KNOWLEDGE HYPERMARKET


63. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннямиСпосіб відокремлення
В усному мовленні відокремлені означення виділяються інтонацією, а на письмі - комами (деколи - тире).


Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.147.jpg

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
За бажанням автора одиничні означення після означуваного слова можуть відокремлюватися і за інших умов. Наприклад: Сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо (М. Рильський).
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.147-2.jpg


Розділові знаки
На письмі відокремлені означення, як правило, виділяються комами. Якщо відокремлене означення має виразне експресивне значення, воно може виділятися за допомогою тире.
НАПРИКЛАД: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.148.jpg


270 І. Прочитайте вголос текст, відповідно інтонуючи виділені відокремлені означення. Простежте, як з їхньою допомогою автор створює художній образ та досягає лаконізму й виразності опису.
Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі на круглі кобзи, які земля підняла зі свого лона на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, пахуче, укрите жовтим пилом, проросле пелюстками, світить і золотіє... Усі соняшники сміються, веселі, але водночас по-доброму замислені, кожен щось хоче сказати тобі, тільки підійди, наблизь своє обличчя до нього, уважного й доброзичливого... Так можна довго дивитися одне одному в очі, і коли ви розлучитеся, то кожен із вас відчує себе багатшим, ніж був (За Є. Гуцалом).
II. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть відокремлені означення й означувані слова як члени речення. З'ясуйте, чим виражені ці означення та умови їх відокремлення.


271 ДВА - ЧОТИРИ - ВСІ РАЗОМ! Поміркуйте, чи правильне твердження, що дієприкметниковий зворот відокремлюється лише тоді, коли стоїть після означуваного слова.


272 І. Прочитайте речення. Знайдіть відокремлені означення, поясніть умови їхнього відокремлення. У яких двох реченнях відокремлення обумовлене бажанням автора? Як це вплинуло на зміст речень?
1. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (Л. Костенко). 2. Мотря помітила на кущі калини червоний кетяг, не скльований горобцями, і простягнула руку, щоб зірвати (Є. Гуцало). 3. Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені, ми входимо в ліс (М. Стельмах ). 4. Абрикоса цвіте, промениста, натхненна, крислата... (О. Головко). 5. Міська публіка стіною стояла на тротуарах і, приголомшена, дивилась, як з гуркотом проносились вулицею незнайомі війська - шумливі, нестримні, повні енергії (О. Гончар). 6. Якісь он квіти, сині-сині, на голу цеглу повились (Л. Костенко). 7. Троє старшин - у рубцях, у кривавому клоччі, прямо із бою - говорили про бій на Дніпрі (Л. Костенко). 8. Скроплений живлющою росою, пробився паросток на світ (О. Квітневий ).
II. Укажіть речення, у яких відокремлені означення є однорідними. Доведіть, що означення однорідні.


273 Поширте речення узгодженими чи неузгодженими відокремленими означеннями. Накресліть інтонаційні схеми утворених речень.
1. Сонце зійшло над лісом. 2. їй подобалося працювати в саду. 3. Сьогодні він зробив по-своєму. 4. Місто оповила темінь. 5. Літак зробив останнє коло і пішов на посадку.


274 Розподіліть на групи й запишіть послідовно речення залежно від умови відокремлення означень: а) означуваним словом є особовий займенник; б) відділені від означуваного слова іншими членами речення; в) поширене означення після означуваного слова. Розставте пропущені розділові знаки, підкресліть означувані слова як члени речення.
1. Все місто спить суворе й мовчазне (Л. Костенко). 2. Ген килим витканий із птиць летить над морем (Л. Костенко). 3. Сам лагідний сумирний він давно не міг зрозуміти, від чого все те лихе (С. Черкасен-ко). 4. Наснились сині проліски мені, і я щаслива плакала вві сні (І. Христенко). 5. Оточена зеленим шумовинням в кущах розлогих дикої тернини стоїть похила хата лісникова (А. Малишко). 6. Стоїть старе гетьманське місто Глухів позбавлене і слави і краси (Ю. Мушке-тик ).
КЛЮЧ. Замініть послідовно номери виписаних речень буквами: 1 - т, 2 - о, 3 - о, 4 - с, 5 - р, 6 - г. Якщо ви правильно виконали завдання, то із букв прочитаєте назву українського міста.


275  Випишіть речення з відокремленими означеннями, розставляючи пропущені розділові знаки. У виписаних реченнях підкресліть відокремлені означення й означувані слова як члени речення. Поясніть вивчені пунктограми.
1. Занесена вгору з мечем рука боярина вже втомилась, і він її важко опустив (Р. Іванченко). 2. А ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів у льоди закутий (Л. Костенко). 3. Подвір'я дрімає сонне й порожнє (О. Гончар). 4. Смутний і виснажений став він підніматись на гору вузькою вулицею, запорошеною кам'яним вугіллям (І. Микитенко). 5. Завіяні снігом вітрила звисали, як біла гречка (Л. Костенко). 6. Прикмета червня - найкоротша ніч замріяна казково-загадкова (В. Скомаров-ський). 7. Маленькі вікна завжди без шибок були над самою землею (Петро Панч). 8. Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський).


276 І. Розгляньте репродукцію картини І. Айвазовського «Дев'ятий вал». Доберіть означення, за допомогою яких можна описати зображену стихію та стан людей.
II. Спишіть текст, доповнивши його відокремленими означеннями, які підходять за змістом. За потреби скористайтеся довідкою. Зробіть висновок про те, чи набув текст більшої образності, емоційності.
Феодосія. Із вікон невеликого будинку видно широкі простори моря. Тут народився і жив Іван Айвазовський - відомий у світі художник, який зображав морські пейзажі. Митець намагався передати мінливі, тимчасові стани природи виключно по пам'яті, нічого не ви-
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.150.jpg
І. Айвазовський. Дев'ятий вал
гадуючи. Айвазовський був справжнім співцем моря. На його картині «Дев'ятий вал» зображено ранок після бурі. Перші промені сонця освітлюють море. Холодна вода ніби світиться зсередини. Величезна хвиля ось-ось звалиться на людей. Вони злякано чіпляються за уламок щогли. Море кипить, стихія невблаганна... І все ж картина викликає впевненість у тому, що люди вийдуть переможцями зі смертельної боротьби зі стихією (Із журналу).
ДОВІДКА. Море: синє, бурхливе і суворе, спокійне і лагідне, розбурхане стихією; вода: прозора і водночас темна; люди: налякані, але не скорені; картина: пронизана яскравим сонячним світлом.


277 І. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть означення, поясніть умови їх відокремлення або невідокремлення.
1. Вона прийшла заквітчана і мила і руки лагідно до мене простягла (В. Симоненко). 2. На сто думок замислена Полтава вербові гриви хилить до води (Л. Костенко).3. Сади омиті музикою згадок ковтають пил міжселищних доріг (Л. Костенко). 4. Тут ніжна осінь мрійна та м'яка на кольори багата розмаїта (О. Ющенко). 5. Веде нас мрія ніжна й строга і підросли малі сини (А. Малишко). 6. Широкою вкритою туманом долиною верталися додому (У. Самчук). 7. Зморений страхом безсонням і холодом Олег заснув (Ю. Мушкетик). 8. Ті слова сміливі й пекучі здіймали в голові рої думок (А. Шиян).
II. Випишіть усі слова, у коренях яких чергуються голосні звуки. Запишіть звуки, які чергуються.


278 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.
Варіант А. Випишіть із творів Т. Шевченка п'ять речень з відокремленими означеннями.
Варіант Б. Напишіть твір-мініатюру на тему «Біля синього моря», використо-. вуючи відокремлені означення.
Варіант В. Випишіть із підручника географії п'ять речень із відокремленими означеннями.


ВИСНОВКИ
1. Відокремлені члени речення виділяються за смислом та інтонацією, набуваючи при цьому більшої самостійності у складі речення. Загальною умовою відокремлення членів речення є їхнє велике змістове навантаження.
2. Відокремленими можуть бути поширені та непоширені, узгоджені та неузгоджені означення. їх відокремлення залежить від місця в реченні щодо означуваного слова, змістового навантаження та ін.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови для 8 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.