KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види публікацій. Комп’ютерна публікація. Створення публікації. Шаблон і макет документа

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Види публікацій. Комп’ютерна публікація. Створення публікації. Шаблон і макет документа


  • Ви дізнаєтесь:

Які  види  публікацій  розрізняють? Що  можна віднести до комп’ютерної публікації?
Які  засоби  потрібні  для  створення  публікації?
Що таке шаблон  і макет документа?
Які  особливості  має  програма  Microsoft Publisher?
Як  створити  публікацію  за  допомогою  програми Microsoft Publisher?
Як  працювати  з  текстом  у  середовищі  програми Microsoft Publisher?


Які види публікацій розрізняють? Що можна віднести до  комп’ютерної публікації?

Публікація (латин, publico — оголошувати публічно) — це оприлюд­нення деяких відомостей. Цим терміном називають також єдину за формою та вмістом опубліковану роботу.

На сьогодні  більшість публікацій  створюють,  редагують  і форматують, використовуючи  комп’ютерні  програми,  зокрема,  текстові  редактори  та процесори. В такому випадку вживають термін комп’ютерна публікація.

За способом розповсюдження публікації можна поділити на друковані та електронні.

Розрізняють такі друковані видання: книжки, журнали, брошури, газети, буклети,  листівки  тощо.  Кожне  з  них  має  своє  призначення,  автора  ма­теріалу і відповідно — певну структуру, формат видання та правила розповсюдження.

Брошура (фр. broc hure  від brother  лишити)  неперіодично текстове книжкове  видання  обсягом  понад 4, але не більше 48 сторінок, з'єднаних між  собою.  Найчастіше  брошури  використовуються  в  рекламних  чи  в освітніх цілях.

Буклет (фр. bouclette — завиток) — переважно багатокольорова аркуше­ва роздруківка, складена в два або кілька згинів. До такого виду друкованої продукції найчастіше звертаються туристичні агенції, виробники промислових і продовольчих товарів, організації та установи у рекламних цілях, в період  відзначень ювілеїв,  подій  чи  проведення  інших  знакових  заходів. Буклет має багатосмужну структуру, як правило, 6 смуг.

Інформаційний  бюлетень  (лат.  bulla документ  з печаткою,  італ.  bulletino —  записка, листок) — видання, яке випускається з метою інформування з певних питань цільової групи людей, спеціалістів або інших користу­вачів.  Інформаційний  бюлетень,  як  правило,  складається  з  підбірки актуальних тематичних відомостей, оформлених у вигляді статей.

Часто під час навчання учням і студентам  пропонується створити рефе­рати. Реферат  (нім. referat, лат. refere — доповідати) — письмова доповідь або  виступ  з  певної  теми,  в  яких  узагальнюються  відомості  з  одного  чи
кількох джерел.

Електронними  публікаціями  називають  розповсюдження  відомостей за допомогою електронних носіїв, таких як диски чи флеш-пам’ять, або за допомогою Інтернету.


Які засоби потрібні д ля  створення публікації?

Для створення зразка друкованої продукції та підготовки до тиражуван­ня,  потрібна  видавнича  система.  Завдяки  розвитку  сучасних  інформа­ційних технологій створено настільну  видавничу  систему. У широкому розумінні цей  термін означає  сукупність апаратних  і програмних засобів відповідного  призначення.  Назва настільна  видавнича  система  походить від англійського терміна desktop publishing.

Підготовка  публікації  —  комплексний  процес,  який  складається  з кількох етапів: набору, редагування і коригування тексту, підготовки зображень,  розробки дизайну та верстки видання. Для здійснення зазначеного процесу необхідна технічна підтримка — апаратна і програмна.

  • Дизайн  (англ. design)  —  задум, план, ц іль,  намір,  творчий  задум, проект і креслення,  розрахунок, конструкція,   ескіз,  малюнок,  узор, композиція, мистецтво  композиції,  витвір  мистецтва.

До  мінімальної  конфігурації  настільної  видавничої  системи  мають входити  пристрої  введення,  збереження  та  опрацювання,  виведення  та передавання даних.

Сукупність програм, необхідних для створення видання, можна умовно поділити на групи: програми опрацювання зображень, які використовують­ся в програмах підготовки комп’ютерних публікацій, програми поліграфіч­ного дизайну та програми власне настільної видавничої системи.

Програми  опрацювання  зображень  (зокрема  растрової  графіки) дозволяють створювати та опрацьовувати  ілюстративний матеріал: перет­ворювати  у  цифрову  форму  готові  зображення  з  деякого  матеріального носія  та  готувати зображення  відразуу цифровому форматі. До таких  прог­рам  відносять:  Adobe Photoshop,  Cord  Photo-Paint,  Fractal  Design  Painter, Micrografx Picture Publisher.

Для розробки самостійних графічних продуктів, таких як фірмові знаки, логотипи,  візитки,  оголошення,  афіші,  запрошення,  листівки,  застосову­ються програми поліграфічного дизайну (зокрема опрацювання векторної графіки). Наприклад, Adobe  Illustrator,  Corel DRAW, Macromedia FreeHand, Micrografx Designer.

Програми  власне настільної  видавничої  системи  призначено  для  роз­робки друкованих видань: газет, книг, журналів, брошур, багатосторінкових документів за допомогою персонального комп’ютера. Вони включають за­
соби опрацювання графіки та поліграфічного дизайну. До програм видав­ничої системи можна віднести: Adobe PageMaker, QuarkXpress, Corel Ventura, Microsoft Publisher,Microsoft Word.


Що таке шаблон і макет документа?

Документами  публікацій  є  шаблони,  макети  та  безпосередньо  самі публікації різного виду. Кожний документ складається з об’єктів: текстових написів,  зображень,  таблиць,  діаграм, фігурного  тексту тощо,  які,  в  свою чергу, мають  властивості та параметри, значення яких можна змінювані.

  • Шаблон  (нім. Schablone,  від франц.  echantillon —  зразок) у переносному значенні —  зразок, приклад, якому слідують.

Документи  різного  виду,  наприклад,  брошури,  бюлетені,  звіти,  листи, листівки, оголошення тощо, створюються на основі відповідного шаблону, який і визначає його структуру. Наприклад, шаблон інформаційного бюлотеня має таку узагальнену структуру: на перший сторінці розміщують дату випуску, логотип організації, в якій він створюється, назву та зміст бюлетеня, основну та додаткову статті; решта сторінок містить внутрішні  статті.
На останній сторінці може міститися довідка про організацію, її адреси та телефони. Буклет має іншу структуру, звіт — ще іншу і т. ін.

  • Під час роботи  в  середовищі  текстового  процесора та  програми підготовки  комп’ютерних  презентацій  також  використовуються шаблони.

Для  кожного  шаблону  документа  програма  створення  публікацій містить кілька варіантів макетів.

  • Макет —  зразок книжки, журналу тощо,  який  виготовляється для точного  розміщення  текстового  й  ілюстративного  матеріалу. Перед виготовленням будь-якої друкованої продукції створюється план  розміщення  матеріалу  за  сторінками  та  смугами.  Виготовлення  макета  є  одним  із  етапів  підготовки  видання  і  має  на меті остаточну перевірку правильності написання  і розташування текс­тового та ілюстративного матеріалу.

Макет публікації певного типу розробляється на базі шаблону і містить значення параметрів сторінки та сукупність розміщених певним чином та відформатованих об’єктів.  Макет ненаповнено  конкретним  змістом,  тобто всі  його об’єкти  (текст,  малюнки,  таблиці)  не містять конкретних даних та відомостей.  Макети  визначають зовнішній  вигляд документа певного типу та  створюються  для  полегшення  дизайнерської  роботи  користувачів. Користувач створює документи  на базі обраного макета.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.