KNOWLEDGE HYPERMARKET


56. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.


Содержание

§48. Підземні води


Пригадайте.
1. Як вода потрапляє під землю?
2. Для чого у містах споруджують бювети?
3. Де чистішою є вода: у глибокій криниці або у річці? Спробуйте пояснити чому.

Утворення підземних вод та їх властивості

Відсутність поверхневих вод у пустелях природа компенсувала по-своєму. Так, певним парадоксом є відкриття у ХХ ст. підземних “морів” – величезних резервуарів прісної або солонуватої води під пустелями. Вони залягають на різних глибинах. Наприклад, в африканській пустелі Сахара верхня межа підземного водного сховища знаходиться на відстані 150-200 м від поверхні. Отже, під землею накопичено величезні запаси прісної води. Але утворювалися вони дуже повільно – мільйони років. Тому їх швидке відновлення неможливе.

Підземними називають води, які містяться у земній корі. Вони можуть перебувати, як і поверхневі води, у трьох станах: у вигляді рідини, льоду або водяної пари.

Для утворення підземних вод необхідні певні умови: наявність значної кількості атмосферних опадів та здатність гірських порід пропускати та пропускати воду. Атмосферні опади, що потрапляють на земну поверхню, проникають у гірські породи завдяки присутніх в них тріщин, порожнин, пор. Пори – це своєрідні проміжки між частинка гірської породи. Чим більші частинки, тим більші пори. Легко пропускають воду пісок, торф, гравій. Гірські породи, що здатні пропускати воду, називають водопроникними. Наваго гірше – глина. Зовсім не пропускають воду тверді магматичні породи, зокрема граніт. Породи, які не пропускають воду, належать до водотривких. На них на різних глибинах затримується вода.

Якщо в земній корі трапляються легкорозчинні гірські породи, наприклад вапняк, гіпс, сіль, води утворює в них порожнини. З часом в таких місцях можуть виникати цілі підземні річки, або підземні озера.

Підземні води мають різну температуру. Залежно від цього розрізняють холодні (до +20ОС), теплі (до температури людського тіла: +37ОС) та термальні (понад +37ОС) підземні води.

Завдання.

1. Пригадайте, за рахунок чого нагріваються підземні води.

2. В яких часниках земної кори зустрічаються теплі та термальні підземні води?

За хімічним складом підземні води бувають прісними та солоними. Мінералізованими водами називають підземні води, в яких розчинені різні солі та гази.

Умови залягання та типи підземних вод

Уявіть собі територію, верхній шар якої складає водопроникний пісок, а нижче залягає водотривка глина. Під час опадів, що надходить на цю ділянку суходолу, вода швидко пройде крізь пісок та затримається на глині. При цьому сформується водоносний шар, який поступово заповнить всі пори у піску. В земній корі чергуються водопроникні та водотривкі гірські породи. Тому підземні води розташовані в земній корі на різних “поверхах”.

Типи підземних вод

У верхньому, найближчому до поверхні шарі гірських порід та в ґрунті, знаходиться верховодка. Ця вода сезонна: її наявність залежить від пори року. Верховодка з’являється після дощів або танення снігу, а в тривалу засуху, зовсім зникає. Ці води нагадують підземні брудні “калюжі”, які лежать на окремих ділянках водотривких порід, й не мають течії.

Глибше залягають ґрунтові води. Вони, на відміну від верховодки, існують постійно і стікають у бік похилу водотривкого шару порід, на яких формуються. Ґрунтові води існують постійно, проте їх рівень значно коливається. Вони живляться атмосферними опадами. Тому в наших широтах їх рівень значно підвищується навесні після танення снігу, а також під час літніх злив. Копаючи криниці, люди дістаються ґрунтових вод. В них легко спостерігати коливання рівня води. Так навесні, води в криниці більшає й вона стає каламутною. Наприкінці літа, навпаки, її бракує.

Рухаючись під землею, ґрунтові води інколи виходять на поверхню у вигляді джерел. Найчастіше це трапляється у ярах або річкових долинах. В такий спосіб річки одержують підземне живлення.

Ще на “поверх” глибше залягають міжпластові води. Вони сформувалися між двома водотривкими шарами гірських порід. Потрапити в цей шар воді набагато складніше. Це відбувається лише у тому місці, де водоносний пласт виходить на земну поверхню. Тому міжпластові води поповнюються дуже повільно й мають постійний рівень кришталево чистої води. До них можна дістатися за допомогою свердловин, які пробурюють крізь водотривкі шари. Іноді у глибоких ярах чи долинах річок вони також, як і ґрунтові води, утворюють джерела.

Там, де плати гірських порід залягають чашеподібно, міжпластова вода знаходиться під великим тиском. У таких місцях, якщо пробурити свердловину, вода під напором піднімається вгору й б’є фонтаном. Такі напірні міжпластові води називають артезіанськими. Ця назва походить від французької провінції Артуа, де ці води здавна використовувалися.

Використанні та охорона підземних вод

Під землею приховані безцінні запаси прісної води. Води становлять близько 1/3 всіх вод суходолу, але відтворюються дуже повільно. Поступово проходячи вглиб крізь товщі гірських порід, немов через фільтр, підземні води очищуються. Вони звільняються від будь-яких небезпечних домішок, тому є джерелом справді чистої прісної води.

Мінеральні води завдяки їх цілющим властивостям використовують для лікування людей. Залежно від хімічного складу води здатні долати наслідки різних захворювань.

Завдання.

1. З’ясуйте, які мінеральні води є на території України та вашої області.

2. Спробуйте відшукати родовища мінеральних вод на фізичній карті України.

Людство активно використовує підземні води з другої половини ХХ ст. З цього часу стало очевидним, що води річок та озер вже не достатньо для задоволення господарських потреб людини. Нині підземні води широко застосовують у побуті,для зрошення полів, а також на заводах та фабриках.

Запаси підземних вод хоча й великі, але швидко вичерпуються. Якщо їх швидко витрачати, підземні води не встигають поновлюватися й їх кількість зменшується. Ці води не захищені від забруднення. Так, у ґрунтові води потрапляють стоки, що містять небезпечні речовини, роблячи їх непридатними для використання. Небезпечний стан для підземних вод склався у районах видобутку нафти.Тут з свердловин нафта може надходити у міжпластові води, отруюючи їх. Після цього вже очистити ці води неможливо. Тому слід зберігати та охороняти підземні води від забруднення.

Завдання. Поміркуйте, які типи підземних вод залежно від умов їх залягання,найбільше використовуються людиною. Які типи підземних вод й з яких причин не можуть бути використані?

Висновки


1.Підземними є води, що містяться у земній корі на різних глибинах. Їх існування пов’язане з чергуванням водопроникних та водотривких плотів гірських порід. Підземні води розрізняються за температурою та хімічних складом.
2.За умовами залягання виділяють такі типи підземних вод: верховодка, ґрунтові та міжпластові води. Артезіанськими називають напірні міжпластові води.
3.Підземні води є колосальним резервом прісної води для людства. Активно використовуються ґрунтові та міжпластові води. Їх слід охороняти від забруднення.

Питання для самоконтролю


1.Які води називають підземними? За яких умов вони утворюються в земній корі?
2.Як розрізняють підземні води за їх властивостями?
3.Порівняйте різні за умовами залягання типи підземних вод.
4.Які води називають артезіанськими? Поясніть, як вони утворилися.
5.Як використовують підземні води на сучасному етапі?
6.Поясніть, чому слід охороняти підземні води.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас