KNOWLEDGE HYPERMARKET


Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми)

Українська мова 5 клас Тема "Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів", "Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів", "Омоніми"

Конспект уроку до теми "Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів", "Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів", "Омоніми"


Тема: Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми) 5 клас.
Мета: розширити уявлення учнів про групи слів за значенням; розкрити поняття синонімічні ряди, способи розрізнення омонімів і багатозначних слів, навчити користуватися словниками; вчити п’ятикласників свідомо підходити до розуміння значення і використання слова, добирати синоніми й антоніми, доцільно вживати їх у власному мовленні; збагачувати активний словник учнів, виховувати мовне чуття, увагу до слова, високу культуру мовлення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.
Обладнання: малюнки, таблиця, словники, підручник

Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Проблемне завдання. Прочитати вислови і дати відповідь: на основі чого з'явилися такі яскраві образи? Створити до них малюнки.

1. Добре тому сонечку: купається щодня в озері. 2. Сонячний зайчик пострибав по килимі на стіні, вскочив до моєї чашки, попив трошки молочка й побіг далі. 3. Встала бабуся раненько, мотузочком диму прив’язала хмарку до нашої хати й полила город. 4. Старенька груша сушить жовті грушки на гілках, щоб узимку ми пили смачний узвар.
2. У формі діалогу побудувати розмову про синоніми, омоніми, антоніми.


ІІІ. Оголошення теми і мети уроку
IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.
На дошці таблиця. Учитель пояснює.
Синоніми – слова різні за звучання, але однакові або близькі за значенням: лелека, чорногуз, бусол, бузько. Два або кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку, уникнути повторення однакових або співзвучних слів.
Омоніми – слова, однакові за звучанням, але різні за значеннями: лава – вид меблів для сидіння; лава – бойовий порядок; лава – розплавлена маса, що витікає з вулкана.
Омофони – слова, що однаково звучать, але мають різне значення і написання.
Омографи – різні за значенням та вимовою слова, що мають однакове написання: води – води.
Омоформи – це слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі: віз (іменник), віз (дієслово).
Пароніми – це слова схожі за формою, написанням, звучанням, але різні за значенням: праска – прасувати.
Антоніми – слова протилежні за значенням. Виступають парами і завжди належать до однієї частини мови: світло – темрява, світлий – темний.
Робота з підручником. с.157. с. 161. с. 163.
V. Усвідомлення набутих знань у процесі практичної роботи.
1. Робота з карткою (додаток).
Прочитати вірші, з'ясувати, слова яких груп у них присутні.
2. Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх.
Дружити, приятелювати, товаришувати, ладити, брататися; сучасний, нинішній, сьогоднішній, модерний, теперішній; найновіший, минулий, дотеперішній, попередній, колишній, тодішній, пережитий.
3. До поданих слів доберіть антоніми. Прочитайте перші літери дібраних антонімів. Яке вийшло слово?
Пасивний – активний,
день – ніч,
голосно – тихо,
песиміст – оптиміст,
вчений – неук,
колективний – індивідуальний,
багато – мало.
4. Запишіть словосполучення. Яке значення слова свіжий у поданих словосполученнях. Замініть це слово синонімом і доберіть до кожного антонім.
Свіжа газета –
свіжа сорочка –
свіжий вітер –
свіжі огірки –
свіжий хліб –
свіже обличчя –
Останнє словосполучення розібрати за будовою.
5. Відгадайте загадки. Знайдіть омоніми.
Зрізаю я траву, колосся;
в дівчат я сплетена з волосся;
а ще я суші довга стрічка,
що збігає в море, річку. (Коса)
Я місце, де лежать товари,
звичайно в тарі чи без тари,
а мій омонім є у слові:
один чи кілька звуків мови. (Склад)
Відбиток ніг я на дорозі,
чи на траві, чи на підлозі,
та є у мене ще омонім:
слів треба, варто він синонім. (Слід)

6. Творчий диктант. Складіть речення з поданими словами, щоб вони були омонімами.
Ніс і ніс. Три і три. Діти і діти. Коти і коти.
7. Прослухайте текст і скажіть, як можна за тлумачним словником відрізнити омоніми від багатозначних слів?
Словник – наш помічник.
У тлумачному словнику слова-омоніми подаються кожне окремою словниковою статтею з позначкою біля слова вгорі арабськими цифрами: Бродити1, броджу, бродиш, недок. Повільно ходити без певної мети і напрямку; повільно ходити по мілкій воді, болоту. Бродити2, бродить, недок. Перебувати в стані бродіння.
Багатозначні слова, тобто слова, що мають кілька значень, подаються в одній словникові статті й нумеруються арабськими цифрами так: Дирекція. 1. Керівний орган на чолі з директором на підприємстві, в установі. 2. Приміщення, де міститься цей орган.
8. Робота в парах зі словниками
1. Підібрати синоніма до слів: гніватися, говорити, нещасливий, рухливий, схвалювати.
2. Підібрати антоніми до слів: абсолютний, блискучий, людяність, направляти, сила, уявний, хвалити.
3. Підібрати антонімічні фразеологізми: водою не розлити, вскочити вище халяв, задушити в пузі комара, один в ліс, один по дрова, розсипати кислиці, старий лис.
4. З'ясувати значення таких слів: гаптувати, аварія, лата.
5. З'ясувати значення паронімів: абонемент, абонент, горластий – горлатий, звичай – звичка.
VI. Домашня робота
§ 51-53. Впр. 383
VII. Підсумок уроку
На дошці "Дерево пізнання".
Учитель: що дізналися на уроці? Учні записують на листочках, читають і приклеюють до дерева.
Додаток до уроку.
Колодязний журавель
Журавлі летять у вирій
Ген за тридев'ять земель
А один в селі лишився –
Синьоокий журавель.
Журавлі летять у вирій
В день холодний та ясний,
А один в селі лишився,
Став колодязним. (Ю. Рибчинський)
Ну й охочий брат мій Ігор
До усяких живих ігор.
Де яка у світі гра є,
Залюбки у неї грає. (Г.Бойко)
У стоніжок
По сто
Ніжок.
Всі сто
Милися,
Всі стомилися. (Г.Бойко)
Я візьму легенький прут,
Пожену гусят на Прут.
Хоч купатиму не в милі –
Стануть чисті всі та милі. (С.Павленко)
Гей, стрільці, хапайте луки,
Та й біжіть бігом на луки!
Комарня там вельми сита –
Настріляйте зо три сита! (С.Павленко)


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Горецькою І.Й.
,,

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів > Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів. Конспект уроку
Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Групи слів за значенням > Категория:Групи слів за значенням. Конспект уроку
Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Омоніми > Омоніми. Конспект уроку і опорний каркас