KNOWLEDGE HYPERMARKET


І.Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>>Українська література: І.Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»

Свічечка букви Ї.

Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї»
а також
витягнувшись на пальчиках
оберігати місячний серпик
букви «є»
що зрізаний з неба
разом із ниточкою
бо кажуть дитино
що мова наша — солов'їна
гарно кажуть
але затям собі
що колись
можуть настати і такі часи
коли нашої мови
не буде пам'ятати
навіть найменший
соловейко
тому не можна покладатися
тільки на солов'їв
дитино.


1.    Які   художні   засоби   використовує   поет,   щоб   передати графічні особливості нашої мови?
2.    Чому, на вашу думку, у вірші багато пестливих слів?
3.    Поясніть ритмічні особливості вірша. Чи є твір верлібром?
4.    Як ви гадаєте, чому поезія написана у формі внутрішнього монологу?
5.    Визначте ідею вірша. До чого закликає автор?
6.    Хто ще з українських поетів називав нашу мову «солов'їною»?


Музика, що пішла.
Коли вона плелася в коси -
чом, скрипко, відвернулась пріч?
Як музику пустила босу
в таку непевну, звабну ніч?
Ох, смиче, теж дививсь куди ти? —
вже ж сивина спадає з пліч, —
як босу музику пустити
в таку непевну, звабну ніч?..
Візьму собі землі окраєць,
піду блукати по світах, —
хай тільки вітер завиває
в моїх розхристаних слідах...
О мамо, тату, як спитають,
куди ваш син подався з віч —
скажіть: він музику шукає,
що босою пішла у ніч.
1.    Які поетичні образи постають у вашій уяві, коли читаєте вір «Музика, що пішла»?
2.    Визначте основний мотив твору.
3.    Поясніть зміст вислову «боса музика». Які ще епітети трапляються у поезії? З'ясуйте їх роль.
4.    Визначте основну думку вірша.
5.    Яку роль відіграє мистецтво в естетичному розвитку людини?

6.    Поміркуйте, що саме об'єднує ці три вірші Івана Малковича.


Вчимося аналізувати поезію
Поезії Івана Малковича «Із янголом на плечі», «Свічечка букви «ї» та «Музика, що пішла» об'єднує проблема життєвого покликання людини.
Вірш «Свічечка букви «І» має виразне національне спрямування. За формою він нагадує внутрішній монолог, спрямований на самореалізацію людини. У поезії порушено проблему збереження мови. Розгортаючи поетичний роздум, автор насичує текст зменшено-пестливими  формами,   що  передають особливості  нашої мови:
долоньки, пальчики, свічечка букви «ї», серпик букви <<є». захисність мови стає потужним мотивом у світлі власної а хищеності. Метафора «крихітна свічечка букви «ї» будується на зіставленні. В основі цього тропа — асоціативна паралель-зберегти рідну мову так само важко, як уберегти вогонь свічки від вітру. Все залежить від активної діяльності людини на захист рідної мови, тому наставник закликає дитину «захищати» її, «оберігати», а «не покладатися тільки на солов'їв». У цьому за автором,— життєве призначення людини.


Проблема реалізації мистецького хисту людини у житті розгортається у поезії «Музика, що пішла». Слово музика є ключовим у поезії, воно винесене у заголовок. У прямому значенні — це вид мистецтва, дуже близький авторові, адже він скрипаль. На це вказують і слова скрипка, смичок.


На початку твору використано художній прийом умовчання. Об'єкт поетичного мовлення тут прихований за особовим займенником «вона». Так створюється експресія загадковості, таємничості. За допомогою метафоричного епітета «боса» окреслено узагальнений образ музики, що уособлює музу-натхненницю. Одночасно виникають асоціації з її природною «босоногою» сутністю. Слово «музика» наближається до поняття «лірична стихія творчості». Поетичний образ ночі символізує невідомість, яка очікує творчу особистість на незвичайному життєвому шляху: «піду блукати по світах». Емоційна місткість віршового тексту досягається вживанням риторичного звертання, питальних речень. Вони підкреслюють відповідальність митця за своє творче покликання:
як босу музику пустити
в таку непевну, звабну ніч?..


У підтексті поезії визріває ідея: призначення митця - бути вічним мандрівником, шукачем тієї незримої ліричної сутності.
(За Аллою Бондаренко)

Для тих, хто хоче більше знати
Прочитайте і самостійно проаналізуйте поезію Івана Малковича «Подорожник». Поміркуйте, які морально-етичні проблеми порушив автор твору.


Умовчання — такий мовний зворот, коли висловлена автором чи персонажем твору думка обривається з розрахунком на здогад читача про недоговорене.


Експресія (від лат. «вислів, вираз») особлива виразність, підкреслена яскравість художньої мови, яка досягається використав ням відповідної лексики, тропів, стилістичних фігур тощо.
 
Подорожник
Стоїть при дорозі

хлопчатко в сорочці рваній:
—    Я — подорожник,
прикладайте мене до рани.
ідуть подорожні —
ніхто з них, ніхто з них не стане.
—    Я — подорожник,
прикладайте мене до рани.
Враз — гальма завищали, і вовчим

оком сорочку прошито:
—    Що тиняєшся, хлопче,
а чи, може, набридло жити?
І крізь сміх, мов крізь ножі,

хлопчик блідо ворушить губами:
—    Я ж... подорожник,
прикладайте мене до рани...

Радимо прочитати
Іван Малкович. Із янголом на плечі.— К., 1997.


Василь Цимбалюк, Українська література , 8 клас.
Надіслано читачами з інтернет-сайту

шкільний календарний план, найбільша бібліотека рефератів з української літератури, домашнє завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.