану та основних видів вод суходолу;
 • правильно позначати на контурній карті об’єкти гідросфери;
 • оцінювати стан використання багатств Світового океану та вод суходолу людиною.

За яких умов утворилася гідросфера на нашій планеті? Чому вода водночас є найпоширенішим і найціннішим мінералом на земній поверхні? Чому не закінчуються запаси води на Землі? Чи на справді у Світовому океані зародилося життя? Чому Океан називають “кухнею” погоди? Як визначається солоність морської води? Внаслідок чого виникають велетенські хвилі – цунамі? На скільки людина використовує багатства Світового океану? Чи врятують вони існування нашої цивілізації в майбутньому? Ви зможете знайти відповіді на ці запитання, вивчаючи матеріал даної теми.

Ви дізнаєтеся про фантастичні форми життя в Океані та особливості їх поширення. За допомогою сучасного батискафу дослідимо глибоководні западини. Відвідаємо чарівні моря й острови, якими мандрували відважні герої письменника-фантаста Жуля Верна. Здійснюючи уявні подорожі суходолом ви познайомитеся з “кровоносними судинами” земної поверхні – річками та її блакитним намистом – озерами. Дізнаєтеся про умови утворення боліт, льодовиків і підземних вод. З’ясуєте, для чого люди будують штучні водойми й гідрологічні споруди на зразок гребель та каналів.

Спробуємо оцінити запаси прісної води на Землі та з’ясувати, чому дефіцит якісної питної води в світі визнано однією найгостріших сучасних проблем людства. Найбільш допитливі з вас зможуть навіть запропонувати власні шляхи щодо поповнення запасів прісної води в світі. І хто знає, може у далекому майбутньому вони стануть реальністю і врятують життя на планеті.

§38. Склад гідросфери


Пригадайте.
1. Що собою являє вода?
2. В яких станах вона може перебувати в природі? Від чого це залежить?
3. Назвіть відомі вас водні об’єкти.

Роль води на Землі

Якщо порівнювати нашу планету з іншими планетами Сонячної системи, вона має значні відмінності. Перш, за все стосується наявності унікальної речовини – води.

За висловлюванням відомого вітчизняного вченого В. І. Вернадського, вода є окремою спорудою в історії нашої планети. Нема жодного природного тіла, яке можна було б порівняти з водою за впливом на хід головних процесів розвитку природи Землі. Не існує такого місця, де зовсім не було води. Навіть у найбільших пустелях на певній глибині знаходяться значні запаси підземних вод, а у повітрі завжди присутня водяна пара.

Без води не набули б розвитку й земні форми життя. На сьогодні однією з найбільш науково аргументованих є гіпотеза зародження життя саме у водному середовищі. І лише згодом живі організми опанували простори суходолу. Вода є необхідною складовою всіх живих істот і забезпечує процеси життєдіяльності. Так, організм людини у співвідношенні до загальної маси містить понад 70% води, а окремі морські тварини, наприклад медузи – майже 99%.

Як виникла вода на планеті

Цікаво дізнатися, як потрапила вода на Землю. З цього приводу існують різні думки вчених. За однією з них спочатку вода знаходилася у надрах планети. Пізніше, внаслідок процесів розігрівання надр, через жерла вулканів та рифтові зони в атмосферу почали надходити гази і водяна пара. Після зниження температури атмосферного повітря до позначок, достатніх для конденсації води у краплинки, розпочались опади у вигляді сильних злив. Це призвело до надходження води на земну поверхню. Так утворилися водна оболонка – гідросфера. Цей процес, що розпочався понад 4 млрд. років тому, триває й в наш час.

Вода на Землі перебуває в трьох станах. Залежно від температурного режиму вона паралельно існує у формі рідини; твердому стані – наприклад, сніг та крига; та газоподібному – у вигляді водяної пари.

Основні частини гідросфери

Світовий океан, води суходолу та вода в атмосфері – це три складові єдиної водної оболонки Землі – гідросфери (див. мал. ). Якщо загальний об’єм гідросфери взяти за 100%, то левову її частку – 96,5% становить солона вода Світового океану. На води суходолу й води атмосфери придає лише 3,5%. Причому з них прісні води складають близько 2,5%. Решта – надмірно мінералізовані підземні води та солоні озера.

До поверхневих вод суходолу належать річки, озера, болота, штучні водойми, льодовики та багаторічна мерзлота. На певній глибині в земній корі залягають підземні води.

В атмосфері залежно від висоти вода може перебувати у вигляді водяної пари, крапельок води та кристаликів льоду.

Крім згаданих виділяють також води в ґрунті та біологу воду, тобто воду у складі живих організмів.

Безкінечна мандрівка води у природі

Вода здатна легко переходити з одного стану в інший і весь час переміщується. Отже, усі частини гідросфери взаємопов’язані та перебувають у постійному русі, який називають світовим кругообігом води.

Завдання. Пригадайте з теми “Атмосфера”, як утворюються хмари і опади? Які існують види опади?

Склад гідросфери

З поверхні Світового океану під дією сонячного тепла безперервно випаровується вода. Причому всі розчинені в ній речовини лишаються у морській воді. Таким чином, а атмосферу потрапляє виключно прісна вода. Міріади невидимих водяних пилинок підіймаються над Океаном, щоб здійснити захоплюючу мандрівку. На певній висоті з них утворюються хмари, які підхоплюються вітром та переносяться на значні відстані. Окремі з них повертають вологу Океану у вигляді опадів. Інші досягають суходолу й приносять дощі або сніг на материк. Але на цьому подорож частинок води не припиняється. Завдяки річкам, вони мандрують суходолом, просочуються в ґрунт і навіть намагається проникнути в надра Землі, створюючи запаси підземних вод. І врешті-решт, знову стікають у моря та океани (див. мал.). Далеко не вся вода швидко повертається з суходолу в Океан. На тисячі років окрема її частина затримується у льодовиках і підземних водах. Вода, яка потрапила в Океан, знову випаровується й повторює своє переміщення.

Таким чином, вода постійно рухається, здійснюючи малий та великий кругообіг. У першому випадку вона переміщується за схемою: Океан – атмосфера – Океан. У другому: Океан – атмосфера – суходіл – Океан.

Значення світового кругообігу води для існування природи Землі є винятково важливим. Хоча б на хвилинку уявіть собі, що з Океану та суходіл припинила б надходити волога з атмосферними опадами. Поступово вода з суходолу зникла б, а без неї перестали б існувати рослини та тварини.

Малий та великий кругообіг води в природі

Завдання. Спробуйте продовжити думку, щодо можливих наслідків призупинення світового кругообігу води.

Крім того, що кругообіг води об’єднує всі частини гідросфери, він також пов’язує між собою зовнішні оболонки Землі.

Висновки


1.Гідросфера – це водна оболонка Землі, яка має виключне значення для розвитку її природи.
2.Вода одночасно перебуває у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому та газоподібному. Найбільше води знаходиться у вигляді рідини. Вчені схиляються до думки про походження води з речовини мантії.
3.Основними складовими гідросфери є Світовий океан, води суходолу та вода в атмосфері. З загального обсягу гідросфери прісні води становлять лише 2,5%. Решта – солоні води.
4.Безперервний процес переміщення води в природі називають світовим кругообігом води. Розрізняють мале та велике коло кругообігу води.

Питання для самоконтролю


1.Що таке гідросфера? Як вона утворилася на Землі?
2.Яку роль відіграє вода в природі? Наведіть приклади, що підтверджують виключне значення води.
3.Перелічіть основні частини гідросфери? Поміркуйте, які з них можна побачити на фізичній карті світу, а які ні?
4.Що входить до складу вод суходолу?
5.Поясніть, чому кількість води на Землі майже не змінюється.


Світовий океан


З борту космічного корабля видно, що 71% поверхні нашої планети вкрито водою, тому з космосу Земля нагадує велетенську водяну краплину. Отже, є всі підстави назвати її “планетою Океан”. Слово “океан” в перекладі з грецької означає “велика річка, що обтікає Землю”. Опустимося з орбіти та роздивимося зблизька цю загадкову та дивовижну стихію, ім’я якої – Світовий океан.

§39. Основні частини Океану


Пригадайте.

1. Хто здійснив першу навколосвітню подорож та довів існування єдиного Світового океану?

2. Які вам відомі океани на нашій планеті? Які ви знаєте моря? Покажіть їх на карті світу.

