KNOWLEDGE HYPERMARKET


Візуальна зорова поезія сьогодні Мірошниченко Женченко Сарма-Соколовський Мойсієнко

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: Візуальна (зорова) поезія сьогодні. «Фенікс-птах із земель руських» М.Мірошниченка, «Стогін» В.Женченка, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського, паліндром «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка


ВІЗУАЛЬНА (ЗОРОВА) ПОЕЗІЯ СЬОГОДНІ

    Пригадаймо, що таке курйозний вірш і хто його теоретик. Курйозний вірш (з фр. curieux — допитливий, цікавий) — це вишуканий поетичний твір, незвичайний за формою, для якого характерне поєднання зорових і слухових елементів, узгоджених зі змістом. В українській літературі теоретиком курйозного вірша вважається І. Величковський, який жив і творив у добу бароко у другій половині XVII ст. Саме курйозне віршування стало джерелом для сучасної української візуальної (зорової) поезії.

Зорова (візуальна) поезія — синтетичний різновид мистецтва, у якому текстовий символ (літера, слово, знак, речення) є елементом зорового образу завдяки специфічному його розташуванню в зображенні чи об'єкті. Дослідники цього виду поетичного мистецтва виокремлюють 38 жанрів. Які ж передумови виникнення зорової поезії? Здавна оформлення книг було не лише справою літературною, а й мистецькою, оздоблення як обкладинки, так і текстів старовинних книжок вражає й сьогодні, тобто існувала естетична потреба поєднувати літературні й зорові елементи. Цьому сприяли неабиякі можливості візантійського та південнослов'янського орнаментального стилю щодо оформлення книг, пізніше — особливості бароко з притаманними йому формальною вишуканістю й наочністю.

     Оригінальним і за змістом, і за формою є зорова поезія Миколи Мірошниченка (поет живе й працює в Києві). Поезія «Фенікс — птах із земель руських» вражає спочатку візуальним ефектом: М. Мірошниченко «малює» зі складів, слів, словосполучень і речень птаха фенікса, голова якого повернута вбік — таке враження, ніби птах застиг, щось споглядаючи, а насправді він промовляє. Такий багатоголосий оркестр асонансів і особливо алітерацій творить неймовірний ритмічний звуковий малюнок: «у небі я не мав мороки але земні аж зимні змроки запаморочили наврочили вручили». Зверніть увагу на те, що поет нехтує розділовими знаками, а вони, напевне, йому (та й нам — читачам) і не потрібні. Зміст вірша окреслюється не відразу, бо форма тут все ж таки на першому місці — і звукова, і зорова. Спочатку виринають спалахи понять — то із сучасності, то з давнини. Друге прочитання заглиблює нас уже органічно з формою в зміст: романтичний пейзаж — внутрішні відчуття й переживання ліричного героя — затьмарення сонця (Ярила (Ярило — у слов'янській міфології — бог-сонце весняного рівнодення, бог молодого кохання, війни й любові)) ніччю (Чорнобогом (Чорнобог — у слов'янській міфології — бог ночі, ворог світла.)) — заворожений стан ліричного героя від споглядання ночі, яка спустилася на руські землі.


     Оригінально виглядають і звучать поезії Віктора Женченка (живе й працює в Києві). Вірш «Стогін» із збірки «Спрага на двох...» (2001) за формою цікавий тим, що кожне слово його починається на одну й ту саму літеру «с». Учені дослідили, що певні звукові комплекси здатні впливати на емоції людини: скажімо, звук [а] — радісний, [у] трактується як сумний, [р] — карколомний, перетворювальний, вібруючий тощо. Поезія «Стогін» є зразком гармонійного поєднання форми (звуковий малюнок) і змісту:

Серед спраглих степів
Стогне століттями сива слава,
Скликаючи своїх ситих,
Сонних сучасників...

Чотири рядки — і порушено важливу, можна сказати, Шевченкову тему історичної пам'яті: ситі сучасники, аби йти в майбутнє, мають вивчати й знати минуле — прописна істина. У цих рядках символ — вибух до пробудження національної самосвідомості.
     Одним із жанрових різновидів зорової поезії є паліндроми (від грец. παλίνδρομος — той, хто біжить назад, повертається) — невеликі твори, під час читання яких зліва направо і навпаки зберігається той же зміст. Майстром таких віршів є Анатолій Мойсієнко (живе й працює в Києві). Прочитайте його паліндром:
Хижих мечем мирим — оригінально, лаконічно й змістовно. Твір сприймається як афоризм, його зміст прозорий і водночас багатозначний: кожен читач укладає в слово «хижий» своє значення. Так само «мечем мирим» — інструмент висить над головою хижих, як дамоклів меч, чи, можливо, боронимося в бою мечем із загарбниками. Отже, усе залежить від читача, від його світосприйняття. Якщо розглянути уважно паліндром Мойсієнка в графіці Волхва Слововежі, то явно помітним стане контекст, а він тут історичний: козацький меч, старовинний шрифт. Висновки зробіть самі.
До сучасних майстрів зорової поезії належать також М. Сарма-Соколовський (прочитайте його твір «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» і спробуйте самостійно проаналізувати), М. Король та ін.

Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас
Надіслано читачами інтернет-сайту

Онлайн бібліотека з конспектами та підручниками для безкоштовного завантаження, уроки з української літератури для 9 класу, домашнє завдання та відповіді на питання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.