KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія 7 клас. Повні уроки

Вступ
Тема 1. Біологія – наука про живу природу. Значення біології
Тема 2. Різноманітність живих організмів та їх класифікація
Тема 3. Дослідження біологічних об'єктів

Царство Рослини
Основні функції рослинного організму

Тема 4. Загальна характеристики Царства Рослини
Тема 5. Життєдіяльність рослин
Тема 6. Живлення рослин. Фотосинтез
Тема 7. Транспорт речовин і випаровування води
Тема 8. Ріст і розвиток рослин
Тема 9. Умови, необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин

Будова рослин
Тема 10. Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади
Тема 11. Життєдіяльність клітин
Тема 12. Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини
Тема 13. Будова квіткової рослини, вегетативні та генеративні органи    
Тема 14. Корінь, будова та функції
Тема 15. Клітинна будова кореня
Тема 16. Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки
Тема 17. Внутрішня будова стебла
Тема 18. Видозмінені пагони
Тема 19. Листок. Зовнішня будова листка
Тема 20. Внутрішня будова листка

Розмноження рослин
Тема 21. Способи розмноження рослин
Тема 22. Розмноження спорами    
Тема 23. Розмноження квіткових рослин    
Тема 24. Життєвий цикл рослин     
Тема 25. Квітка – генеративний орган. Суцвіття     
Тема 26. Запилення, пристосування до запилення      
Тема 27. Насінина і плід    
Тема 28. Проростання насіння, умови його проростання    
Тема 29. Будова і різноманітність плодів.  Поширення плодів

Різноманіття рослин
Тема 30. Основи систематики. Класифікація рослин
Водорості
Тема 31. Загальна характеристика водоростей    
Тема 32. Прісноводні водорості. Семестрове оцінювання    
Тема 33. Морські водорості    
Тема 34. Значення водоростей у природі та житті людини
    
Вищі спорові рослини
Тема 35. Загальна характеристика вищих спорових рослин    
Тема 36. Відділ Мохоподібні
Тема 37. Сфагнові мохи, утворення торфу    
Тема 38. Відділ Хвощеподібні та Плауноподібні
Тема 39. Папоротеподібні
Тема 40. Колишній розквіт папоротеподібних

Голонасінні
Тема 41. Загальна характеристика насінних рослин. Відділ Голонасінні
Тема 42. Різноманіття та значення    
Тема 43. Загальні ознаки Хвойних

Покритонасінні
Тема 44. Відділ Квіткові    
Тема 45. Класифікація квіткових рослин    
Тема 46. Клас Дводольні. Розоцвіті, Капустяні, Бобові    
Тема 47. Пасльонові та айстрові    
Тема 48. Клас Однодольні. Родина Лілійні    
Тема 49. Родина Злаки

Гриби і бактерії
Гриби

Тема 50. Загальна характеристика царства Гриби     
Тема 51. Особливості будови, процеси життєдіяльності та різноманіття грибів
Тема 52. Особливості будови, процеси життєдіяльності та різноманіття грибів: дріжджі та паразитичні гриби
Тема 53. Будова і життєдіяльність лишайників
Тема 54. Значення грибів і лишайників у природі та житті людини

Бактерії
Тема 55. Загальна характеристика бактерій
Тема 56. Різноманіття бактерій
Тема 57. Значення бактерій у природі та житті людини

Організм та середовище існування людини
Тема 58. Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин    
Тема 59. Пристосування рослин до середовища існування. Життєві форми    
Тема 60. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах    
Тема 61. Рослинні угруповання    
Тема 62. Охорона рослин. Червона книга України    
Тема 63. Історичний розвиток рослинПовний перелік шкільних предметів: біологія, українська мова та література, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення