KNOWLEDGE HYPERMARKET


Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>> Українська мова: Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів


Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
Синоніми — це слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням.
Синоніми вживаються в мові для чіткого й образного ви¬раження думки або уникнення повторів слів.
Два і більше синонімів утворюють синонімічний ряд.
Прочитайте речення. Знайдіть у них синоніми, випишіть їх.
1. Гармидер, галас, гам у гаї (Т. Шевченко). 2. Забарвлення  неба змінюється від сонця. Це й зветься зірницею, світовою зорею, світанком (В. Сухомлинський). 3. Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів (М. Бажан). 4. Часом сопілка у горах заплаче, заквилить (Б. Лепкий).
Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх. Користуйтеся словником у додатку.
Дружити, сучасний, дотеперішній, приятелювати, минулий, попередній, колишній, товаришувати, нинішній, сьогоднішній, тодішній, ладити, брататися, пережитий, модерний, найновітні-піий, теперішній.
Спишіть вірш. Підкресліть синоніми.
Ватра, вогнище, багаття. А вогонь один? — Та ні. Різні назви, різні плаття, Різні лики вогняні.
Срібна, злотна, пурпурова Грань-жарина спалахне, Доки вимовиш три слова, Вибираючи одне.
Звісно, всі три слова добрі, Але ти своє знайди — Дух печеної картоплі В ньому залишив сліди.
Пахне слово те журбою,
Димом осені в полях,
І між матір'ю й тобою
В ньому — найкоротший шлях.
Д. Павличко
1.    Прочитайте тексти. У якому з них, на вашу думку, деякі
слова повторюються недоречно? Обґрунтуйте відповідь.
Розсипалось сонце пилом квіток. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі тільки дві барви: в зеленій — земля, у блакитній — небо... (За М.Коцюбинським).
Стежкою біжить маленька дівчинка. Маленькі косички смішно підстрибують на її маленьких плечиках. А квіти вклоняються їй своїми маленькими голівками. Вона простягає до них маленькі руки і струшує з маленьких пелюсток маленькі крапельки роси.
2.    Виправте текст, який того потребує. Уникайте зайвих повторів.
Доберіть синоніми до слова видатний. З двома-трьома словами складіть речення. Запишіть речення, підкресліть означення.
1. Прочитайте байку Г. Сковороди в особах.
Олениця та Кабан
У польських та угорських горах Олениця, забачивши
домашнього Кабана, стала вітатись:   
—    Доброго здоров'я, пане Кабан. Радію, що вас...
—    Що ж ти, негіднице, така непоштива! — крикнув,
набурмосившись, Кабан. — Чому звеш мене Кабаном?
Хіба не відаєш, що я підвищений у Барани? Маю про це патент, що рід мій походить від найшляхетніших бобрів, а замість опанчі я для характеру ношу на людях здерту з вівці шкуру.
— Перепрошую, ваше благородіє, — сказала Олени¬я, — я цього не знала! Ми, прості, судимо не по одягу та словах, а по справах. Ви ж так само, як і колись, риєте землю і ламаєте тини. Дай вам Бог бути і конем!
2.    Доберіть до виділених слів синоніми.
3.    З'ясуйте лексичне значення слів опанча, патент.
Спишіть, вилучаючи з кожного рядка зайве слово.
1.    Сумний, журливий, невеселий, радісний.
2.    Горизонт, обрій, круговид, виднокрай, небо.
3.    Добре, мабуть, напевно, либонь, очевидно.
4.    Сміливий, балакучий, говіркий, лепетливий.
5.    Скаржитися, рюмсати, нарікати, жалітися.
1. Прочитайте вірші. Доберіть зі словника і запишіть синоніми до слова віхола.
** *
В небі хмара пролітала,   
Білий пух порозсипала. Це на санях їхала Хуртовина-Віхола.
** *
Завірюха в гай прийшла Та сестрицю привела. Сніг кружля, не стелиться. Звуть сестру Хурделиця.
Л. Вознюк
    2. Поясніть, чому деякі слова у віршах пишуться з великої літери.
1. Використовуючи синоніми жвавий, меткий, проворний, прудкий, рухливий, швидкий, напишіть твір-опис про тва-рину.Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Вислано читачами інтернет-сайту


Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класуЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.