Світовий океан – головна складова гідросфери. Багатовікова історія розвитку людства тісно пов’язана з Океаном. Рибалкам були необхідні знання про напрямки й швидкість течій, коливання глибин та рельєф дна, наявність морських мешканців. Відомості про Світовий океан поступово накопичувалися й збагачувалися під час морських торгівельних експедицій та пошуку зручних шляхів до інших країн. Перше океанографічне плавання навколо світо було організоване Англійським Королівським товариством у 1872-1874 рр. Для цього було споряджене спеціальне судно, яке побувало у всіх океанах. До цього часу карта Океану була суцільною “білою плямою”. Завданнями цього плавання були складання точних карт Океану, описи морських організмів, дослідження морських глибин та рельєфу дна. В ході експедиції було зібрано настільки багато нових відомостей про Океан, що їх обробка тривала майже 20 років!

Сучасні дослідження важкодоступних частин Океану здійснюються за допомогою спеціально створених підводних апаратів. За змінами, що відбуваються у Світовому океані спостерігають також штучні супутники Землі.

За даними тривалих спостережень було з’ясовано, що Океан містить величезні запаси води. Розрахунки довели, якщо б цю воду розподілити рівномірним шаром, то наша планета опинилася б у суцільному водному полоні, а товща водяного покривала сягнула б 4 км!

Океан – головний постачальник вологи в атмосферу. З його поверхні щороку випаровується шар води в 1,5 м, більша частина якої знову повертається до Океану у вигляді атмосферних опадів, шар яких за рік дорівнює майже 1,2 м.

Площа океанів та материків

Океани – найбільші частини Світового океану

Світовий океан є єдиним. З будь-якої точки його поверхні можна потрапити до будь-якої іншої його частини, не перетинаючи суходолу.

Завдання. За допомогою глобусу або карти світу, спробуйте пересвідчитися в цьому.

Історично Світовий океан умовно поділили на чотири найбільші частини – океани. Найбільшу площу з них займає Тихий океан – майже ½ площі Світового океану. Атлантичний океан вдвічі менший за нього. Хоча довжина його з півночі на південь така само, як і Тихого, з заходу на схід він набагато вужчий.

Завдання. Обчисліть за картою півкуль протяжність Тихого та Атлантичного океанів в градусах і кілометрах з заходу на схід по лінії екватора. Порівняйте ці відстані.

Індійський океан посідає третє місце за площею і знаходиться переважно у південній півкулі. Хоча він менший за попередні океани, в його межах могли б розміститися три материки: Африка та обидві Америки.

Найменшим серед океанів є Північний Льодовитий. Він розташований на півночі нашої планети переважно за Північним полярним колом, що пояснює його назву. Площа океану складає лише 1/20 Світового океану. Але це вдвічі більше, ніж материк Австралія.

Кордони між океанами були затверджені у 1845 р. По суходолу океани чітко відокремлені берегами материків. Морські ж межі між ними проведені умовно.

Завдання. За допомогою карти океанів в атласі прослідкуйте, де проходять умовні кордони між океанами.

Моря

Меншими за океани частинами Світового океану є моря. За якими ознаками моря відрізняють від океанів? Перш за все, вони відрізняються розмірами: океан набагато більший та глибший за море. У них також різні температура та солоність води.

Отже, море – це частина Океану, яка відрізняється від нього властивостями води, течія, складом рослин та тварин.

Моря бувають частково або майже повністю оточені суходолом. Моря, які мало відокремлені від Океану ділянками суходолу або підводними підняттями дна, називають окраїнними. Такими морями, наприклад, є Берингове, Аравійське. Саргасове море є найбільшим в світі морем без берегів. Адже, воно має лише одне – західне узбережжя біля Північної Америки. У окраїнних морів температура та солоність вод мало відрізняється від сусідніх океанічних вод.

Моря, що далеко занурюються в материк, є внутрішніми. Їх води менш подібні до океанічних. В наслідок цього вони мають свій неповторний органічний світ. До внутрішніх морів належать, зокрема, Чорне, Азовське, Середземне, Червоне.

Завдання.

1. Знайдіть названі моря на карті океанів в атласі.

2. Визначте, частинами яких океанів вони є.

3. Наведіть інші приклади окраїнних та внутрішніх морів й покажіть їх на карті.

Затоки та протоки

Заповнюючи западини рельєфу, моря утворюють численні затоки – частини морів та океанів, що глибоко врізані в суходіл. Найбільші за площею затоками світу нагадують окраїнні моря. До таких заток належать Бенгальська, Біскайська, Гвінейська, Мексиканська. Невеликі мілководні затоки, які повністю, або частково відокремилися від моря вузькими косами з піску, уламкових матеріалів або кораловими рифами, називають лагунами (з італійської – калюжа).

Моря з’єднані з океаном, або між собою відносно вузькими водними просторами – протоками. Протоки обмежені з двох боків берегами материків чи островів. У Світовому океані відомі протоки Дрейка, Берингова, Магелланова та інші.

Завдання.

1. Покажіть на карті найбільші затоки та протоки у Світовому океані.

2. Користуючись фізичною картою України та картою океанів, відшукайте морських шлях з Азовського моря в Атлантичний океан. Якими протоками й морями ви будете мандрувати?

Затоки та протоки зустрічаються не лише у Світовому океані. Їх також виділяють на річках та озерах.

Висновки


1.Світовий океан займає 71% площі земної поверхні. В ньому знаходиться 96,5% вод гідросфери.
2.Наукові дослідження Океану розпочалися з другої половини ХІХ ст. До того часу знання людини про Океан були дуже обмеженими. Нині Світовий океан вивчають за допомогою спеціально обладнаних суден та космічних апаратів.
3.Світовий океан єдиний. В його межах умовно виділяють Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий океани.
4.Меншими частинами Океану є моря, затоки та протоки. Залежно від розташування щодо суходолу розрізняють внутрішні й окраїнні моря.

Питання для самоконтролю


1.Яке значення має Світовий океан на Землі?
2.Пригадайте, що вам відомо про дослідження Світового океану.
3.Назвіть і покажіть на карті океани: від найменшого до найбільшого. Як проходять кордони між океанами?
4.Що таке море? Чим відрізняються окраїнні та внутрішні моря?
5.Покажіть найбільші затоки та протоки на карті світу.

§40. Суходіл в Океані


Пригадайте.
. Яка частину поверхні нашої планети займає суходіл?
2. Що можна віднести до суходолу в Океані?
3. З теми “Літосфери” пригадайте, як утворювалися сучасні материки внаслідок руху літосферних плит.

Материки – найбільші частини суходолу Землі

У безмежних океанічних просторах зустрічаються різні за площею масиви суші. Суходіл займає лише 29% земної поверхні. Найбільшими з них є материки – великі за площею ділянки суходолу, які з усіх боків омиваються морями та океанами. На Землі виділяють шість материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Австралія.Материки також називають континентами (з німецької – тверда земля).

Завдання.

1. Покажіть на карті світу материки

2. Визначте найбільший та найменший серед континентів.

Острови та їх утворення

Хто з вас не мріяв хоча б не на довго на зразок шукачів пригод опинитися на безлюдному острові. Захоплюючись мужністю та винахідливістю Робінзона Крузо, важко повірити, що людина здатна одна довго існувати на острові серед дикої природи без досягнень цивілізації. Що ж собою являють острови? Як вони утворилися в Океані?

Острів, на відміну від материка, це значно менша ділянка суходолу, з усіх боків оточена водою.

Острови можуть утворюватися різними способами. Тому за походженням вони бувають материкові, вулканічні та коралові.

Типи островів та їх походження

Материкові острови виникли в результаті їх відокремлення від континентів. Тому їх берегові лінії часто збігаються з відповідними узбережжями сусідніх материків. Ці острови знаходяться, як правило на шельфі і мають подібні з материком риси природи: склад гірських порід, рослинний покрив та тваринний світ. Материкові острови є найбільшими за площею. Поблизу кожного з материків можна легко знайти приклади островів такого походження. Найбільшими островами на Землі є Гренландія (2,2 млн. км2) та Нова Гвінея (830 тис. км2). Материкове походження також мають острови Велика Британія, Мадагаскар, Шрі-Ланка та інші.

Завдання.

1. Знайдіть вказані острови на карті в атласі.

2. Визначте, від яких материків вони відмежувалися.


Вулканічні острови можуть бути більш віддаленими від материків та зазвичай мають значно менші розміри. Такі острови є верхівками підводних вулканів, тому вони високо здіймаються над океаном завдяки гірському рельєфу. Прикладами вулканічних островів є Гавайські, Маріанські, Курильські. В результаті активної вулканічної діяльності можна спостерігати “народження” та зникнення вулканічних островів в Океані.

