KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відносна густина газів. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Відносна густина газів. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Відносна густина газів.

Мета уроку

Задачі уроку

1. Ознайомитись з поняттям «відносна густина».
2. Навчитись характеризувати поняття «відносна густина газів».

Хід уроку

Поняття «густина газів»

Густина речовини (символ p, одиниця кг/м3, г/мл, г/см3) – величина, рівна відношенню маси речовини m до її об'єму V.

P=m/V.

Цей малюнок пояснює нам, що тіла виготовлені з різних речовин, при однакових об'ємах, мають різні маси.

Густина, виражена в г/л, збігається зі значенням густини в кг/м3. Відносна густина (символ d, величина безрозмірна) - це густина даної речовини, ділена на густину речовини, узятої за еталон.

                        d=pp/p0

Густина речовини залежить як від маси складових його молекул, так і від об'єму

На цьому відео ми бачим, яка залежність існує між тиском, об’ємом і температурою газу.


Відео 1. Дослідження залежності між тиском,об’ємом і температурою газу.

Таким еталоном, або стандартною речовиною, є або чиста вода при тиску 101325 Па (1 атм) і температурі 3,98 0С, або сухе повітря при нормальних умовах (101325 Па, 0 0С). Густина води при 3,98 0С и 101325 Па дорівнює 1,0000 г/мл, а повітря в нормальних умовах - 1,2928 г/л при складі (масові частки): 0,7547 N2, 0,2310 O2, 0,0129 Аr і 0,00046 CO2.

Оскільки густина і відносна густина залежать від температури , підрядковим індексом вказують температуру, при якій вимірювали густину. Якщо густина еталонної речовини визначена при температурах, відмінних від наведених вище, то біля символу відносної густини ставлять два індекси. Наприклад, позначення d525 (N2O) = 1,5300 свідчить, що відносна густина оксиду діазоту визначена при 25 0С відносно густини повітря, яка визначена при 5 0С.

Пропоную переглянути відео. Воно допоможе зрозуміти поняття густини речовин.

Відео 2. Поняття густини.


Контролюючий блок №1

1. Охарактеризуйте поняття «відносна густина», у яких одиницях вона вимірюється?

Поняття «відносна густина газів»

Відносна густина газу — величина, що показує, у скільки разів відносна молекулярна маса одного газу більша або менша від відносної молекулярної маси іншого газу, взятого для порівняння.

D = Mr1/Mr2.

Густина газу в центрі Сонця в сто разів перевищує густину води

Малюнок 3.Густина газу в центрі Сонця в сто разів перевищує густину води.

Відносну густину газу прийнято виражати відношенням його густини до густини сухого повітря, узятого при нормальних умовах (нормальна температура — 293,15 К, нормальний тиск — 101,325 кПа = 760 мм рт. ст.).

Густина рідин і газів зменшується зі збільшенням температури. Густина газів збільшується зі збільшенням тиску, густина рідини практично від тиску не залежить. У багатьох важливих для практики випадках густина можна розглядатися як адитивна фізична властивість.

Засоби вимірювання густини часто називають денсиметрами (денситометрами) (від лат. йетт — густий і від грецьк. теїтед — вимірюю).

Для вимірювання густини в цей час застосовуються вагові денсиметри, поплавкові, гідроаеростатичні, гідрогазодинамічні, радіоізотопні, акустичні, вібраційні і ін.


Відео 3. Сульфур гексафлюорід густіший  повітря.

Переглянемо малюнок. На ньому ми бачимо, що густина повітря залежить від висоти над землею.

Густина повітря

Малюнок 5. Густина повітря.

Контролюючий блок № 2

1. Дайте визначення поняттю «відносна густина газів»,як його визначають?
Давайте переглянемо презентацію на тему  «Відносна густина газів».

Цікаво знати,що …

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ПОВІТРЯ

Зведення про густину ще зовсім недавно отримували побічно із спостережень за полярними сяяннями, метеорами, поширенням радіохвиль. З появою штучних супутників Землі густину повітря почали визначати по їх гальмуванню. Використовуються також спостереження за розпливанням штучних хмар з пари натрію, яка створюється метеорологічними ракетами. У Європі густина повітря в поверхні Землі рівна 1,258 кг/м3, на висоті 5 км. — 0,735, на висоті 20 км. — 0,087, на висоті 40 км. — 0,004 кг/м3. Чим коротше стовп повітря, тобто вище місце, тим тиск менший. Але зменшення густини повітря з висотою вносить свої корективи, і тому закон зміни тиску по вертикалі складніший. Рівняння, що виражає закон зміни тиску з висотою в атмосфері, що покоїться, називається основним рівнянням статики. З нього виходить, що із збільшенням висоти зміна тиску негативна і при підйомі на одну і ту ж висоту падіння тиску тим більше, чим більше  густина повітря і прискорення сили тяжіння. Основна роль тут, проте, належить змінам густини повітря. Значить, чим вище, тим менше падає тиск при підйомі на одну і ту ж висоту. У теплому повітрі тиск зменшується менше, ніж в холодному — на одній і тій же висоті в теплій повітряній масі тиск вищий, ніж в холодній.

Список використаних джерел

1. Урок «Молярный объём газов. Относительная плотность газов» Мишунькина Людмила Викторовна, учитель МОУ СОШ №17
2. Урок «Відносна густина газів» Басько Світлана Юріївна,вчитель СЗОШ № 26 м.Вінниці.
3. Ярошенко О. Г.Хімія 8 клас(підручник) М: - Освіта,2008
4. А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. Электронный учебник.
5. Габриелян О.С. Химия 8 класс (учебник). М: - Дрофа, 2009гВідредаговано і вислано Макаринською Я.Ю.Над уроком працювали

Макаринська Я.Ю.

Мишунькина Л. В.

Басько С. Ю.

Лоренко Л.П.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас