KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інтерактивна анкета на тему: В.Сосюра — співець кохання. Інтимна, пейзажна лірика

Гіпермаркет Знань>>Українська література >>Українська література 11 клас>> Українська література: Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях визначного українського лірика. Інтимна лірика поета

Акселеративні методи до предмету Українська література 11 клас.

Тема «В.Сосюра — співець кохання. Інтимна, пейзажна лірика».                                                             ІНТЕРАКТИВНА АНКЕТА СТУДЕНТА


Тема заняття: В.Сосюра — співець кохання. Інтимна, пейзажна лірика.
Мета: Я очікую від цього заняття_________________________________________ ________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові студента_________________________________________

Епіграф заняття:


Я починався відтіля,
Де гул заводів даль колише,
Ясні Донеччини поля
Мені на світі наймиліші. (В.Сосюра)


                                                                     ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ


1. Чи вважаєте ви, що  українська література збагатилася, завдяки творчості В.Сосюри? Чому? ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Яким чином провідний мотив творчості Сосюри відображає головні етапи життя поета? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
3. Чи справді, що влада впливала на творчість В.Сосюри? В яких творах це відображено? __________________________________________________________
______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Чи можна сказати, що є взаємозв’язок між інтимною та пейзажною лірикою поета?  Як за допомогою пейзажів автор передає настрої і переживання у інтимній ліриці? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Що я знав? ____________________________________________________________
Що нове дізнався на занятті? _____________________________________________
Що я отримав на цьому занятті? ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сьогодні я працював на оцінку ___________________________________________
Заняття змінило (чи не змінило) мій емоційний стан ___________________________

Домашнє завдання: Вдома ви намалюєте одну з картин природи, які зображує В.Сосюра у своїх поезіях. По-друге, в багатьох із вас вдома є комп’ютер. Ваше домашнє завдання буде пов’язане з ним. Об’єднайтеся за групами і пошукайте в Інтернеті матеріал про письменників рідного краю, і підготуйте короткі доповіді про будь-кого з них на урок позакласного читання, який буде в нас наступного тижня.


                                                                               ОПОРНИЙ  КОНСПЕКТ

                                                               Теорія літератури (основи віршування)


Ліричні твори — твори, у яких віддзеркалені думки, на¬строї та почуття людини, душевний стан автора, його ставлен¬ня до оточення.
Строфа — кілька віршових рядків, поєднаних за змістом і певним порядком римування. Залежно від кількості рядків у строфі розрізняють такі строфи: дистих, тривірш, терцина, катрен, сонет тощо. Вони різняться ще й системою римування.

Рима — це однакове звучання або співзвуччя закінчень віршових рядків.    
Три основні форми римування:
парне (суміжне або паралельне) (АА ББ ВВ):
оповите (кільцеве чи опоясуюче) (А Б Б А):
перехресне (А Б А Б):
Ритм — повторюваність у віршованій мові однорідних зву¬кових особливостей.

Віршовий розмір
Двоскладова стопа  
 1,3,5,7,9 – хорей    _/ _ / _/ _ / _/ _ / _/ _ / _/ _ /
2,4,6,8,10 – ямб ¬  _ _/ / _ _/ / _ _/ / _ _/ / _ _/ /
Трискладова стопа  
1,4,7,10 – дактиль      _/ _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/
2,5,8,11 – амфібрахій _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/ _/
3,6,9,12 – анапест        _ _ _ // _ _ _ // _ _ _ // _ _ _ //

Примітка: цифра позначає номер наголошеного складу.

                                                                      Т Е С Т И


Тестування     

1. Ліричні твори «Коли в твої очі дивлюся...», «Не бував ти в наших краях», «Говори, говори моя мила...», «Ви знаєте, як липа шелестить».. належать..?
а) В.Сосюрі;
б) О. Олесю;
в) М.Рильському;
г) П. Тичині


2. «Так ніхто не кохав...», «Коли потяг у даль загуркоче», «Білі акації будуть цвісти», «Васильки». Ці твори належать:
а)    М. Рильському
б) В. Сосюрі
в) Д. Павличку


3. «Яблука доспіли...», «Ластівки летять...», «Поле чорніє. Проходять хмари.» - це вірші...
а)    П.Тичини;
б)    В.Сосюри;
в) А.Малишка;
г) М.Рильського


4. «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ    
Лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання...»
Який художній засіб використав В.Сосюра в цих рядках?
а) паралелізм
б) гіперболу
в) метонімію


5. Автобіографічний прозовий твір В.Сосюри має назву села, де пройшло дитинство поета. Підкресліть цю назву.
а)    Сосниця
б)    Лисичанськ
в) Теліжинці
г) Третя Рота     

6. Який патріотичний твір В. Сосюри в роки сталінщини був розкритикований і вилучений з його творів?
а) «Ластівки на сонці...»
б) «Відповідь»
в) «Любіть Україну»
г) «Знов село».


7. Де допущена помилка?
а) 2 4 6 8 – це амфібрахій
б) 1 4 7 10 – це дактиль
в) 3 6 9 12 – це анапест


8. Де допущена помилка?
а) 1 3 5 7 – це хорей
б) 1 4 7 10 – це ямб
в) 3 6 9 12 – це анапест


9. «Далекі небосхили», «Голосіївська осінь», «Зимові записи» - це останні збірки…
а) П.Тичини
б) А.Малишка
в) В. Сосюри
г) М. Рильського


10.    Яку назву має автобіографічна повість В.Сосюри?
А    «В годину гніву»;
Б    «Червона зима»;
В    «Осінні мелодії»;
Г     «Третя рота».


11.    Укажіть, яка тема є центральною в творчості В. Сосюри:
А нещасливе кохання;
Б тема Вітчизни;
В боротьба молодого покоління 20-х за соціальну справедливість;
Г складні процеси пристосування людини до умов соціалістичної дійсності.


12.    Які з поданих творів В. Сосюри належать до інтимної лірики?
1    «Білі акації будуть цвісти»;
2    «Любіть Україну»;
3    «Так ніхто не кохав»;
4    «Катрусі на спомин»;
5    «Ластівки на сонці»;
6    «Серце»;
7      «Той молот б'є, а серце стало».


  1.   5.   9.
  2.   6.   10.
  3.   7.   11.
  4.   8.   12.ОЦІНКА________________________балів
Надіслала викладач будівельного технікуму транспортного будівництва Ясинуватський Муравльова Оксана Володимирівна, Донецька обл., м. Ясинувата


Матеріали з української літератури за 11 клас скачати, конспект з української літератури, підручники та книги скачати безкоштовно, шкільна програма онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 11 клас > Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях визначного українського лірика. Інтимна лірика поета > Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях визначного українського лірика. Акселеративні методи та інтерактивні технології