Вулканічний острів

Завдання. За картами атласу визначте, в якому океані знаходиться найбільше островів вулканічного походження. Поясніть причину їх утворення.

Коралові острови утворюють колонії морських тварин – коралових поліпів, скелети яких нагромаджуються в результаті їх постійного наростання. Коралові поліпи існують лише за певних умов: високої температури води та мілководдя. Тому найбільше коралових островів знаходиться з тропічних широтах. Переважно ці острови мають низькі береги, що підіймаються лише на кілька метрів над рівнем води. Вони достатньо швидко змінюють свої абриси в процесі наростання коралових поліпів, тому скласти точні карти коралових островів неможливо. Велетенською кораловою спорудою є Великий Бар’єрний риф, який простягається вздовж східних берегів Австралії на 2 тис. км.

As130.jpg

Кораловий острів, який має форму суцільного або розірваного кільця, що оточує мілководну лагуну, називають атолом. Основою для атолу зазвичай слугує вершина підводного вулкану, навколо якого в теплій воді швидко наростають корали. Після руйнування кратера вулкану, середину острова заповнює вода, а коралове кільце залишається. Найбільш поширені атоли у тропічних широтах Тихого та Індійського океанів.

Досить часто острови розміщуються групами, утворюючи архіпелаги (з грецької – верховенство моря). В межах архіпелагу острови лежать близько один до одного, мають однакове походження та будову. Наприклад, архіпелаг Великих Зондських островів складають материкові острови, Гавайських – вулканічні, Багамських – коралові.

Острови також можуть утворюватися на річках та озерах внаслідок намивання уламкових гірських порід водою.

Півострови

Якщо частина суходолу, яка оточена водами Океаном, залишає хоча б незначний вузький зв’язок з континентом, виникають півострови. Вони можуть далеко заходити у море чи океан та мати великі площі. В результаті наявного сполучення з суходолом, півострови є частинами материків або островів. Наприклад, найбільший півострів світу Аравійський (майже 3 млн. км2) є частиною материка Євразія. Півостровами цього велетенського континенту також є Індостан, Індокитай, Скандинавський, Апеннінський. Африка має єдиний великий півострів Сомалі. Найбільшим за площею півостровом Північної Америки є Лабрадор.

Завдання.

1. На фізичній карті світу знайдіть наведені приклади півостровів.

2. За допомогою фізичної карти України в атласі відшукайте найбільші півострови нашої держави.

Незначні виступи берегової лінії в бік моря утворюють миси – невеличкі півострови. На них найчастіше розміщують маяки, що подають сигнали кораблям. Невеликі ділянки моря, відокремлені мисами або островами, називають бухтами. Зручні бухти люди здавна використовували для будівництва портів.

Висновки


1.Материками є найбільші ділянки суходолу, з усіх боків оточені водами світового океану. Всього на Землі шість матерів.
2.Острів – відносно невеликий масив суходолу, з усіх боків оточений водою. За походженням острови бувають материковими, вулканічними та кораловими. Група близько розташованих один до одного островів називається архіпелагом.
3.Півострови – значні масиви суходолу, що далеко заходять у водний простір та не втратили зв’язку з материками чи островами.

Питання для самоконтролю


1.Назвіть складові частини суходолу.
2.Що таке материк? Покажіть на карті материки від найбільшого до найменшого.
3.Порівняйте материки з островами.
4.Як розрізняють острови за їх утворенням. Покажіть приклади різних за походженням островів на карті світу.
5.Що називають півостровом? Які півострови ви знаєте?
6.Спрогнозуйте, які за походженням острови першими зникнуть в наслідок підняття рівня води Світового океану? Поясніть, чому.

§41. Властивості морської води. Водні маси


Пригадайте.

1. Коли і де ви в останній раз відпочивали на морському узбережжі?
2. Як можна схарактеризувати морську воду: якого вона кольору, яка на смак?
3. Чи замерзає морська вода?

Властивості вод Світового океану

Морська вода має ряд ознак, за якими її можна схарактеризувати: це колір, прозорість, смак, температура, хімічний склад, густина тощо. Зазначені ознаки є властивостями морської води.

Ми знаємо, що вода найчастіше відображає колір неба. Залежно від погоди вона може бути від темно-сірої до лагідно-блакитної. Але чому вода насправді має переважно синій колір? Відповідь досить проста. Коли промінь сонця потрапляє на поверхню води, усі кольори його спектру, за виключенням блакитного, швидко поглинаються. Тому ми спостерігаємо відтінки синього кольору, який “затримується” й відбивається водою.

Прозорість води залежитьвід вмісту механічних домішок у її складі: чим їх більше, тим менша прозорість.

У складі океанічної води виявлено практично всі наявні в природі хімічні елементи. Учені встановили, що співвідношення основних хімічних компонентів у морській воді та в крові людини і тварин практично однокове. Це є одним з доказів океанічного походження життя на Землі.

Детальніше розглянемо основні властивості океанічних вод – температуру та солоність.

Температура морської води

Температура води в Океані має свої закономірності і змінюється на поверхні та з глибиною. Нагріває води Світового океану Сонце, але лише верхні її шари. Нижче тепло передається шляхом постійного переміщення води. Найбільшу кількість тепла Світовий океан дістає в районі екватора. Саме тут зафіксовані найвищі температури поверхневих вод: до 29ОС. На північ та на південь від екватора температура води поступово знижується.

Основні властивості океанічних вод

Завдання.

1. Пригадайте, як нагрівається повітря в тропосфері?

2. Як саме і чому змінюється температура повітря від екватора до полюсів?

Температура поверхневих вод Світового океану так само, як і температура повітря, залежить від кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Саме з цих причин вона зменшується від екватора до полюсів.

Океан поглинає водною поверхнею на 25-50% більше тепла, ніж суходіл. Тобто він виконує функцію велетенського котла центрального опалення Землі. Улітку Сонце нагріває поверхневі води, а взимку вода поступово віддає своє тепло атмосфері. Підраховано, що як би океани не утримували своє тепло, температура земної поверхні становила 6 -21ОС. Це майже на 35ОС нижче від позначок температури, яку ми маємо насправді.

Температура води в Океані змінюється також з глибиною. Зоною сонячного освітлення охоплюється лише шар води глибиною до 200 м. Нижче вода поступово холоднішає. Перші 700 м температура води стрімко знижується, а потім – значно повільніше. Тому на глибині 4000 м температура води в усіх океанах, не залежно від географічної широти становить 0ОС. А далі вона знову починає зростати. Цьому сприяє нагрівання води внутрішнім теплом Землі, яке надходить з астеносфери.

Отже, на розподіл температури вод Світового океану впливають зовнішні (сонячне тепло) та внутрішні (тепло нашої планети) чинники.

Солоність морської води

Пригадайте характерний гіркувато-солоний смак води, який відчувається під час купання в морі. Дуже важливою властивістю океанічних вод є її солоність. Скільки ж солі розчинено у океанічній воді? Важко собі навіть уявити. Якщо всю морську сіль у сухому вигляді рівномірно розподілити на земній поверхні, наша планета буде вкрита суцільним шаром солі завтовшки 150 м!

Близько 80% від усіх розчинених у воді речовин припадає на добре нам відому кухонну сіль. Проте крім неї у водах Океану розчинені всі відомі на Землі речовини. Тому солоністю морської води вважають кількість розчинених в ній хімічних речовин. Вона визначається у кількості грамів хімічних речовин, що містяться в одному літрі води. Одиницею її виміру є г/л або проміле (‰), тобто тисячна частка від цілого. Середній показник солоності вод Світового океану становить 35‰. Це нагадує смак розчину однієї чайної ложки солі у склянці води. Найсолоніше вода у Червоному морі, солоність якого сягає 41‰. А найбільш прісним морем світу є Балтійське. Його солоність коливається в межах від 2 до 11‰.

Завдання. Поміркуйте, в який спосіб у звичайних умовах можна виміряти солоність морської води. Яким чином можна прискорити цей процес?

Середній рівень солоності морської води зберігається на певних глибинах, де він практично не змінюється. На показник солоності поверхневих вод одночасно впливають різні чинники. Так, одні з них підвищують, а інші навпаки знижують солоність води. Звичайно, головну роль у зміні солоності поверхневого шару води відіграють випаровування та атмосферні опади. Тому вона, як і температура води, залежить від кліматичних умов та закономірно змінюється з широтою: від екватора до полюсів.

Завдання.

1. Пригадайте з тема “Атмосфера”, як розподіляються температура повітрята атмосферні опади на Землі.

2. Спробуйте визначити вплив зазначених показників клімату на рівень солоності поверхневих океанічних вод.

