KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види рухів. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 8 клас. Повні уроки>>Фізика: Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла. Повні уроки

Содержание

Тема уроку

 • Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.'

Мета уроку

Визначити види рухів, сформувати поняття прямолінійного рівномірного та нерівномірного руху.

Задачі уроку

 • 1.    Вивчення видів руху.
 • 2.    Вивчення поняття «Нерівномірний рух».
 • 3.    Вивчення поняття «Прямолінійний рівномірний рух».
 • 4.    Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 • 5.    Визначення графічного відображення руху тіла.

Основні терміни

 • Рівномірний рух – це рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу проходить однакові відрізки шляху.
 • Нерівномірний рух -  це рух, при якому тіло за рівні проміжки часу проходить неоднакові відрізки шляху.
 • Середня швидкість нерівномірного руху – це швидкість, яку б могло мати тіло, якщо б пройшло той же шлях, за той же час, рухаючись рівномірно.

План уроку

 • 1.    Види руху. Рівномірний та нерівномірний рух.
 • 2.    Швидкість рівномірного руху. Середня швидкість нерівномірного руху.
 • 3.    Графіки руху тіла.
 • 4.   Домашнє завдання.

Хід уроку

Види руху. Рівномірний та нерівномірний рух тіла.

Найпростіші види руху тіла – це рівномірний та нерівномірний.

Якщо будь-яке тіло за рівні проміжки часу проходить однакові відрізки шляху, то його рух називають рівномірним.

Наприклад, автобус за кожну годину проходить 40 км, за кожні півгодини – 20 км, за кожні п’ятнадцять хвилин – 10 км и т.д.

Ще один приклад такого руху добре проілюструє

Відео №1 «Рівномірний прямолінійний рух»


Однак в природі рівномірний рух зустрічається дуже рідко. Приблизно однаковий шлях за однаковий час проходить Земля, обертаючись навколо Сонця, або кінець стрілки годинника.

Більшість же рухів не є рівномірними. Потяг, відправляючись від станції за однакові проміжки часу проходить все більший і більший шлях, і, навпаки, наближаючись до станції за той же самий час він проходить менший і менший шлях. На автомобільних перегонах гонщики один і той же відрізок шляху проїжджають за різний час. Все це приклада нерівномірного руху. Тобто нерівномірний рух – це рух, при якому  за рівні проміжки часу тло проходить неоднакові відрізки шляху.

Нерівномірний рух може бути як прямолінійним та і криволінійним. Це добре ілюструє

Відео №2 «приклади прямолінійного та криволінійного руху»


Контролюючий блок 1

 • 1.    Які види руху ви вивчили?
 • 2.    Що таке рівномірний рух?
 • 3.    Що таке нерівномірний рух?
 • 4.    Наведіть приклад рівномірного та нерівномірного руху.

Швидкість рівномірного руху. Середня швидкість нерівномірного руху


Кожне тіло рухається з певною швидкістю. Швидкість тіла при рівномірному русі показує, який шлях проходить тіло в одиницю часу. Так, наприклад, автомобіль за кожну годину проходить 60 км, а людина – 5 км. Говорять, що швидкість автомобіля 60 км/год, а швидкість людини – 5 км/год.

Щоб визначити швидкість при рівномірному русі, треба шлях, що пройшло тіло за певний проміжок часу, поділити на цей проміжок.  Тобто швидкість при рівномірному русі – це величина, що дорівнює відношенню шляху до часу, за який цей шлях було пройдено.

Отже, швидкість при рівномірному русі – це величина постійна.

При нерівномірному русі швидкість тіла змінюється. Однак говорять про якусь одну швидкість потяга або автобуса, хоча на зупинка їх швидкість  дорівнює нулю, потім вона збільшується, а перед наступною зупинкою знову зменшується. Що ж мають на увазі, коли говорять, що швидкість автобусу 60 км/год?

Коли говорять про швидкість нерівномірного руху, то мають на увазі середню швидкість на даному відрізку шляху або за певний проміжок часу. Щоб її визначити ділять пройдений тілом шлях (або суму певних відрізків шляху) на час руху (або суму проміжків часу, що відповідають певним відрізкам шляху), тобто поступають так  само, як і при визначенні швидкості рівномірного руху.

Іншими словами можна сказати, що середня швидкість – це швидкість, яку б могло мати тіло, якщо б пройшло той же самий шлях, за той же час, рухаючись рівномірно.

Це добре проілюструє відео №3 «Середня швидкість руху»

Контролюючий блок 2

 • 1.    Що таке швидкість при рівномірному русі?
 • 2.    Що таке середня швидкість при нерівномірному русі?
 • 3.    Знайдіть середню швидкість, якщо потяг пройшов спочатку відстань 100 км за 1 годину, а потім ще 250 км за 2 години.

Графіки руху тіла. Рух кожного тіла можна виразити у вигляді графіків.

Рівномірний рух можна виразити у вигляді графіку залежності швидкості від часу. Так як при рівномірному русі швидкість однакова, то графік буде виглядати як пряма, що паралельна осі t.

Переміщення при рівномірному русі

Мал.6 Переміщення при рівномірному русі.

Залежність шляху переміщення від часу задається наступним графіком. Vx1>0 та Vx2>0 – рух сонаправлено з віссю; Vx3<0 – рух проти вісі.

Графік залежності переміщення від часу

Мал. 7 Графік залежності переміщення від часу.

Контролюючий блок 3

 • 1.    Намалюйте графік залежності швидкості від часу, якщо потяг рухається зі швидкістю 60 км/год протягом 3 годин.
 • 2.    Намалюйте графік залежності шляху від часу, якщо потяг пройшов 100 км за 3 години. Початкова швидкість дорівнює нулю.

Домашнє завдання

 • 1.    Повторити поняття «Механічний рух», «Рівномірни рух», «Нерівномірний рух», «Траєкторія», «Пройдений тілом шлях», «Швидкість руху», «Середня швидкість руху».
 • 2.    Вирішити задачу: Потяг за 5 годин пройшов шлях 750 км. З якою швидкістю він рухався?
 • 3.    Вирішити задачу: Велосипедист за 1 годину пройшов шлях 700 м, за 3 години – 2 км. З якою середньою швидкістю рухався велосипедист?
 • 4.    Вирішити задачу: Який шлях пройшов автомобіль, якщо він рухався зі швидкістю 80 км/год протягом 10 годин?
 • 5.    Намалювати графік залежності швидкості від часу, якщо тіло рухалося зі швидкістю 10 км/години протягом 5 годин.

Цікаво знати


Згідно рекордів книги Гінеса (1998р.) в серпні 1980р. повідомлялося, що в Дослідній лабораторії ПМС США, Вашингтон, пластиковий диск було розігнано до швидкості 150 км/с. Це максимальна швидкість, з якою коли-небудь рухався твердий видимий об’єкт.

Список літератури


1.    Урок на тему: «Скорость механического движения тел» Васильева Т.Н., учитель физики, г.Зеленогорск, Красноярского края, МОУ «СОШ № 161».
2.    Урок на тему: «Прямолинейное равномерное движение» Синевая К.М., учитель физики и математики, г.Балтийск, Калининградской обл., МОУ СОШ №5
3.    Урок на тему: «Движение и его относительность» Василенко К.Н., учитель физики и информатики МОУ Сещинской средней школы.
4.    Громов С.В., Родина Н.А. Физика. Учебник для 7 класса общеоразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2008.Відредаговано та вислано Борисенко І.М.Над уроком працювали

Васильева Т.Н.

Синевая К.М.

Василенко К.Н.

Борисенко І.М
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 8 клас