Опріснюють морську воду річковий стік та танення льоду в океані (поміркуйте, чому?).

Лід у світовому океані

В Океан крига потрапляє різними шляхами. Перш за все, вона утворюється на поверхні внаслідок замерзання морської води. Солона вода, на відміну від прісної, замерзає за умов від’ємних значень температури: близько -2ОС... -4ОС. Причому, чим вища солоність води, тим нижча температура її замерзання. Льодом вкриті значні площі Світового океану в приполярних широтах, де панують довгі й холодні зими. Частина криги, яка приєднана до берегів, утворює береговий припай. Лід, що вільно переміщується водами Океану, має назву дрейфуючої криги.

Лід в океані

Значні маси льоду сповзають в Океан з материків та островів. Від них постійно відламуються велетенські частини криги, що утворюють айсберги – льодяні гори. Вони підхоплюються морськими течіями, які відносять їх у теплі широти. Тут айсберги починають танути та розколюються на дрібні частини. Найбільшими за розмірами є айсберги з Антарктиди, які можуть існувати багато років поспіль. На водній поверхні видно лише 1/8 частина айсберга, інша прихована під водою. Саме вона являє собою найбільшу небезпеку для кораблів. Водночас в айсбергах містяться величезні запаси прісної води, які стануть в нагоді людству вже найближчим часом.

Завдання. Хто з вас чув про загибель “Титаніка” в наслідок зіткнення з гренландським айсбергом у 1912 році? Спробуйте відповісти, чому не вдалося запобігти цій трагедії.

Водні маси

Як ми з’ясували,морська вода має неоднакові властивості в різних частинах Світового океану. Тому виділять різні типи водних мас, які змінюються як на поверхні, так і з глибино.

Водні маси – це великі рухомі об’єми води з подібними властивостями: температурою, солоністю, густиною, прозорістю та ін.

З глибиною розрізняють поверхневі (до 200 м), проміжні (до 2000 м), глибинні (до 4500 м) та придонні водні маси. Вони відрізняють між собою своїми властивостями, перш за все температурою та рівнем солоності.

Завдання. Враховуючи закономірності зміни температури та солоності океанічних вод з глибиною, назвіть характерні ознаки зазначених типів водних мас.

Поверхневі водні маси змінюють свої властивості в різних широтах внаслідок впливу на них кліматичних умов. Тому аналогічно повітряним масам, розрізняють кілька типів поверхневих водних мас.

Завдання. Пригадайте з теми “Атмосфера” основні типи повітряних мас та їх основні властивості.

Типи водних мас

На поверхні Світового океану від екватора до полюсів змінюють однин одного такі типи водних мас: екваторіальні, тропічні, помірні та арктичні (антарктичні). В умовах теплого та вологого екваторіального клімату формуються в Океані екваторіальні водні маси, які мають високі температури та знижений рівень солоності. У спекотному та сухому тропічному кліматичному поясі утворюються тропічні водні маси з високими температурами та підвищеною солоністю. Помірні водні маси відповідно до кліматичних умов змінюють свою температуру за сезонами року, маючи при цьому знижений рівень солоності. Арктичні (антарктичні) водні маси завдяки низьким температурам протягом року вкриті кригою, яка під час танення опріснює воду.

Висновки


1.Властивостями вод Світового океану є колір, прозорість, температура, солоність, густина та інші.
2.Океанічні води мають свій температурний режим. Температура поверхневих вод закономірно знижується від екватора до полюсів. Також відбувається зміни температур з глибиною.
3.Солоність морської води визначається кількістю розчинених в ній хімічних речовин та вимірюється в г/л або ‰. Середня солоність води в Океані становить 35‰ та майже не змінюється з глибиною. Солоність поверхневих вод залежить від географічної широти місцевості.
4.В Океані зустрічаються різні за походженням типи криги: океанічний та материковий (айсберги).
5.Водні маси – великі об’єми океанічної води з подібними властивостями.

Питання для самоконтролю


1.Назвіть властивості океанічної води. Які з них є основними?
2.Як змінюється температура води в Океані та його поверхні та з глибиною?
3.Що таке солоність морської води? В яких одиницях вона вимірюється?
4.Як утворюється лід у Світовому океані?
5.В чому полягає небезпека айсбергів для людини? Як їх можна використовувати?
6.Поясніть поняття “водна маса”. Схарактеризуйте різні типи водних мас.
Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас